วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : คำสอนเรื่องบำเหน็จมีบริบูรณ์ในสวรรค์


     แบ่งปันต่อครับ เรื่องการเปรียบเทียบภาพในวันนี้กับวันนั้น วันนี้คือเวลาที่เรามีความสุขสบายแต่ปราศจากพระเจ้าในวันนั้นคือวันที่เราจะทุกข์ระทม หรือว่าในเวลานี้ที่เรามีความทุกข์ลำบากต่างๆแต่เรามีพระเจ้าอยู่กับเรา ในวันนั้นเราจะได้บำเหน็จ

    

Luke 6:20 ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​แลดู​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​คน​ยากจน​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​ของ​ท่าน
Luke 6:21 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​อด​อยาก​เวลา​นี้​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​ท่าน​จะ​ได้​อิ่ม​หนำ “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​ร้องไห้​เวลา​นี้​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​ท่าน​จะ​ได้​หัวเราะ
Luke 6:22 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​สุข เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​จะ​เกลียด​ชัง​ท่าน และ​จะ​ไล่​ท่าน​ออก​จาก​พวก​เขา และ​จะ​ประณาม​ท่าน และ​จะ​เหยียด​ชื่อ​ของ​ท่าน​ว่า​เป็น​คน​ชั่ว​ช้า เพราะ​ท่าน​เห็น​แก่​บุตร​มนุษย์
Luke 6:23 ​ใน​วัน​นั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ชื่น​ชม และ​เต้น​โลด​ด้วย​ความ​ยินดี​เพราะ ดู​เถิด บำเหน็จ​ของ​ท่าน​มี​บริบูรณ์​ใน​สวรรค์ เพราะ​ว่า​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา ได้​กระทำ​อย่าง​นั้น​แก่​พวก​ผู้เผย​พระ​วจนะ​เหมือน​กัน
Luke 6:24 “แต่​วิบัติ​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ที่​มั่ง​มี เพราะ​ว่า​เจ้า​ได้รับ​สิ่ง​ที่​เล้าโลม​ใจ​แล้ว​
Luke 6:25 “วิบัติ​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ที่​อิ่ม​หนำ​เวลา​นี้ เพราะ​ว่า​เจ้า​จะ​อด​อยาก “วิบัติ​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ที่​หัวเราะ​เวลา​นี้ เพราะ​ว่า​เจ้า​จะ​เป็น​ทุกข์​และ​ร้องไห้
Luke 6:26 “วิบัติ​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​จะ​ยอ​ว่า​เจ้า​ดี เพราะ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​ได้​กระทำ​อย่าง​นั้น​แก่​ผู้เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​เหมือน​กัน​

     ในเวลานี้ที่พระคัมภีร์บอกสำหรับคนที่ยากจน อดอยาก ร้องไห้ เป็นเรื่องเกียวกับความเป็นอยู่ อารมณ์ความรู้สึก ฯลฯ จะกลับได้แผ่นดินพระเจ้า จะได้อิ่มหนำ จะได้หัวเราะ   ถ้าในเวลานี้ท่านถูกเกลียดชัง ถูกไล่ ถูกประนาม ถูกเหยียดชื่อ เป็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับความเชื่อและคนอื่นๆในโลกไม่พอใจท่าน ข่มเหงท่าน ฯลฯ  พระคัมภีร์บอกต่อไปในข้อ 23 ว่า "ในวันนั้น" หมายถึง วันนั้นที่เราได้ไปอยู่กับพระคริสต์บนสวรรค์

     ในเวลานี้เราอาจเผชิญสิ่งต่างๆนานาสารพัด แต่ในวันนั้นเราจะได้พบกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ท่าน  วันนั้นเราจะมีความชื่นชมยินดี เต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าในบำเหน็จที่พระเจ้าประทานให้กับเรา

     คำนี้ครับ "บำเหน็จ"  G3408 μισθός misthos (mis-thos') n.
1. payment for service (good or bad)
{literally or figuratively}
[apparently a primary word]
KJV: hire, reward, wages
[?]

     เอาคำนี้ในที่ต่างๆมาให้ดูครับ


Matt 5:12 จง​ชื่น​ชม​ยินดี เพราะ​ว่า​บำเหน็จ​ของ​ท่าน​มี​บริบูรณ์​ใน​สวรรค์ เพราะ​เขา​ได้​ข่ม​เหง​ผู้เผย​พระ​วจนะทั้ง​หลาย ที่​อยู่​ก่อน​ท่าน​เหมือน​กัน​

Matt 6:1 “จง​ระวัง อย่า​กระทำ​ศาสนกิจ​เพื่อ​อวด​คน​อื่น ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​ท่าน​จะ​ไม่ได้​รับ​บำเหน็จ​จาก​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ 

Matt 10:42 และ​ถ้า​ผู้ใด​จะ​เอา​น้ำ​เย็น​สัก​ถ้วย​หนึ่ง ให้​คน​เล็กน้อย​เหล่า​นี้​คน​ใด​คน​หนึ่ง​ดื่ม เพราะ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า คน​นั้น​จะ​ขาด​บำเหน็จ​ก็​หา​มิได้” 

Luke 6:35 แต่​จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ทำ​การ​ดี​ต่อ​เขา จง​ให้​เขา​ยืม​โดย​ไม่​หวัง​ที่​จะ​ได้​คืน​อีก บำเหน็จ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​จะ​มี​บริบูรณ์ และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​สูงสุด เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ยัง​ทรง​โปรด​แก่​คน​อกตัญญู​และ​คน​ชั่ว​

John 4:36 คน​เกี่ยว​ก็​กำลัง​ได้รับ​ค่าจ้าง และ​กำลัง​ส่ำ​สม​พืชผล​ไว้​สำหรับ​ชีวิต​นิรันดร์ เพื่อ​ทั้ง​คน​หว่าน​และ​คน​เกี่ยว​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย​กัน​

  • ในภาษากรีก คำนี้เป็นคำเดียวกัน บำเหน็จ กับ ค่าจ้าง

1Cor 3:8 คน​ที่​ปลูก​และ​คน​ที่​รด​น้ำ​ก็​เป็น​พวก​เดียว​กัน แต่​ทุก​คน​ก็​จะ​ได้​ค่าจ้าง​ตาม​การ​ที่​ตน​ได้​กระทำ​ไว้​

1Cor 3:14 ถ้า​การ​งาน​ของ​ผู้ใด​ที่​ก่อ​ขึ้น​ทน​อยู่​ได้ ผู้​นั้น​ก็​จะ​ได้​ค่าตอบแทน​

  • นี่ก็เช่นกันเป็นคำเดียวกันในภาษากรีก  ค่าตอบแทน

2John 1:8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ไม่​สูญเสีย​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้​กระทำ​มา​แล้ว แต่​อาจจะ​ได้รับ​บำเหน็จ​เต็มที่​

  • ข้อนี้บอกให้ระวังตัวจากผู้ล่อลวงและปฏิปักษ์พระคริสต์

Rev 11:18 เหล่า​ประชาชาติ​มี​ความ​โกรธ​แค้น แต่​พระ​นิเคราะห์ของ​พระ​องค์​ก็​มาถึง​แล้ว​ ถึง​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​ทรง​พิพากษา​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ และ​ถึง​เวลา​ประทาน​บำเหน็จ​แก่​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์ คือ​พวก​ผู้เผย​พระ​วจนะ​และ​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​ปวง และ​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ยำเกรง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ทั้ง​ผู้ใหญ่​ผู้น้อย และ​ถึง​เวลา​แล้ว​ ที่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำลาย​คน​ที่​ทำลาย​แผ่นดิน​โลก” 

Rev 22:12 “ดู​เถิด เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้ และ​จะ​นำ​บำเหน็จ​ของ​เรา​มา​ด้วย เพื่อ​ตอบ​แทน​การ​กระทำ​ของ​ทุก​คน

     ต่อมาพระคัมภีร์ได้พูดถึง เวลานี้สำหรับคนที่มั่งมี ได้รับสิ่งที่เล้าโลมใจในเวลานี้ อิ่มหนำ หัวเราะ ได้รับการยอว่าตัวเองดี  แต่ในเวลานั้นวิบัติจะเกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาจะอดอยาก เป็นทุกข์และร้องไห้


     ขอพระเจ้ารักษาเราทุกคนไว้ และวางวิถีการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้ให้ดี ทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยพระเจ้า่ แม้บางสิ่งที่เราดำเนินอยู่นั้นจะยากลำบาก แต่ผลปลายทางในวันนั้นเราจะอยู่อย่างปลอดภัยและรับบำเหน็จรางวัลจากพระคริสต์ที่พระองค์เรียกให้เราไปรับ  ระยะเวลาแห่งการรับบำเหน็จรางวัลบนสวรรค์นั้นเป็นอนันต์ เทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆบนโลกนี้ เทียบระยะเวลาไม่กี่สิบปี

2Cor 4:17 เพราะ​ว่า​การ​ทุกข์​ยาก​เล็กๆ น้อยๆ ของ​เรา ซึ่ง​เรา​รับ​อยู่​ประเดี๋ยว​เดียว​นั้น จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์ศรี​ถาวร​มาก​หา​ที่​เปรียบ​มิได้​

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น