วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

อิสราเอล4วันที่ 19 วันนี้เป็นวันปีใหม่ของชาวอิสราเอล สำหรับการมาร่วมConvocationก็เป็นวันแรก มีคนมาร่วมถึง 160 ประเทศ ตระหนักได้ว่าเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางทวีปทั้งหลายในโลกจริงๆ ถ้าดูจากแผนที่ อัฟริกา ยุโรป และเอเชีย อยู่รายล้อม อเมริกาและออสเตรเลียก็เป็นทวีปเกิดใหม่เมื่อไม่นานนี้นี่เอง เมื่อมาอยู่ในดินแดนของพระคัมภีร์แล้ว พระคัมภีร์หลายๆข้อก็เป็นจริงในชีวิต ได้มาประสบด้วยตนเอง ได้รู้ว่าดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง เป็นอย่างไร ถ้าดูจากดินแดนแห้งแล้งอย่างนี้แล้ว จะดูไม่เหมือนเลย แต่ว่าน้ำนมก็มาจากแพะแกะ ซึ่งกินต้นหญ้าต้นเตี้ยๆ ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นทั่วไปของที่นี่ น้ำผึ้งในภาษาฮีบรูเป็นผลของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีอุดมตามพระคัมภีร์จริงๆ

วันนี้ในการประชุมเริ่มด้วยการแบ่งปันพระวจนะ อธิษฐาน และมีการสีไวโอลินเพลงทำนองอิสราเอลและอื่นๆ ทำให้หัวใจรู้สึกรักพระเจ้า และพระวจนะคำของพระเจ้ามากขึ้น เมื่อนมัสการก็เป็นอีกครั้งที่สัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่จริงๆ ที่ใดก็ตามบนแผ่นดินโลกที่มีการนมัสการร้องออกพระนามพระเจ้า พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่น ถ้าเราเปิดใจของเราออก จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจริงใจจริงจัง เราจะสัมผัสพระเจ้าได้ เราจะรับรู้ถึงความรักของพระองค์ เอเมน!

อยากให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกจริงๆ พระเยซูเจ้า ขอเชิญเสด็จมาเถิด อยากให้ทุกคนได้สัมผัสพระเจ้า อยากให้ทุกคนได้รับรู้ความรักของพระองค์ อยากให้ทุกคนที่นมัสการพระเจ้าได้รู้ว่าพระเยซูอยู่กับพวกเขาทั้งหลายโดยพระวิญญาณบริสุทธุ์ของพระองค์ อาเมน!

1โครินธ์ 3:16 ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน

1โครินธ์ 6:19 ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง

เมื่อก่อนพระเจ้าสถิตย์ในพระวิหาร แต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในเรา จะมีพระวิหารหลังที่สามหรือไม่ พระเจ้าก็สถิตในเรา ไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซู จะอยู่ส่วนไหนในโลก พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขา....

การประชุมต่อด้วยการประชุมของประเทศที่อยู่ในโซน Golden Gate ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย 2 ไม่มีการทานข้าวกลางวัน ทุกๆเที่ยงจะอดอาหาร และพรุ่งนี้ก็มีอดอาหารพิเศษตั้งแต่เย็นนี้ 19.00 น. ถึงมื้อเย็นของอีกวัน

ภาคกลางคืนเป็นการร้องเพลงนมัสการในภาษาฮีบรูโดยคนอิสราเอล มีคนมาโบกธงต่างๆดังในภาพ นี่อยู่ในห้องประชุม เขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือวีดีโอ พอดีเป็นช่วงรื่นเริง คนออกมาเต้นสรรเสริญพระเจ้ากันอยู่ เลยกดรูปมาได้สองสามรูป นอกจากนั้นคืนนี้เขาให้กลุ่มคนหนุ่มสาวมานำนมัสการและแบ่งปันคำพยานด้วย เขาใช้ชื่อว่า Joshua Generation เป็นการทำงานท่ามกลางคนยิวและคนอาหรับ

จบวันนี้โดยสรุป พรุ่งนี้เป็นวันอดอาหารและออกไปชมเมือง Shalom!


สุดท้ายเป็นภาพถนน พอดีวันนี้ได้นั่งด้านหน้า เลยถ่ายภาพด้านตรงมาได้่ เห็นต้นไม้เต็มไปหมด พอดีตอนกลางคืนได้ดูpresentation ภาพอียิปต์และประเทศรอบข้างอิสราเอล เห็นมีแต่ทราบ เมื่อมาเปรียบเทียบกับอิสราเอลก็เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน

1 ความคิดเห็น:

  1. ข้อพระคัมภีร์ที่อาจารย์เขียนมา เคยอ่านหลายครั้ง แต่ไม่เคยอ่านแล้วรู้สึกลึกซึ้งอย่างนี้มาก่อนเลย เราเป็นวิหารของพระเจ้าที่พระวิญญาณสถิตอยู่ ฮาเลลูยา พระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในเราและกำลังขับเคลื่อนอยู่

    ตอบลบ