วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

อิสราเอล7

ภาพนี่ตอนที่กลุ่มอัฟริกันกำลังนำนมัสการ
การร่ายรำคู่ โดยชายผิวดำ และ หญิงผิวขาว โดยสมาชิกในห้องประชุม ประกอบการสีไวโอลิน
คนนี้เป็นดารานักร้องชาวสวีเดน ร้องเพลงไพเราะมาก

วันนี้วันที่ 22 เริ่มต้นด้วยการร้องเพลงภาษาและการนำของชาวรัสเซีย ฟังเพลงภาษาต่างๆ เช่นภาษารัสเซีย ก็แปลกหูดี เห็นหลายๆประเทศพูดเรื่องการอธิษฐานเผื่อคจ.ออโธด๊อกซ์ มาถึงวันนี้ก็รู้แล้วว่า เขามาทำอะไรกันนานๆ 1/3 นมัสการ 1/3 แบ่งปัน 1/3 อธิษฐาน แต่ละประเทศก็มานำกันอย่างนี้ กว่าจะครบหมดทุกประตู ทุกประเทศก็ใช้เวลากันเป็นสิบวันนั่นแหละครับ

ต่อมาเป็นตุรกี เป็นคจ.ในกลุ่มตะวันออกกลาง และกลุ่มตะวันออกกลางปัจจุบันมีคริสตจักรทั่วไปหมด คนชื่ออิชมาเอล คนตุรกีมาแบ่งปัน ชื่อเขาในภาษาฮีบรูแปลว่า พระเจ้าทรงฟังเสียง เขาแบ่งปันคำพยานว่าเขามาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไร มีคนมาประกาศเล่าข่าวประเสริฐให้เขาฟัง ต่อมาเขาฝันถึงพระเยซู มาหาเขา มาตรัสกับเขา เมื่อเขาตื่นเขามาพบแม่เขา ปรากฏว่าแม่เขาก็พูดถึงพระเยซู มีการสำแดงของพระเจ้าเช่นกัน สุดท้ายทั้งเขา ทั้งพ่อแม่เขาก็มาเชื่อในพระเจ้า ตุรกีมีประชากร 70 ล้าน และในministryของเขา ก็มีคนถึง 5,000 คน นอกจากนั้นเขาเล่าว่า ปีเตอร์ แวกเนอร์ พยากรณ์ไว้ว่าจะมี 18 ล้านคน มาเชื่อในพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ต่อมาก็เป็นคาซัคสถาน (ประตูเบธเอล) มาร้องเพลง เล่นดนตรีภาษาของเขา แต่ละคนใส่เสื้อคลุมยาวๆ คึกคักอีกแล้ว เต้นโลดกันใหญ่ทั้งห้องประชุม ร้อง คาโดช ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ต่อมาก็เป็นประตูเบธเลเฮมได้แก่กลุ่มอัฟริกา มาร้องเพลง เสียงกลองดังกระหึ่ม ธรรมเนียมเครื่องดนตรีของอัฟริกานี่ใช้กลอง แล้วพวกเขาก็เต้นทำนองอัฟริกัน ร้องเพลงที่ผมเคยชินตอนไปคองโก Baba Wambinguni Akuna Kama wewe (2x) Baba คือ father เขาให้เราร้องภาษาของเราเอง Baba หรือ Father ร้องเรียกหาพระบิดาของเรา

มาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าถ้าพระเจ้าทรงเมตตา จะเก็บเงินเองมาอีก

ประตูเบธเลเฮม ประเทศที่มานำแบ่งปันขอให้อธิษฐานเผื่อก็มี - อัฟริกาใต้ , ซิมบับเว , บอตสวานา ซึ่งเป็นประเทศทะเลทราย ปีที่แล้วอธิษฐานขอฝน และฝนก็ตกลงมาจริงๆ , แซมเบีย , อังโกลา , แคเมอรูน , กาบอง , Central Africa , DRC. , ระวันดา , บุรุนดี ประเทศนี้มาขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ประธานาธิบดีบังเกิดใหม่แล้ว , สุดท้ายก็อูกันดา ภรรยาประธานาธิบดีที่เชื่อแล้วมางานนี้ด้วย

ตอนเที่ยงพัก ก็ออกมาอธิษฐานที่เดิมเมื่อวาน ความคิดก็คำนึงถึงเรื่องคำสั่งของพระเยซูคริสต์ กจ.1:8 หรือว่านั่นคือคำสั่งที่มีมาถึงคนยิว ให้ออกไปประกาศกับคนทั่วทั้งโลก เมื่อเช้าอ่านพระคัมภีร์วิวรณ์ บทที่ 21 , 22 เห็นพูดถึงประตู 12 ประตู เผ่าอิสราเอล 12 เผ่าเป็นประตูต่างๆ และรากฐานก็เป็นอัครทูต 12 คน มาที่นี่ได้ทราบว่าอัครทูตเหล่านี้ออกไปตามส่วนต่างๆในโลกตามประวัติศาสตร์ เช่นที่จำได้คือ Thomas ไปถึงอินเดีย เป็นต้น กจ.1:8 ส่งออกไป ภาพวิวรณ์เป็นภาพกลับมาที่เยรูซาเล็ม ซึ่งคือสวรรค์เบื้องบน ที่นั่นไม่มีวิหาร พระเจ้าเป็นพระวิหารของเรา อาณาเขตนครเยรูซาเล็มตั้ง 2,000 กม. ถ้าจำไม่ผิดจากที่อ่านพระคัมภีร์ เขาถึงพูดกันว่า Back to Jerusalem แต่คิดไปคิดมา เราก็เป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณนี่ ดังนั้นคำสั่งนี้ถึงพวกอิสราเอล ก็ต้องสั่งมาถึงเราด้วย

เอเฟซัส 2:19-22

19 เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า

20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น บนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก

21 ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

22 และในพระองค์นั้น ท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย

เอเฟซัสนี่เป็นจดหมายเขียนถึงชาวต่างชาติซึ่งก็คือพวกเรา

โรม 11:17 แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้ว และได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่า มาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอก

โรม 11:24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่า ซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติ และทรงนำมาต่อกิ่งกับต้นมะกอกพันธุ์ดี ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆ

เราถูกนับว่าเป็นมะกอกเทศป่า มาต่อเข้ากับมะกอกเทศแท้ นี่ถึงพูดว่า เราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณ ขอบคุณพระเจ้า เมื่อก่อนไม่เคยกระจ่างชัดอย่างนี้เลย

ภาคบ่ายเริ่มด้วยคนเดิมมาสีไวโอลิน+เปียนโน มีผู้หญิงออกมาdance for the Lord ด้วย เล่นไปหลายๆเพลง มีผู้ชายออกมาร่ายรำด้วย เป็นคนในที่ประชุมทั้งคู่ออกมาร่ายรำในพระวิญญาณ ไม่เหมือนโบสถ์เราเหมือนเป็นรูปแบบ อ้อ.. ผู้หญิงผิวขาว ผู้ชายผิวดำ ผสมผสานกันได้

ต่อด้วย แต่ละประเทศที่มี watchman 24/7 มานำอธิษฐาน อิสราเอล , รัสเซีย , ไต้หวัน , ฮ่องกง-จีน , อินเดีย , อินโดนีเซีย , อัฟริกา โดยอูกันดา มี 24/7 (24 ชม. 7 วัน) ถึง 20 แห่ง , เยอรมัน , บราซิล , ญี่ปุ่นและเกาหลี , ยูเครน , สวิตเซอร์แลนด์ , สหรัฐอเมริกา

ตอนเย็นผู้ดูแลที่พักมาบอกว่าเราต้องนอนห้องรวม เป็นความผิดเขาเองที่มาจัดให้นอนบ้านเป็นหลัง ถ้ามีคนมาเราต้องย้ายไปนอนห้องรวม อ.อ้อยอธิษฐานใหญ่เลย เสร็จแล้วไปเช็คเมล์ได้ทราบเรื่องเศร้าที่ไพทูรย์เสียชีวิตเพราะระบบหัวใจล้มเหลว ได้นำเรื่องนี้ไปบอกอ.นิมิตรและอ.โปร เศร้าไปตลอดคืนนั้นเลย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของไพทูรย์ด้วยครับ

ตอนกลางคืนเมื่อมาถึงที่ประชุม มีผู้หญิงสวีเดนเป็นดารานักร้องมานำร้องเพลงเพราะมากๆๆ ต่อด้วยคนของรัฐบาลบาฮามาส มาแบ่งปัน The power of Visionary Leadership ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมผู้นำรัฐบาลคริสเตียน เขาแยกประชุมไปอีกทีหนึ่ง คนที่มาแบ่งปันบอกว่า Leader ต้องมี Vision Vision always take us from Where we are to Where we desire to be และอีกหลายสิ่งหลายอย่าง แบ่งปันดีมาก มี powerpoint นำเสนอตลอดการแบ่งปัน นอกจากนั้นก็มีผู้นำรัฐบาลคริสเตียนเกาหลีมาแบ่งปัน

1 ความคิดเห็น:

  1. สรรเสริญพระเจ้า ที่มีผู้คนมากมายมาร่วมกันยกย่องสรรเสริญพระเจ้าจากสิบสองประตู ทำให้คิดถึงเมื่อมาถึงวันนั้นที่รอบบัลลังก์พระคริสต์ตามที่อัครสาวกยอห์นเห็นใน วว.7:9 จะมีคนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเผ่าพันธุ์ มาล้อมรอบบัลลังก์ วันนั้นจะยิ่งใหญ่สักเพียงไร จินตนาการไม่ได้เลย

    ตอบลบ