วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

อิสราเอล3.1

วันที่18 (เย็น)

ตอนเย็นมาร่วมประชุม ได้ถ่ายภาพทั้งบริเวณที่พักและระหว่างทาง ต้นไม้เต็มไปหมด เจอคนอินเดียและกานา แลกนามบัตรและขอที่อยู่กัน คนอินเดียนี้ชื่อว่า Ps.Yesudas Garikapati เป็นFounder และ President ของ Bethesda Ministries คุยกับเขาแล้ว คอผมมันก็จะเป็นตามเขา คือว่าเวลาเขาพูด เขาก็จะส่ายหัวไปด้วย

ระหว่างการเดินทางมาห้องประชุม เมื่อเห็นต้นไม้เต็มแผ่นดิน ปลูกในดินแดนแห้งแล้งที่เป็นหิน พระวจนะพระเจ้าก็ผุดขึ้นมา

เอเสเคียล 36:35-36

35 และเขาทั้งหลายจะกล่าวว่า แผ่นดินนี้ที่ร้างเปล่ากลายเป็นอย่างสวนเอเดน หัวเมืองที่ถูกทิ้งร้างและร้างเปล่าและสลักหักพัง เดี๋ยวนี้ก็มีคนอยู่และมีกำแพง

36 แล้วประชาชาติที่เหลืออยู่รอบเจ้าจะทราบว่า เราพระเจ้า ได้สร้างที่สลักหักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่และปลูกพืชในที่ร้างเปล่านั้นขึ้นใหม่ เรา พระเจ้า ได้ลั่นวาจาแล้ว และเราจะกระทำเช่นนั้น

อิสยาห์ 51:3 เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเล้าโลมศิโยน พระองค์จะทรงเล้าโลมที่ทิ้งร้างทั้งสิ้นของเธอ และจะทำถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระเจ้า จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอ ทั้งการโมทนาและเสียงเพลง

ในการประชุมนี้คนจีนมามากจริงๆ เมื่อถึงเวลาประชุม สัมผัสได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง มีการทรงสถิตย์ลงมาที่ที่ประชุม นมัสการในภาษาอังกฤษและภาษาฮีบรู เมื่อเสร็จสิ้น ก็มีการอ่านอิสยาห์ บทที่ 61 เป็น 4 ภาษา อังกฤษ อาหรับ ฮีบรู และภาษาจีน จบลงด้วยเด็กๆถือเทียนมาอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ รอบล้อมโต๊ะ และต่อด้วยขบวนชุดเจ้าสาวเชื้อชาติต่างๆถือตะเกียงมาวางไว้บนโต๊ะ 12 ตะเกียง เพลงบรรเลงการยกแบนเนอร์ขึ้นเหนือประชาชาติต่างๆ พร้อมเจ้าสาวแสดงประกอบเพลง

เสร็จแล้วก็มีการถวายเพื่อกองทุนเด็กที่ขัดสนนานาชาติและเยรูซาเล็ม แปลกดี เขาใช้ถังผ่านการถวาย สุดท้ายก็การเทศนา


ผมมาที่นี่ ขอบคุณพระเจ้าที่ได้พักในที่ที่มีเน็ตฟรี แต่ผมคงต้องเปลี่ยนเวลาเข้าเน็ต มาส่งข่าวอย่างเช่นวันนี้ ผมมาเข้าเน็ตตอนเช้าวันที่ 19 เพราะตารางเวลาแน่นจริงๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. พระเจ้าทรงดูแลและจัดเตรียมจริงๆ ทำให้เราได้อ่านข่าวสารจากอาจารย์ทุกวัน วันต่อวัน เพราะมีเน็ตในที่พักที่ได้มาอย่างไม่คาดคิด ตอนจะมาก็อัศจรรย์ มาถึงก็เห็นการจัดเตรียมอย่างอัศจรรย์อีก เห็นต้นไม้ที่อิสราเอลแล้วสดชื่นดีจังเลย เหมือนอยู่ในอุทยานของพระเจ้าจริงๆ ด้วย

    ชาโลม

    ตอบลบ