วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

B) Revival : From Bible

การฟื้นฟู

ท่านเคยได้ยินคำว่าการฟื้นฟูบ้างหรือไม่ บางท่านอาจบอกว่าก็คือการประชุมฟื้นฟูที่เราจัดไง ฯลฯ แต่นั่นไม่ใช่ในความหมายที่ผมต้องการจะพูดในวันนี้ครับ

** การฟื้นฟูคืออะไร ลักษณะการฟื้นฟูเป็นอย่างไร และมีผลอย่างไรต่อคน **

ไม่มีคำว่าการฟื้นฟูอธิบายไว้ตรงๆในพระคัมภีร์ ไม่มีคำว่า Revival ในพระคัมภีร์ นี่จึงเป็นคำพูดที่นำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียมากกว่า เช่นที่ถนนอะซูซาในสหรัฐอเมริกา ลอสแองเจลิส เมื่อปี 1906 ฯลฯ เมื่อมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่ใด ก็จะมีการขยายจำนวนสมาชิกเป็นผลตามมา (สามารถเข้าไปดูเหตุการณ์การฟื้นฟูที่ถนนazusaได้ที่ http://www.weareimpact.com/content/100-ปีแห่งการฟื้นฟู-ที่ถนน-azusa) คนส่วนมากรอคอยการฟื้นฟู ปรารถนาจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในคริสตจักรของเขา ในเมืองของเขา ในประเทศของเขา ตัวผมเองก็ปรารถนาจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศไทย ผมรอคอย พระเจ้าได้มาหาผมในคืนวันหนึ่งตอนผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆ และพูดกับผมว่าพระเจ้าเตรียมผมไว้สำหรับการฟื้นฟูประเทศไทย จากวันนั้นถึงวันนี้ 20 กว่าปีแล้วครับที่รอคอย แล้วก็มีเสียงจากพระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระวจนะ อ.ซินดี้ ได้พยากรณ์ว่า ปี 2009 เป็นปีแห่งการเตรียมตัว และปี 2010-2020 จะเป็นปีแห่งการฟื้นฟู อ.ซัค เพียรซ์ ก็ได้พยากรณ์ไว้ในทำนองเดียวกัน

ในพระคัมภีร์ถ้าดูคำว่า การฟื้นฟู แล้วที่ดูจะเหมือนมากที่สุด น่าจะเป็นในกิจการบทที่ 2 ที่มีการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งแรก ทุกคนที่นั่นที่รอคอยตามพระสัญญาของพระบิดา ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกันทุกคน คือมีเปลวไฟสัญฐานเหมือนลิ้นปรากฏบนเขาสิ้นทุกคน และมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่ง (ถ้าพูดเรื่องนี้ การมาที่เยรูซาเล็มจะทำให้เข้าใจเสียงลมได้ดีครับ ที่เยรูซาเล็มมีเสียงลมแรงมากผมอยู่บนอาคารชั้นหก จะได้ยินเสียงลมนี้ประจำ ขนาดลมธรรมดายังแรงอย่างนี้ แล้วลมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะขนาดไหน) นอกจากนั้นเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆ เข้าใจว่าคงพูดกันดังสนั่นหวั่นไหวขนาดคนแถบนั้นได้ยินและมามุงดูกัน ได้ยินกันตามภาษาของเขาเอง (คือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น นำมาซึ่งความ สนใจของคนรอบข้าง) สิ่งต่อมาที่เปลี่ยนแปลงไปคือความกล้าหาญ จากคนที่เคยปฏิเสธพระเยซูแต่ลุกขึ้นมาอธิบายปรากฎการณ์นี้ เช่นเปโตร เขาประกาศและแบ่งปันปรากฏการณ์นี้จากคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงไว้แล้วในพระคัมภีร์เดิม และนั้นเป็นเหตุให้คนมาเชื่อพระเจ้าเป็นจำนวนมาก

จากที่พูดมานี้แสดงว่า

 • ต้องมีการรอคอย คนที่ต้องการการฟื้นฟู ต้องคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า ต้องอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า เหมือนพวกสาวก พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเพียงทำตามคำสั่งพระเยซูที่ให้แสวงหา รอคอยสิ่งที่ทรงสัญญานั้นจากพระบิดา
 • การกระทำในบริบทสาวกแต่ละคนนั้น เป็นเรื่องของพระเจ้าเอง และไม่ใช่เรื่องของเราด้วยที่จะสามารถไปบังคับพระเจ้าได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้น นี่เป็นเรื่องของพระเจ้า เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสำแดงบางสิ่งบางอย่างเหมือนพวกสาวก ให้มีไฟสัญฐานเหมือนลิ้น และเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึก
 • แต่สิ่งที่มีกล่าวถึงในพระคัมภีร์มากที่สุดคือการพูดภาษาแปลกๆ เป็นหมายสำคัญของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้น จำได้ไหมที่ผมเคยแบ่งปัน ยอห์นบทที่ 4 เมื่อเราเชื่อ เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้ว เป็นเหมือนบ่อน้ำ แต่เมื่อเรารับการเต็มล้น เราเป็นเหมือน ยอห์นบทที่ 7 แม่น้ำหลายสาย(ภาษากรีก)จะไหลออกไปจากภายในผู้นั้น
 • สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวสาวกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือความกล้าหาญที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไป
 • และมีผลทำให้มีการเพิ่มพูนจำนวนผู้เชื่อเข้ามาอย่างมากมาย

ดังนั้นถ้าผมจะตั้งสมมติฐานอธิบายปรากฏการณ์การฟื้นฟูของพระเจ้า ผมสามารถสรุปดังนี้ได้ไหม

1) ตัวผู้นั้น ตัวคนกลุ่มนั้น หรือคริสตจักรนั้นตั้งใจแสวงหาพระเจ้า และรอคอยพระเจ้า ดังที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ใน โยเอล 2

2) ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนั้น หรือผู้นั้น นั่นเป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการกระทำกับเขา เราไม่สามารถไปบังคับพระเจ้าได้ว่าต้องบังเกิดอย่างนั้น ไม่บังเกิดอย่างนี้

3) เขาหรือเขาเหล่านั้นจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีการพูดภาษาแปลกๆสรรเสริญยกย่องพระเจ้า

4) จะมีแรงบันดาลใจภายในให้มีความกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

5) และจะมีผลตามมาคือมีจำนวนผู้เชื่อทวีมากขึ้น หมายสำคัญตามติด

นี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นจากพระคัมภีร์ครับ และผมจะขอใช้สมมติฐานนี้ไปสำรวจปรากฏการณ์การฟื้นฟูที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆต่อไปและนำมาแบ่งปันในที่นี้ครับ ขอให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางคริสตจักรไทย ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน!

1 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแบ่งปันจริงๆค่ะ

  เพราะหลังจากได้มีโอกาสเข้ามาอ่านบทความของ อ.เกี่ยวกับงานพันธกิจชาติพันธุ์แล้ว ได้มีโอกาสเข้าไปฟังสิ่งที่ อ.พูดก็เข้าใจและเห็นด้วยจริงๆว่า เวลาแห่งการเก็บเกี่ยวในประเทศไทยกำลังใกล้เข้ามาถึงแล้ว

  โดยความเชื่อขอให้แผ่นดินไทยเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า

  โดยความเชื่อขอไฟแห่งการฟื้นฟูลงมายังทุกคริสตจักรในประเทศไทย

  โดยความเชื่อขอให้คริสเตียนในประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญในแผนการพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์

  และโดยความเชื่อ ขอให้อ.เต็มล้นไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่องานของพระองค์

  โดยความเชื่อที่มีอยู่ในพระนามของพระเยซู เอเมนค่ะ

  ตอบลบ