วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : สอนให้มีความคิดที่ถูกต้อง

     ต่อครับ


(Luke 9:46 [TBS1971])
แล้ว​เหล่า​สาวก​ก็​เกิด​เถียง​กัน​ว่า​ใน​พวก​เขา​ใคร​เป็น​ใหญ่

(Luke 9:47 [TBS1971])
ฝ่าย​พระ​เยซู​ทรง​หยั่ง​รู้​ความ​คิด​ใน​ใจ​ของ​เขา​จึง​ให้​เด็ก​คน​หนึ่ง​ยืน​อยู่​ใกล้​พระ​องค์​

(Luke 9:48 [TBS1971])
แล้ว​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​จะ​รับ​เด็ก​เล็กๆ คน​นี้​ใน​นาม​ของ​เรา ผู้​นั้น​ก็​ได้รับ​เรา และ​ผู้ใด​ได้รับ​เรา ผู้​นั้น​ก็​ได้รับ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา เพราะ​ว่า​ใน​พวก​ท่าน​ทั้ง​หลาย ผู้ใด​เป็น​ผู้น้อย​ผู้​นั้น​แหละ​เป็น​ผู้ใหญ่”

(Luke 9:49 [TBS1971])
ฝ่าย​ยอห์น​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​อาจารย์​เจ้า​ข้า พวก​ข้า​พระ​องค์​เห็น​ผู้​หนึ่ง​ขับ​ผี​ออก​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​และ​ข้า​พระ​องค์​ห้าม​เขา​เสีย เพราะ​เขา​ไม่​ตาม​พวก​เรา​มา”


(Luke 9:50 [TBS1971])
​พระ​เยซู​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “อย่า​ห้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ไม่​เป็น​ฝ่าย​ต่อสู้​ท่าน ​ก็​เป็น​ฝ่าย​ท่าน​แล้ว”


     ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ เหตุการณ์แรกเรื่องใครเป็นใหญ่ สิ่งที่พวกสาวกพูดเถึยงกันนั้นเป็นส่ิงที่ขัดแย้งกับชีวิตในแผ่นดินพระเจ้า ชีวิตในพระเจ้าไม่มาคอยกังวลว่าใครจะใหญ่กว่าใคร นั่นเป็นความคิดแบบมนุษย์ที่สนใจเรื่องชื่อเสียง เกียรติยศ อำนาจ ฯลฯ เหมือนตอนนี้ที่สนใจว่าในบรรดาสาวก 12 คนนั้น ใครเป็นใหญ่กว่าใคร แต่ในแผ่นดินพระเจ้าสนใจท่าทีที่ถูกต้องในใจของมนุษย์มากกว่าสนใจว่าใครจะใหญ่กว่าใคร ดังนั้นพี่น้องที่อ่านพระคัมภีร์มาถึงตอนนี้แล้ว จะได้มีความสนใจในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการสนใจในอำนาจ หน้าที่ ฯลฯ พระเยซูได้สอนไว้ว่าให้ดูเด็กเล็กๆ ถ้าเราอยากให้พระเจ้าใช้มากๆให้เราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ  เด็กเล็กๆใสซื่อใช่ไหมครับ เด็กเล็กๆไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนไม่เหมือนอย่างพวกผู้ใหญ่เหล่านี้ใช่ไหมครับ ที่คอยคิดถึงกันแต่เรื่องเกียรติและอำนาจ สิ่งที่ควรคิดกลับไม่คิด ทำอย่างไรจะนำคนกลับมาหาพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้านำคนกลับมาหาพระองค์ อธิษฐานขอให้เราต้อนรับคนทั้งหลายได้ เหมือนเราต้อนรับเด็กเล็กๆที่ดูด้อยกว่าเราในสายตามนุษย์ พระเยซูได้บอกไว้ในตอนท้ายของข้อ 48 ว่าใครผู้ใดเป็นผู้น้อยผู้นั้นแหละเป็นผู้ใหญ่  ขอให้เราเป็นดั่งเช่นนั้นแหละ ขอให้เราสนใจผู้อื่นแทนที่จะสนใจแต่ตัวเองว่าใครจะใหญ่กว่าใคร เราจะเป็นอะไรก็ได้ในแผ่นดินพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นผู้มอบหมายบทบาทหน้าที่ที่สมกับตลันท์และของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเรา เราจะเป็นอะไรก็ได้ ขอพระเจ้าทรงนำหน้าชีวิตของเรา อย่ามั่วมุ่งแต่สนใจตัวเราว่าใครมีอำนาจหน้าที่ใหญ่กว่าใคร แต่ให้เราสนใจว่าจะมีคนเข้าแผ่นดินพระเจ้าอย่างไร สนใจว่าคนมากมายจะมาหาพระเจ้าได้อย่างไร เราได้ทำในสิ่งที่เป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าอย่างสมควรหรือยัง เราถ่อมจิตถ่อมใจยกผู้อื่นขึ้นหรือยัง ฯลฯ

     อีกเหตุการณ์หนึ่งคือคำสอนว่าด้วยเรื่องการแสดงความยินดีกับคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกับเรา แต่เขาได้รับใช้พระเจ้าด้วยพระนามพระเยซูเช่นเดียวกับเรา พระเยซูสอนให้รู้ว่าผู้ใดไม่ต่อสู้เราก็เป็นฝ่ายเราแล้ว ดังนั้นจากเรื่องนี้เราควรมีความยินดีที่เห็นแผ่นดินพระเจ้าแพร่ขยายออกไปแม้เขาไม่ได้มาร่วมงานกับเรา แต่ถ้าเขานั้นทำสิ่งดีเช่นเดียวกับเราแล้ว ก็ให้ขอบคุณพระเจ้าเพราะเขาเป็นฝ่ายเราแล้ว มีใครกลุ่มใดพวกใดคริสตจักรใดกำลังใช้พระนามพระเยซูเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินพระเจ้าแล้ว แม้ไม่ตามเรามา แม้ไม่มารวมเป็นพวกเดียวกับเรา แต่เขาเหล่านั้นก็เป็นฝ่ายเดียวกับเราแล้ว ขอบคุณพระเจ้า

     ทั้งสองเรื่องดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่ถูกต้องของเรา ขอพระเยซูอวยพรเราให้มีความคิดที่เปลี่ยนไปเป็นแบบพระวจนะมากขึ้นเรื่อยๆครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. สิ่งใหม่ๆ มีในพระเจ้าเสมอ

  ตอบลบ
 2. แม้จะสูญเสียทุกสิ่งไป แต่ความหวังใจยังมีในพระเจ้า

  ตอบลบ
 3. ความจริงก็คือ....เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องและเราต้องนำคนกลับมาคืนดีกับพระเจ้า .....ขอบคุณพระเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 21:22

  ผมอ่านคำสอนจากพระเยซูทีไรเหมือนกับมีกำลังใจมหาศาลเกิดขึ้นทุกครั้งหลังจากอ่านจบ
  และอ่านทวนอีกครั้งยิ่งสบายใจ หายเครียดเลยครับ

  ขอบคุณพระเจ้า

  ตอบลบ