วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

ิรูปอิสราเอล 3

บ้านเมืองเขาเจริญดีจริงๆ คนละย่ายกับย่านเมืองเก่า
แถวที่พักของเรา ต้นไม้เต็มไปหมด
บ้านเมืองของเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ ที่เขามีต้นไ้ม้ได้เพราะใช้เทคโนโลยี่หยดน้ำ ทุกที่ที่มีต้นไม้ ใต้ต้นไม้จะเห็นมีสายยาง ส่งหยดน้ำมาหล่อเลี้ยงน้ำ ทำให้มีต้นไม้ขึ้นมาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น