วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : เรียกคนมาเป็นสาวกพระคริสต์

     กลับมาจากค่ายกันแล้ว เรามาดูพระวจนะกันต่อครับLuke 5:1 ครั้ง​เมื่อ​ประชาชน​กำลัง​เบียดเสียด​พระ​องค์​เพื่อ​ฟัง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า ​พระ​องค์​ทรง​ยืน​อยู่​ที่​ฝั่ง​ทะเลสาบ​เยนเน​ซาเรท​


Luke 5:2 และ​พระ​องค์​ทรง​เห็น​เรือ​สอง​ลำ​จอด​อยู่​ริม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​นั้น แต่​ชาวประมง​ขึ้น​จาก​เรือ​แล้ว​กำลัง​ซัก​อวน​อยู่​

Luke 5:3 ​พระ​องค์​จึง​เสด็จ​ลง​เรือ​ลำ​หนึ่ง เป็น​เรือ​ของ​ซีโมน ทรง​ขอ​ให้​เขา​ถอย​ไป​จาก​ฝั่ง​หน่อย​หนึ่ง แล้ว​พระ​องค์​ทรง​นั่ง​ลง​สอน​ประชาชน​จาก​เรือ​นั้น

Luke 5:4 เมื่อ​พระ​องค์​ตรัส​สอน​เสร็จ​แล้ว จึง​ตรัส​แก่​ซีโมน​ว่า “จง​ถอย​ออกไป​ที่​น้ำ​ลึก หย่อน​อวน​ลง​จับ​ปลา”

Luke 5:5 ซีโมน​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​อาจารย์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทอด​อวน​คืน​ยัง​รุ่ง​ไม่ได้​อะไร​เลย แต่​ข้า​พระ​องค์​จะ​หย่อน​อวน​ลง​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์”

Luke 5:6 เมื่อ​เขา​หย่อน​ลง​แล้ว​ก็​ล้อม​ปลา​ไว้​เป็น​อัน​มาก จน​อวน​ของ​เขา​กำลัง​ปริ​

Luke 5:7 เขา​จึง​ทำ​สำคัญ​แก่​เพื่อน​ที่​อยู่​ใน​เรือ​อีก​ลำ​หนึ่ง​ให้​มา​ช่วย เขา​ก็​มา​ช่วย แล้ว​ได้​ปลา​เต็ม​เรือ​ทั้ง​สอง​ลำ จน​เรือ​เพียบ​

Luke 5:8 ฝ่าย​ซีโมน​เปโตร​เมื่อ​เห็น​ดังนั้น ​ก็​กราบ​ลง​ที่​พระ​ชานุ​ของ​พระ​เยซู​ทูล​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ขอ​เสด็จ​ไป​ให้​ห่าง​จาก​ข้า​พระ​องค์​เถิด เพราะ​ว่า​ข้า​พระ​องค์​เป็น​คน​บาป”

Luke 5:9 เพราะ​ว่า​เขา​กับ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ด้วย​กัน​ประหลาด​ใจ​ด้วย​ปลา​เป็น​อัน​มาก​ที่​เขา​จับ​ได้​นั้น​

Luke 5:10 ​ยากอบ​และ​ยอห์น​บุตร​ของ​เศเบ​ดี​ผู้ร่วมงาน​กับ​ซีโมน ​ก็​ประหลาด​ใจ​เหมือน​กัน ​พระ​เยซู​ตรัส​แก่​ซีโมน​ว่า “อย่า​กลัว​เลย ตั้งแต่​นี้​ไป​ท่าน​จะ​เป็น​ผู้​จับ​คน”

Luke 5:11 เมื่อ​เขา​นำ​เรือ​มาถึง​ฝั่ง​แล้ว เขา​ก็​สละ​สิ่ง​สารพัด​ทิ้ง ตาม​พระ​องค์​ไป​

     จากเหตุการณ์ถัดมาหลังจากพระเยซูไปรักษาแม่ยายของเปโตรแล้ว พระองค์ยังอยู่ในบริเวณแถบนั้น พระองค์มาที่ริมฝั่งทะเลสาบ ลักษณะการเรียกคนให้มาเป็นสาวกร่วมรับใช้กับพระองค์ พระองค์ใช้อาชีพที่เขาทำนั่นเองเป็นสื่อแห่งการเรียก
 
     พระองค์สอนจากบนเรือ แน่นอนด้วยภูมิประเทศแถบนั้นทำให้เสียงที่เปล่งออกมาได้ยินไปไกล เราเห็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ว่าประชาชนเบียดเสียดกันเพื่อจะฟังพระวจนะ การที่พระเยซูขึ้นไปอยู่บนเรือ ก็อาจเป็นได้ว่าเพื่อจะไม่ต้องเบียดเสียดกัน  พระเจ้าข้า! ถ้าเป็นได้ ขอพระองค์กระทำให้ใจคนทั้งหลายหิวกระหายหาพระวจนะของพระองค์ เพราะพระวจนะนั้นจะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกเขา
 
     พระเยซูเรียกคน เรียกเปโตร พระเยซูใช้อาชีพของเปโตรเป็นสถานการณ์ที่สอนเปโตรให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า เพียงเปโตรทำตามสิ่งที่พระเยซูบอก สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการจับปลา ที่จับไม่ได้แม้จับมาคืนยังรุ่ง สิ่งนี้ก็กลับเป็นไปได้ จับปลาได้มากมาย   สิ่งนี้ไม่ได้เป็นมาด้วยเหตุด้วยผล จับปลามาคืนยังรุ่งแต่จับปลาไม่ได้ แล้วจะจับปลาอีกได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเราสังเกตอย่างหนึ่งได้ว่า เปโตรทำตามพระดำรัสของพระเยซู ให้ถอยออกไปที่น้ำลึกก็ไป ให้หย่อนอวนลงจับปลาก็หย่อน   สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับเราบ้างไหม พระเจ้าดลใจเรา บอกกับเราให้เราทำในสิ่งที่ค้านกับเหตุและผล แต่เราทำตาม แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้น
 
     เราจะเห็นได้ว่าพระเยซูใช้เหตุการณ์จากอาชีพของพวกเขาเอง แสดงการอัศจรรย์ให้เห็น ทำให้เขาสำนึกบาปผิด สำนึกในพระคุณพระเจ้า เมื่อพระเยซูเรียก พวกเขาจึงติดตามพระองค์ทันที พระเยซูบอกให้พวกเขาหาคนดั่งหาปลา (มธ.4:19) พวกเขาชำนาญในการจับปลา รู้วิธี เดี๋ยวนี้พระเยซูต้องการให้หาคน เช่นเดียวกับที่เราเป็นผู้จับปลา
 
     ดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นอะไร ทำงานอะไร พระองค์สามารถใช้ท่านได้จากตรงนั้นที่ท่านเป็นอยู่ เป็นครู เป็นคนขายอาหาร เป็นแม่บ้าน เป็นนักเรียน เป็นนิสิต เป็นนักบัญชี เป็นคนเก็บภาษี เป็นนักดนตรี เป็นนักกฏหมาย เป็นวิศวกร เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักการภารโรง เป็นนักกีฬา เป็นนักร้อง เป็นนักแสดง เป็นข้าราชการ เป็นนักการธนาคาร  ฯลฯ พระองค์จะใช้ท่านเป็นผู้หาคนดั่งหา...... (อาชีพที่ท่านทำอยู่)
 
ปิดท้าย
 
     ท่านอาจจะเคยเห็นรูปปลาท้ายรถอยู่บ่อยๆ ท่านทราบหรือไม่ว่า รูปปลาเกี่ยวกับคริสเตียนอย่างไร
 
1. ศิลปะของคริสเตียนยุคแรก ใช้รูปปลาเป็นสัญลักษณ์แทน “พระคริสต์” เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าพระองค์ทรงเปรียบเสมือนชาวประมงฝ่ายวิญญาณที่นำความรอดมาสู่ผู้เชื่อทุกคน โดยปกติ ชาวประมงจะจับปลาเป็นแล้วมาทำให้กลายเป็นปลาตาย แต่องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นชาวประมงฝ่ายวิญญาณที่จับปลาตาย (ฝ่ายวิญญาณ) แล้วช่วยให้รอดกลับกลายมาเป็นปลาเป็น (ฝ่ายวิญญาณ)!


2. ตัวอักษรในภาษากรีกที่ประกอบกันเข้าเป็นคำว่า “ปลา” (Fish) คือ “ΙΧΘυΣ” (ichthys) ซึ่งอักษรแต่ละตัวของคำว่า “ΙΧΘυΣ” นั้นถูกนำมาเป็นอักษรตัวแรกของศัพท์ 5 คำที่พรรณนาถึงองค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งมีความหมายว่า …

“Jesus Christ, son of God, the savior.” (พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด!)

I = Ιησοῦς (อ่านว่า เยซุส) (Jesus) = พระเยซู

X = Χριστός (อ่านว่า คริสโตส) (Christ) =พระคริสต์

Θ = θεὸς (อ่านว่า เทโอส) (God) = พระเจ้า

υ = υἱὸς (อ่านว่า ฮวิโอส) (Son) =พระบุตร

Σ = σωτὴρ (อ่านว่า โซเทร์) (Savior) =ผู้ช่วยให้รอด

หมายเหตุ ตัวอักษร σ หากไปอยู่ท้ายคำจะเขียนเป็น Σ

3. ปลาเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีของชาวอิสราเอล และเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในโลกนี้ อาทิ

1) พระเยซูทรงตั้งสาวกของพระองค์ให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา (มธ.4:19;มก.1:17)

2) พระเยซูทรงหักขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว เลี้ยงคน 5,000 คน (มธ.14:19;มก.6:41)

3) พระเยซูทรงบัญชาให้สาวกหย่อนอวนลงจับปลาในที่น้ำลึก (ลก.5:4-7) จนได้ปลาเต็มเรือ 2 ลำ (ลก.5:7)

4) พระเยซูทรงบัญชาให้สาวกหย่อนอวนจับปลาอีกครั้ง หลังจากทรงเป็นขึ้นจากความตาย (ยน.21:6) และได้ปลาจำนวนมาก (ยน.21:8,11) และทรงหยิบปลาที่ย่างไว้แจกให้เหล่าสาวก (ยน.21:8,13)

5) พระเยซูทรงใช้ปลาเป็นตัวอย่างประกอบการสอนของพระองค์บ่อยครั้ง อาทิ

ก. เปรียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนอวนที่ติดปลา (มธ.13:47)

ข. เปรียบว่าบุตรขอปลาพ่อจะให้งูหรือ? (มธ.7:10;ลก.11:11)

4. ปลาเป็นรหัสลับที่คริสเตียนใช้ติดต่อกันในสมัยแรก ๆ เพราะว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 100 – ค.ศ. 313 การเป็น คริสตชนถือเป็นการผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและมีโทษถึงตาย เพราะฉะนั้น คริสตชนจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ศัตรูจับได้ว่าตนเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ และพวกเขาสามารถแยกแยะได้ว่าใครคือพวกเดียวกับเขาก็โดยสัญลักษณ์รูปปลาซึ่งเป็นเหมือนรหัสลับในหมู่คริสตชนด้วยกัน

หวังว่าวันนี้ ทุกท่านจะเข้าใจแล้วนะครับว่า “ปลา” หรือสัญลักษณ์ “ ” นั้นเกี่ยวข้องกับคริสเตียนอย่างไร? และสัญลักษณ์ปลาของแท้สมบูรณ์แบบนั้นจะต้องมีตัวอักษรภาษากรีก 5 ตัวจารึกอยู่ข้างในดังนี้

 

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม 2554 13:26

    ได้รับพระพรมาเลยค่ะ

    ตอบลบ
  2. ดีครับชอบอาหารที่อาจารย์ปรุงมาให้มากครับ

    ตอบลบ