วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ชีวิตแห่งการอธิษฐานเพื่อทราบน้ำพระทัยในการเลือกอัครทูต

     วันนี้มาดูต่อนะครับLuke 6:12 คราว​นั้น​พระ​เยซู​เสด็จ​ไป​ที่​ภูเขา​เพื่อ​จะ​อธิษฐาน และ​ได้​อธิษฐาน​ต่อ​พระ​เจ้า​คืน​ยัง​รุ่ง​
Luke 6:13 ครั้น​รุ่ง​เช้า​แล้ว ​พระ​องค์​ทรง​เรียก​สาวก​ของ​พระ​องค์ แล้ว​ทรง​เลือก​สิบ​สอง​คน​ออก​จาก​หมู่​สาวก​นั้น ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ว่า​อัครทูต​
Luke 6:14 คือ​ซีโมน​ที่​พระ​องค์​ทรง​ให้​ชื่อ​อีก​ว่า เปโตร อันด​รูว์​น้อง​ชาย​ของ​เปโตร ​ยากอบ​และ​ยอห์น​ ​ฟีลิป​และ​บาร​โธโล​มิว​
Luke 6:15 มัทธิว​และโธมัส ​ยากอบ​บุตรอัลเฟ​อัส ซีโมน​ที่​เรียก​ว่า​เศโล​เท​
Luke 6:16 ยูดาส​บุตร​ของ​ยากอบ​ และ​ยูดาส อิส​คาริโอท​ที่​เป็น​ผู้​อายัด​พระ​องค์​ไว้​นั้น​
Luke 6:17 แล้ว​พระ​องค์​กับ​อัครทูต​ก็​ลง​มา​ยืน ณ ที่​ราบ​แห่ง​หนึ่ง พร้อม​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระ​องค์ และ​ประชาชน​เป็น​อัน​มาก ซึ่ง​มา​จาก​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย กรุง​เยรูซาเล็ม​และ​จาก​ตำบล​ชายทะเล​ใน​เขต​เมือง​ไท​ระ และ​เมือง​ไซ​ดอน​เพื่อ​จะ​ฟัง​พระ​องค์ และ​ให้​พระ​องค์​ทรง​รักษา​โรค​ของ​เขา​
Luke 6:18 และ​บรรดา​คน​ที่​ต้อง​ทน​ทุกข์​เพราะ​ผี​โสโครก ​พระ​องค์​ก็​ทรง​รักษา​ให้​หาย​ด้วย​
Luke 6:19 ประชาชน​ต่าง​ก็​พยายาม​ที่​จะ​ถูกต้อง​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​มี​ฤทธิ์​ซ่าน​ออก​จาก​พระ​องค์ รักษา​เขา​ให้​หาย​ทุก​คน​


     จะเห็นจากตอนนี้ว่าพระเยซูจะทำอะไร พระองค์แสวงหาการทรงนำก่อนเสมอ ภาพที่เราเห็นพระองค์ไปอธิษฐานตามลำพังอยู่บ่อยๆ ตอนนี้เป็นตอนที่พระองค์จะเลือกอัครทูตท่ามกลางสาวกหลากหลายคน เช่นกันเมื่อเราจะเลือกทีมงานมาทำงานด้วยกัน เราควรแสวงหาพระเจ้าเพื่อเราจะไม่เลือกผิด  ถามว่าแล้วพระเยซูเลือกยูดาสผู้อายัดพระเยซู พระองค์เลือกผิดหรือไม่ พระองค์เลือกไม่ผิดหรอกครับ พระองค์เลือกตามพระทัยพระบิดา เลือกมาแล้วก็ทำให้แผนการณ์แห่งการไถ่ของพระบิดาสำเร็จ

     ในตอนนี้ท่านจะเห็นว่าพระองค์เลือกอัครทูตจากหมู่สาวก สาวกมีหลายคน (Luke 10:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งสาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนๆ ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้น              เราจะเห็นว่าพระองค์ส่งสาวกคนอื่นๆนอกจากอัครทูต 12 คนนี้ไปประกาศด้วย  ดังนั้นสาวกในตอนนั้นที่ติดตามพระเยซูอาจมีมากถึง 70+12=82 คนก็ได้)

     แล้วพระองค์จะเลือกใคร ถ้าเป็นเรา เราก็คงเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ดูน่าเชื่อถือในสัีงคม คนที่ในวงการสังคมให้การยอมรับ เราอาจไม่เลือกเปโตรที่เป็นชาวประมง แต่พระเยซูเลือก หลังจากที่พระองค์แสวงหาน้ำพระทัยพระบิดามาตลอดทั้งคืน  ท่านจะเห็นชื่อของเปโตรเอ่ยขึ้นก่อนชื่ออื่นๆเป็นชื่อแรก และชื่อที่ปิดท้ายคือชื่อของยูดาสอิศคาริโอทผู้ทรยศพระเยซู    

     ถัดมาจากเหตุการณ์นี้ พระเยซู อัครทูตและสาวกของพระองค์มาที่ราบแห่งหนึ่ง พร้อมๆกับประชาชนที่มาจากที่ต่างๆ  เหตุการณ์นี้เหมือนเหตุการณ์สมัยผมไปงานประกาศของอ.เวนครุก สนามกีฬา ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อนเลยครับ งานประกาศนี้เป็นการประกาศด้วยฤทธิ์อำนาจการอัศจรรย์ และคนที่มาร่วมจากจำนวนน้อยในคืนแรกหลักพัน กลายมาเป็นหลักหลายหมื่นเมื่อสิ้นสุด 14 คืนแห่งการประกาศ และคนที่มาก็มาจากจังหวัดต่างๆไปทั่ว นั่งรถมากันเป็นคันๆ  นี่ก็คงเหมือนเหตุการณ์ทีกล่าวถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้  คนที่มีความทุกข์ ความต้องการก็ปรารถนาจะรับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ปรารถนาจะถูกต้องพระเยซูเพราะมีฤทธิ์ซ่านออกมาจากพระองค์รักษาพวกเขาให้หาย

     จากเหตุการณ์นี้มีพระเยซูผู้เดียวทำ แต่หลังจากนี้พระเยซูใช้อัครทูต 12 คนไปเป็นคู่ๆ และสาวกอีก 70 คนไปเป็นคู่ๆด้วยเช่นกัน

     ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราได้เห็นแบบอย่างการเลือกอัครทูต ผู้ที่พระเจ้าจะส่งไปด้วยกัน เราเห็นว่าพระองค์จะทำสิ่งใดพระองค์แสวงหาพระเจ้าพระบิดาเพื่อจะทราบน้ำพระทัยที่พระองค์จะทำเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าในการทำทุกสิ่งในชีวิตของท่านด้วยเช่นกันครับ

1 ความคิดเห็น: