วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : มาเพื่อเรียกคนที่รู้ตัวว่าไม่สบาย

     มาถึงบทที่ 5 ของพระธรรมลูกาแล้ว เราได้เห็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่เป็นต้นแบบแก่ชีวิตเราในเรื่องใดมาแล้วบ้าง  การตอบสนองของบุคคล 2 แบบ ต่อข่าวที่ทูตสวรรค์นำมาแจ้ง  เห็นชีวิตวัยเด็กของพระเยซูคริสต์ความสนใจในพระวจนะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กแล้ว  เราเห็นแบบอย่างชีวิตของพระเยซูก่อนจะเริ่มทำพระราชกิจว่าพระองค์กระทำในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำกัน แม้พระองค์จะเป็นพระเจ้า  เราเห็นชีวิตพระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเผชิญการทดลองด้วยพระวจนะ  เราเห็นพระเยซูกระทำพระราชกิจแห่งพระวจนะ พระวจนะเกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์ในพระคัมภีร์เดิม พระองค์ทำให้สำเร็จทั้งสิ้น  และต่อมาเราเห็นสิทธิอำนาจในการทำสิ่งต่างๆมีในชีวิตพระเยซูคริสต์  พระองค์เริ่มเรียกคนต่างๆมาเป็นสาวกติดตามพระองค์  และเราได้เห็นว่าทุกคนเป็นที่ต้องการของพระเยซูทั้งสิ้น

     วันนี้มาต่อให้จบในบทที่ 5 นะครับ

Luke 5:29 ​เลวี​ได้​จัด​ให้​มี​การ​เลี้ยง​ใหญ่​ใน​เรือน​ของ​ตน เพื่อ​เป็น​เกียรติยศ​แก่​พระ​องค์ มี​คน​มาก​มาย​เป็น​คน​เ​ก็​บ​ภาษี​และ​คน​อื่นๆ มาร่วม​สำรับ​ด้วย​กัน​

Luke 5:30 ฝ่าย​พวก​ฟาริสี​และ​พวก​ธรรมาจารย์​ของ​เขา​กระซิบ​บ่น​ติ​พวก​ศิษย์​ของ​พระ​องค์​ว่า “เหตุ​ไฉน​พวก​ท่าน​มา​กิน​และ​ดื่ม​ด้วย​กัน​กับ​พวก​เ​ก็​บ​ภาษี​และ​พวก​คน​บาป”
Luke 5:31 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “คน​เจ็บ​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​สบาย​ไม่​ต้อง​การ​
Luke 5:32 เรา​มิได้​มา​เพื่อ​จะ​เรียก​คน​ที่​เห็น​ว่า​ตัว​ชอบธรรม แต่​มา​เรียก​คน​ที่​พวก​ท่าน​ว่า​นอก​รีต​ให้​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่”
Luke 5:33 เขา​ทั้ง​หลาย​ทูล​พระ​องค์​ว่า “พวก​ศิษย์​ของ​ยอห์น​ถือ​อด​อาหาร​เนืองๆ และ​อธิษฐาน​ถือ​เป็น​กิจวัตร และ​ศิษย์​ของ​พวก​ฟาริสี​ก็​ถือ​เหมือน​กัน แต่​ศิษย์​ของ​ท่าน​กิน​และ​ดื่ม”
Luke 5:34 ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ท่าน​จะ​ให้​สหาย​ของ​เจ้าบ่าว​อด​อาหาร เมื่อ​เจ้าบ่าว​ยัง​อยู่​กับ​เขา​กระนั้น​หรือ​
Luke 5:35 แต่​จะ​มี​วัน​หนึ่ง​เมื่อ​เจ้าบ่าว​จะต้อง​จาก​สหาย​ไป ใน​วัน​นั้น​สหาย​จะ​ถือ​อด​อาหาร”
Luke 5:36 ​พระ​องค์​ยัง​ตรัส​คำ​เปรียบ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​เขา​ด้วย​ว่า “ไม่​มี​ผู้ใด​ฉีก​ท่อน​ผ้า​จาก​เสื้อ​ใหม่​มา​ปะ​เสื้อ​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​เสื้อ​ใหม่​นั้น​จะ​ขาด​เสีย​ไป ทั้ง​ท่อน​ผ้า​ที่​เอา​มา​จาก​เสื้อ​ใหม่​นั้น​ก็​จะ​ไม่​สม​กับ​เสื้อ​เก่า​ด้วย​
Luke 5:37 ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​มา​ใส่​ไว้​ใน​ถุง​หนัง​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​น้ำ​องุ่น​หมัก​จะ​ทำ​ให้​ถุง​หนัง​เก่า​ขาด​ไป และ​น้ำ​องุ่น​จะ​รั่ว ถุง​หนัง​ก็​จะ​เสีย​ไป​ด้วย​
Luke 5:38 แต่​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่​
Luke 5:39 ไม่​มี​ผู้ใด​เมื่อ​กิน​เหล้า​องุ่น​เก่า​แล้ว จะ​อยาก​ได้​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​เพราะ​เขา​ย่อม​ว่า ‘ของ​เก่า​นั้น​ดี​แล้ว​’ ”

     เลวีหรือมัทธิวคนเก็บภาษีคนนี้ ด้วยความดีใจที่ตัวเขาได้รับการปลดปล่อย มีชีวิตที่รู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายโดยเฉพาะเป็นที่ต้องการขององค์พระเยซูคริสต์ จึงได้เรียกเขาให้เป็นสาวกติดตามพระองค์ เขาได้จัดงานเลี้ยงขึ้น 

     และนี่เป็นที่มาของเหตุการณ์ตอนนี้ เลวีคนเก็บภาษีเป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไป พวกฟาริสีและธรรมาจารย์ไม่เข้าใจว่า ทำไมพระเยซูจึงมารับประทานอาหารด้วย  ฟาริสีและธรรมาจารย์เปรียบได้กับพวกนักการศาสนาซึ่งพระเยซูได้ตำหนิในพระธรรมมัทธิว บทที่ 23 สอนคนอื่นแต่ตนเองหาได้ทำไม่ การกระทำของเขาเป็นการอวดเท่านั้น ใช้กลักพระธรรมอย่างใหญ่ สวมเสื้อที่มีภู่ห้อยอันยาว ชอบไปในที่อันมีเกียรติ ชอบรับการคำนับ ชอบให้เรียกว่าอาจารย์ พระเยซูบอกว่าวิบัติแก่พวกเจ้า คนหน้าซื่อใจคด และมีคำอธิบายในบทนี้หลายตอนมาก 


     ด้วยเหตุนี้พระเยซูถึงพูดว่าคนสบายไม่ต้องการหาหมอ แต่คนเจ็บต้องการ  คนที่คิดว่าตัวเองไม่ป่วย สบายดี เป็นคนที่ไม่มีอะไรผิดปกติ ชีวิตไม่ขาดอะไร จิตวิญญาณสบายดี ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ ไปต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำในโลกนี้ ฯลฯ คนแบบนี้จึงไม่เคยมาถึงพระเจ้าได้ ตราบใดที่เขาไม่รู้สึกว่าตนเองบกพร่อง

     ผมจึงคิดว่าการที่คริสเตียนควรตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าชีวิตของเราผิดปกติหรือไม่ หิวกระหายหาพระเจ้าหรือไม่ ปรารถนาใกล้ชิดพระเจ้า ฯลฯ เป็นสิ่งที่ดี จะได้ระมัดระวังตัวเองไม่หลงไปดำเนินตามทางที่ผิด

     พระเยซูมาเพื่อเรียกคนที่รู้ตัวว่าผิดปกติในชีวิต ต้องการพระเจ้า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้รอดได้ โดยพึ่งแต่กำลังของเราเอง ไม่สามารถช่วยให้รอดได้ ไม่มีความดีใดพาเราไปสวรรค์ เพราะแม้เราทำความดีมามากมาย แต่ทำผิดธรรมบัญญัติหนึ่งข้อ ก็เท่ากับทำผิดทั้งหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสต์จึงมา ประทานชีวิตพระองค์เองเป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก

     ต่อมาพวกเขามาทูลพระเยซูคริสต์อีกว่า ศิษย์ของยอห์น ของฟาริสี อดอาหาร ทำตามบทบัญญัติ แต่ศิษย์พระเยซูกินและดื่ม แต่พระเยซูตอบว่าพระองค์ยังอยู่กับสาวก ไม่ใช่เวลาที่จะทุกข์โศกเศร้า แต่เมื่อถึงเวลาพระองค์จากไป เมื่อนั้นแหละเป็นเวลาที่จะถืออดอาหาร

     พระเยซูกำลังเปรียบเทียบระหว่างบทบัญญัติซึ่่งเป็นเหมือนของเก่า มีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ แต่พระเยซูมาเป็นเหมือนกับของใหม่ พระองค์ให้พระบัญญัตินั้นอยู่ในใจ พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในผู้เชื่อทุกคนคอยสอนแนะนำสิ่งต่างๆให้กับผู้เชื่อ ด้วยเหตุนี้พระเยซูถึงเปรียบเทียบว่าของเก่าต้องคู่กับเก่า ใหม่ต้องคู่กับใหม่ จะเอาสิ่งใหม่ไปใส่ไว้ในของเก่าไม่ได้  ระบอบที่พระเยซูนำมาในโลกเป็นระบอบใหม่ โดยพระวิญญาณต้องมาคู่กับคนที่รับชีวิตใหม่  ระบอบเดิมตามธรรมบัญญัติก็ต้องมาคู่กับคนที่ยังอยู่ในระบอบเดิม คือยึดตามธรรมบัญญัติ

     ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายต้องแสวงหาเอา ไม่มีใครบีบบังคับให้รับไว้ได้  ใครที่รู้ตัวว่าป่วยฝ่ายวิญญาณ รับเอาชีวิตใหม่จากพระเจ้า  ใครรู้ตัวว่าติดอยู่กับระบอบธรรมบัญญัติซึ่งประหารให้ตาย ต้องการระบอบใหม่ วิถีชีวิตใหม่ รับเอาจากพระเจ้า

     เขียนมาถึงตรงนี้แล้ว ไม่ใช่ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ดีนะครับ  

Rom 7:12 เหตุ​ฉะนั้นธรรม​บัญญัติ​จึง​เป็น​สิ่ง​บริสุทธิ์ และ​ข้อบัญญัติ​ก็​บริสุทธิ์​ยุติธรรม​และ​ดี​งาม 
Rom 7:13 ถ้า​เช่นนั้น สิ่ง​ที่​ดี​กลับ​ทำ​ให้​ข้าพเจ้า​ต้อง​ตาย​หรือ หา​มิได้ บาป​ต่างหาก คือ​บาป​ซึ่ง​อาศัย​สิ่ง​ที่​ดี​นั้น​ทำ​ให้​ข้าพเจ้า​ต้อง​ตาย เพื่อ​จะ​ให้​ปรากฏ​ว่า​บาป​นั้น​เป็น​บาป​จริง และ​โดย​อาศัยธรรม​บัญญัติ​นั้น บาป​ก็​ปรากฏ​ว่า​ชั่ว​ร้าย​ยิ่ง​นัก​
Rom 7:6 แต่​บัดนี้​เรา​ได้​พ้น​จาก​ธรรม​บัญญัติ คือ​ได้​ตาย​จาก​ธรรม​บัญญัติ​ที่​ได้​ผูกมัด​เรา​ไว้ เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ไม่​ประพฤติ​ตาม​ตัว​อักษร​ใน​ประมวลธรรม​บัญญัติ​เก่า แต่​จะ​ดำเนิน​ชีวิต​ใหม่​ตาม​ลักษณะ​พระ​วิญญาณ​ 

Gal 3:13 ​พระ​คริสต์​ทรง​ไถ่​เรา​ให้​พ้น​ความ​แช่ง​สาป​แห่งธรรม​บัญญัติ โดย​การ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ยอม​ถูก​แช่ง​สาป​เพื่อ​เรา (​เพราะ​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า ทุก​คน​ที่​ต้อง​ถูก​แขวน​ไว้​บน​ต้นไม้​ต้อง​ถูก​สาปแช่ง )​

     ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ  ศุกร์นี้ 19.00-21.00 น. ห้อง 23 ผมจะนำอธิษฐานระลึกถึงพระคุณพระเจ้าในเทศกาลอยู่เพิง เชิญพี่น้องทุกท่านมาร่วมได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น