วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อิสราเอล23 ต่อ

ก่อนกลับ ได้ไปที่ Garden Tomb
นี่คืออุโมงค์ฝังศพของพระเยซู ก้อนหินกลมๆปิดปากอุโมงค์ไม่มีแล้ว
นี่เป็นแผนผังที่เขาอธิบาย เราได้เข้าไปทาง 1 และไปยืนดูอยู่ใน 2 ดู 5 6 7 8 และ 9 เป็นปล่องลมเล็กๆ
ป้ายในอุโมงค์
นี่บริเวณ 5 - 9
บริเวณในสวน
นี่ก็อยู่บริเวณเดียวกันคือภูเขากะโหลก

ต่ออีกนิดครับ ก่อนกลับ นั่งรถเมล์เข้าไปดูอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น