วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : คำสอนว่าด้วยการดำเนินชีิวิต


     มาดูกันต่อครับ


Luke 6:37 “อย่า​วินิจฉัย​โทษ​เขา และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่ได้​ถูก​วินิจฉัย​โทษ อย่า​กล่าวโทษ​เขา และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​ถูก​กล่าวโทษ จง​ยกโทษ​ให้​เขา และ​เขา​จะ​ยกโทษ​ให้​ท่าน​
Luke 6:38 จง​ให้​เขา และ​ท่าน​จะ​ได้รับ​ด้วย และ​ใน​ตัก​ของ​ท่าน​จะ​ได้รับ​ตวง​ด้วย​ทะนาน​ถ้วน​ยัด​สั่น​แน่น​พูน​ล้น​ใส่​ให้ เพราะ​ว่า​ท่าน​จะ​ตวง​ให้​เขา​ด้วย​ทะนาน​อัน​ใด ​พระ​เจ้า​จะ​ได้​ทรง​ตวง​ให้​ท่าน​ด้วย​ทะนาน​อัน​นั้น”
Luke 6:39 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​เป็น​คำ​อุปมา​ด้วย ว่า “คน​ตา​บอด​จะ​นำ​ทาง​คน​ตา​บอด​ได้​หรือ ทั้ง​สอง​จะ​ไม่​ตก​ลง​ไป​ใน​บ่อ​หรือ
Luke 6:40 ศิษย์​ไม่​ใหญ่​กว่า​ครู แต่​ศิษย์​ทุก​คน​ที่​ได้รับ​การ​ฝึกสอน​ครบ​แล้ว ​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​ครู​ของ​ตน​
Luke 6:41 เหตุ​ไฉน​ท่าน​มองดู​ผง​ที่​ใน​ตา​พี่​น้อง​ของ​ท่าน แต่​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ที่​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน ท่าน​ก็​ไม่​รู้สึก​
Luke 6:42 เหตุ​ไฉน​ท่าน​จึง​จะ​พูด​กับ​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​ว่า ‘พี่​น้อง​เอ๋ย ให้​เรา​เขี่ย​ผง​ออก​จาก​ตา​ของ​เธอ’ แต่​ที่​จริง​ท่าน​เอง​ยัง​ไม่​เห็น​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ที่​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน ท่าน​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด จง​ชัก​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ออก​จาก​ตา​ของ​ท่าน​ก่อน แล้ว​ท่าน​จะ​เห็น​ได้​ถนัด จึง​จะ​เขี่ย​ผง​ออก​จาก​ตา​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​ได้​
Luke 6:43 “ด้วย​ว่า​ต้นไม้​ดี​ย่อม​ไม่​เกิดผล​เลว หรือ​ต้นไม้​เลว​ย่อม​ไม่​เกิด​ผลดี​
Luke 6:44 เพราะ​ว่า​จะ​รู้จัก​ต้นไม้​ทุก​ต้น​ได้​ก็​เพราะ​ผล​ของ​มัน เพราะ​ว่า​เขา​ย่อม​ไม่​เ​ก็​บ​ผล​มะเดื่อ​จาก​ต้นไม้​มี​หนาม หรือ​ย่อม​ไม่​เ​ก็​บ​ผล​องุ่น​จาก​ต้น​ระกำ​
Luke 6:45 คน​ดี​ก็​ย่อม​เอา​ของ​ดี​ออก​จาก​คลัง​ดี​แห่ง​ใจ​ของ​ตน และ​คน​ชั่ว​ก็​ย่อม​เอา​ของ​ชั่ว​จาก​คลัง​ชั่ว​แห่ง​ใจ​ของ​ตน ด้วย​ใจ​เต็ม​ด้วย​อะไร​ปาก​ก็​พูด​ออกมา​อย่าง​นั้น

ดูคำสอนของพระเยซูต่อครับ

:37-38 อยากได้รับสิ่งใด จงปฏิบัติสิ่งนั้นต่อคนอื่นด้วย
     แต่ในเรื่องการให้ เมื่อเราให้ผู้อื่น พระเจ้ากลับเป็นผู้ให้คืนตอบกลับแก่เรา คืนให้อย่างมากมายยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้

:39-40 ศิษย์เป็นเหมือนครู  ถ้าคนนำทางมองทางไม่ออก มองทางไม่เห็น เจอบ่อไม่หลบก็จะตกลงไปในบ่อ
     ถ้าครูของเราคือพระคริสต์ เราก็จะเป็นเหมือนพระคริสต์ด้วย อาเมน ฮาเลลูยา

:41-42 คนเรามักมองออกไปจากตัวเอง มองไปหาความผิดของผู้อื่น หาได้สำรวจความผิดในตนเองไม่        
     ข้อนี้จึงเตือนใจเราว่าก่อนที่เราจะต่อว่าพี่น้อง ก่อนที่เราจะมองหาความผิด ความบกพร่องของผู้อื่น จงมองดูตัวเราก่อนว่าตัวเราเป็นเช่นไร สำรวจตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นเช่นพระคริสต์หรือไม่ เรามีความรัก เราให้อภัย เราซื่อตรง เราไม่คดโกง เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้า ฯลฯ หรือไม่  ก่อนจะไปมองดูคนอื่นให้สำำรวจตัวเองเสียก่อน

:43-45 พูดถึงชีวิตของเราว่าเมื่อเรามีอะไรอยู่ในใจ เดี๋ยวสิ่งนั้นก็จะแสดงออกมาภายนอก เช่นในใจคิดอะไรอยู่ ปากก็จะพูดสิ่งนั้นออกมา   ดังนั้นถ้าเราให้พระคำพระเจ้าเต็มอยู่ในหัวใจของเรา เราจะไม่พูดสิ่งใดผิดพลาดไปเป็นแน่
     ต้นไม้ดีย่อมให้ผลดี เรามีพระคริสต์อยู่ในชีวิตเรา ผลที่แสดงออกมาภายนอกย่อมเป็นชีวิตพระคริสต์ด้วยแน่นอน

3 ความคิดเห็น:

  1. เอเมน..ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า

    ขอบพระคุณในความรักของพระองค์

    ตอบลบ
  2. ขอเปนภาษาอังกฤษได้มั้ยค่ะ

    ตอบลบ