วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : การติดตามพระเยซูLuke 9:57 เมื่อ​พระ​องค์​กับ​เหล่า​สาวก​กำลัง​เดินทาง​ไป มี​คน​หนึ่ง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เสด็จ​ไป​ทาง​ไหน ข้า​พระ​องค์​จะ​ตาม​พระ​องค์​ไป​ทาง​นั้น”
Luke 9:58 ​พระ​เยซู​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “หมา​จิ้งจอก​ยัง​มี​โพรง​และ​นก​ใน​อากาศ​ก็​ยัง​มี​รัง แต่​บุตร​มนุษย์​ไม่​มี​ที่​ที่​จะ​วาง​ศีรษะ”
Luke 9:59 ​พระ​องค์​ตรัส​แก่​อีก​คน​หนึ่ง​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด” แต่​คน​นั้น​ทูล​ตอบ​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ขอ​ทรง​โปรด​ให้​ข้า​พระ​องค์​ไป​ฝัง​ศพ​บิดา​ข้า​พระ​องค์​ก่อน”
Luke 9:60 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ปล่อย​ให้​คน​ตาย​ฝัง​คน​ตาย​ของ​เขา​เอง​เถิด แต่​ส่วน​ท่าน จง​ไป​ประกาศ​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า”
Luke 9:61 อีก​คน​หนึ่ง​ทูล​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ตาม​พระ​องค์​ไป แต่​ขอ​อนุญาต​ให้​ข้า​พระ​องค์​ไป​ลา​คน​ที่​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก่อน”
Luke 9:62 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ผู้ใด​เอา​มือ​จับ​คัน​ไถ​แล้ว หัน​หน้า​กลับ​เสีย ผู้​นั้น​ก็​ไม่​สมควร​กับ​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า”
   
     วันนี้จะมาดูเรื่องการติดตามพระองค์ เพราะมีสาวกของพระองค์มาบอกว่าพระองค์ไปทางไหน เขาจะไปทางนั้นด้วย พระองค์จึงกำลังสอนว่าเมื่อจะติดตามพระองค์นั้นต้องไม่พะวงอยู่กับที่อยู่อาศัย พระองค์บอกว่าแม้สุนัขจิ้งจอกและนกยังมีโพรงมีรังที่พำนักอาศัยแต่พระองค์ไม่มีที่จะพำนักพักผ่อน เพราะพระองค์เดินทางไปตามที่ต่างๆ ไปทำพระราชกิจของพระบิดา

     อีกคนหนึ่งเมื่อพระเยซูเรียกให้ติดตามพระองค์ เขาก็พะวงอยู่กับเรื่องญาติสนิทของเขา สิ่งที่พระเยซูสอนในตอนนี้ให้ละความพะวงนั้นไว้เพื่อไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า


     ส่วนอีกคนหนึ่งก่อนจะติดตามพระองค์ขอไปลาคนในบ้านก่อน คนนี้พะวงอยู่กับเรื่องคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน

     เส้นทางในการติดตามพระเยซูคริสต์ 1. ไม่พะวงอยู่กับเรื่องที่อยู่อาศัย  2. ไม่พะวงอยู่กับเรื่องญาติสนิทของตนเอง  3. ไม่พะวงเกี่ยวกับเรื่องคนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

     พระเยซูถึงได้พูดว่า ถ้าผู้ใดเอามือจับคันไถ เริ่มต้นทำหน้าที่แล้ว แต่หันหน้ากลับเสีย ไม่ทำต่อไปแล้ว เหมือนบริบทในตอนนี้ ถ้าผู้ใดกำลังติดตามเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ต้องรู้ว่าเขาจะเผชิญสิ่งใด และเขาต้องผ่านสิ่งนั้น บททดสอบนั้นให้ได้ ถ้าผู้ใดหันหน้ากลับเสีย เริ่มแล้วแต่ไม่ไปต่อให้ตลอด ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า

     ขอพระเจ้าดูแลเราทั้งหลายทุกคนที่ได้ติดตามพระเจ้า ให้ติดตามด้วยความหนักแน่นมั่นคง ไม่โลเลเหลาะแหละ เดินทางทิ้งชีวิตเก่าออกมาจากโลกนี้แล้ว ให้จุดโฟกัสของเขาเหล่านั้นมุ่งหน้าต่อไป สายตาความสนใจจับจ้องไปที่องค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นความหวังใจของเราทั้งหลาย ผู้เป็นความบริบูรณ์สำหรับเราทั้งหลาย ฯลฯ แล้วก็ก้าวต่อไป ผ่านขวากหนาม ผ่านสิ่งต่างๆที่ต้องเผชิญไปให้ได้โดยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงช่วยเรา เราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับเราตลอดเวลา เป็นผู้คอยให้กำลัง ความหวัง การช่วยเหลือ การปลอบประโลม ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น