วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

A) Word of God : วาระสุดท้าย กับ สิ้นยุค

     วันนี้ขอบันทึกเอาไว้สำหรับการสำแดงเปิดเผยให้เห็นความจริงบางเรื่องของคำในพระคัมภีร์

     คำแรก วาระสุดท้าย ผมสะดุดกับคำนี้มากตอนผมเตรียมเทศน์เพ็นเตคอสท์ ผมยกมาจากพระธรรมกิจการ 2:17-20


Acts 2:17 ‘พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า​ใน​วาระ​สุดท้าย  เรา​จะ​เท​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา​โปรด​ประทาน​แก่​มนุษย์​ทั้ง​ปวง  บุตรา​บุตรี​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​กล่าว​คำ​พยากรณ์  คน​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จะ​เห็น​นิมิต  และ​คน​แก่​จะ​ฝัน​เห็น
Acts 2:18 ​ใน​คราว​นั้น เรา​จะ​เท​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา​บน​ทาส​ทาสี​ของ​เรา  และ​คน​เหล่า​นั้น​จะ​กล่าว​คำ​พยากรณ์
Acts 2:19 เรา​จะ​สำแดง​การ​อัศจรรย์​ใน​อากาศ​เบื้อง​บน  และ​นิมิต​ที่​แผ่นดิน​เบื้อง​ล่าง  เป็น​เลือด ไฟ และ​ไอ​ควัน
Acts 2:20 ดวง​อาทิตย์​จะ​มืด​ไป  และ​ดวง​จันทร์​จะ​กลับ​เป็น​เลือด  ก่อน​ถึง​วัน​ใหญ่​นั้น  คือ​วัน​ใหญ่​ยิ่ง​ของ​พระ​เจ้า

     นี่เป็นคำพยากรณ์ของโยเอลในพระคัมภีร์เดิมที่เปโตรนำมาใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเตคอสท์กับเหล่าสาวกในห้องชั้นบน ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ของโยเอล ในการเตรียมเทศน์ครั้งนั้น ตาใจผมเพิ่งเปิดออกเมื่อเห็นคำในข้อ 17 ว่า วาระสุดท้าย จะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้น การที่เปโตรนำโยเอลมาอ้างถึงแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือยุึคแห่งวาระสุดท้าย เพราะว่าในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะเทฤทธิ์เดชพระวิญญาณ  แสดงว่าวาระสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้น เมื่อก่อนผมก็คิดว่าวาระสุดท้ายเป็นปลายยุคของเรา แต่ไม่ใช่  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ วาระสุดท้ายได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เื่มื่อสองพันปีที่แล้ว

     พอมาดูพระคัมภีร์คำนี้ วาระสุดท้าย (โดยใช้โปรแกรมThe Word)

G2078 ἔσχατος eschatos (es'-khat-os) adj.
1. farthest, final (of place or time)
[a superlative probably from G2192 (in the sense of contiguity)]
KJV: ends of, last, latter end, lowest, uttermost 
Root(s): G2192 
[?]

และ

G2250 ἡμέρα hemera (hay-mer'-ah) n.
1. day
2. (literally) the time space between dawn and dark, or the whole 24 hours
3. (figuratively) a period
{(literal) but several days were usually reckoned by the Jews as inclusive of the parts of both extremes; (figurative) always defined more or less clearly by the context}
[feminine (with G5610 implied) of a derivative of hemai ("to sit", akin to the base of G1476) meaning tame, i.e. gentle]
KJV: age, + alway, (mid-)day (by day, (-ly)), + for ever, judgment, (day) time, while, years 
Compare: G839 
See also: G5610, G1476 
[?]

     ค้นคำสองคำนี้รวมกันเป็นคำว่า วาระสุดท้าย จะได้พระคัมภีร์ที่มีคำเหมือนกันคือ

John 6:39 และ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา​นั้น ​ก็​คือ​ให้​เรา​รักษา​บรรดา​ผู้​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​มอบ​ไว้​กับ​เรา มิ​ให้​หายไป​สัก​คน​เดียว แต่​ให้​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​ที่สุด​

John 6:40 เพราะ​นี่​แหละ​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​บิดา​ของ​เรา ที่​จะ​ให้​ทุก​คน​ที่​เห็น​พระ​บุตร และ​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​ได้​มี​ชีวิต​นิรันดร์ และ​เรา​จะ​ให้​ผู้​นั้น​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุดท้าย” 

John 6:44 ไม่​มี​ผู้ใด​มาถึง​เรา​ได้​นอก​จาก​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา จะ​ทรง​ชัก​นำ​ให้​เขา​มา​และ​เรา​จะ​ให้​ผู้​นั้น​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุดท้าย​

John 6:54 ผู้​ที่​กิน​เนื้อ​และ​ดื่ม​โลหิต​ของ​เรา ​ก็​มี​ชีวิต​นิรันดร์ และ​เรา​จะ​ให้​ผู้​นั้น​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุดท้าย​

John 11:24 มารธา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ข้า​พระ​องค์​ทราบ​แล้ว​ว่า​เขา​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา​อีก​ใน​วัน​สุดท้าย เมื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา”

John 12:48 ถ้า​ผู้ใด​ไม่​ยอมรับ​เรา​และ​ไม่​รับ​คำ​ของ​เรา ผู้​นั้น​จะ​มี​สิ่ง​หนึ่ง​พิพากษา​เขา คำ​ที่​เรา​ได้​กล่าว​แล้ว​นั้น​แหละ​จะ​พิพากษา​เขา​ใน​วัน​สุดท้าย​

     จะเห็นจากพระคัมภีร์ยอห์นว่า วาระสุดท้าย อยู่ในยุคนับตั้งแต่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในโลก จนถึงช่วงสุดท้ายของยุค

     ในช่วงนั้นช่วงวาระสุดท้ายคนจะเป็นอย่างไรบ้าง จาก 2ทิโมธี 3:1-5

2Tim 3:1 แต่​จง​เข้าใจ​ข้อ​นี้ คือ​ว่า​ใน​สมัย​จะ​สิ้น​ยุค​นั้น จะ​เกิด​เหตุการณ์​กลี​ยุค​
2Tim 3:2 เพราะ​มนุษย์​จะ​เห็น​แก่​ตัว เห็น​แก่​เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบ​ด่า​ว่า ไม่​เชื่อ​ฟัง​คำ​บิดา​มารดา อกตัญญู ไร้​ศีลธรรม​
2Tim 3:3 ไร้​มนุษยธรรม ไม่ให้​อภัย​กัน ใส่​ร้าย​กัน ไม่​ยับยั้ง​ชั่ง​ใจ ดุ​ร้าย เกลียด​ชัง​ความ​ดี​
2Tim 3:4 ทรยศ มุทะลุ หัว​สูง รัก​ความ​สนุก​ยิ่ง​กว่า​รัก​พระ​เจ้า​
2Tim 3:5 ถือ​ศาสนา​แต่​เปลือก​นอก ส่วน​แก่น​แท้​ของ​ศาสนา​เขา​ไม่​ยอมรับ คน​เช่นนั้น​ท่าน​อย่า​คบ​

     ข้อนี้บอกเราว่า วาระสุดท้าย นับรวมเอาช่วงที่พระคริสต์เข้ามาในโลกด้วย

Heb 1:2 แต่​ใน​วาระ​สุดท้าย​นี้​พระ​องค์​ได้​ตรัส​แก่​เรา​ทั้ง​หลาย​ทาง​พระ​บุตร ผู้​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตั้ง​ให้​เป็น​ผู้รับ​สรรพ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เป็น​มรดก ​พระ​องค์​ได้​ทรง​สร้าง​กัลป​จักรวาล​โดย​พระ​บุตร​

     ดังนั้น "วาระสุดท้าย" เริ่มต้นในยุคพระเยซูคริสต์ และยุคพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไปจนถึงวันสุดท้าย

     นอกจากนั้น คำนี้ยังมีปรากฏใน

Jas 5:3 ทอง​และ​เงิน​ของ​ท่าน​ก็​เกิด​สนิม และ​สนิม​นั้น​ก็​จะ​เป็น​พยานหลักฐาน​การ​กระทำ​ของ​ท่าน และ​จะ​เผา​ผลาญ​เลือด​เนื้อ​ท่าน​ดุจ​ไฟ ท่าน​ได้​ส่ำ​สม​สมบัติ​ไว้​แล้ว​สำหรับ​อวสาน​กาล

2Pet 3:3 จง​รู้​ข้อ​นี้​ก่อน​คือ ใน​กาล​สุดท้าย​คน​ที่​ชอบ​เยาะ​เย้ย​จะ​เกิดขึ้น และ​ประพฤติ​ตามใจ​ปรารถนา​ของ​ตน

     ใน 2เปโตร บทที่ 3 นี้ ผมเทศน์ไปแล้วในสัมมนาภาคกลางฟื้นฟู ปี 2010

     นี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำว่า วาระสุดท้่าย

     พอมาวันนี้มาสะดุดเข้ากับคำอีกคำหนึ่ง ซึ่งผมกำลังเตรียมสอนเพื่อแบ่งปันในสัมมนาศิษยาภิบาล คำว่า "สิ้นยุค" ใน มัทธิว 28:20

Matt 28:20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค” 

     ดูเผินๆแล้ว ก็เป็นคำในหมวดเดียวกัน ผมก็นึกว่าเป็นคำประเภทเดียวกันเรื่องจะสิ้นยุค แต่คำในภาษากรีกไม่ใช่คำเดียวกัน เป็นคนละคำ

G4930 συντέλεια sunteleia (soon-tel'-ei-ah) n.
1. entire completion, i.e. consummation (of a dispensation)
[from G4931]
KJV: end 
Root(s): G4931 
[?]

     พอมาค้นคำนี้ที่เป็นคำเดียวกันในพระคัมภีร์ ได้ข้อต่างๆออกมาอย่างนี้ครับ

Matt 13:39 ศัตรู​ผู้​หว่าน​เมล็ด​พืช​ชั่ว​ได้แก่​มาร​นั้น ฤดู​เกี่ยว​ได้แก่​เวลา​สิ้น​ยุค และ​ผู้​เกี่ยว​นั้น​ได้แก่​ทูตสวรรค์​

Matt 13:40 เหตุ​ฉะนั้น​เขา​เ​ก็​บ​ข้าว​ละมาน​เผา​ไฟ​เสีย​อย่างไร เมื่อ​เวลา​สิ้น​ยุค​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น​

Matt 13:49 ​ใน​เวลา​สิ้น​ยุค​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น พวก​ทูตสวรรค์​จะ​ออกมา​แยก​คน​ชั่ว​ออก​จาก​คน​ชอบธรรม​

Matt 24:3 เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้"   (ไทยคิงเจมส์)

     ในมัทธิวบทนี้ บอกถึงเหตุการณ์ก่อนจะสิ้นยุคนี้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง คนละแบบกับคำแรก ที่บอกถึง วาระสุดท้าย ที่เำกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่พระเยซูมาเป็นต้นไป และเหตุการณ์ในช่วงนั้น  ส่วนคำนี้ สิ้นยุค เป็นเหตุการณ์ช่วงปลายจะสิ้นยุคก่อนที่พระคริสต์จะกลับมา

Matt 28:20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค” 

Heb 9:26 เพราะ​ถ้า​เป็น​เช่นนั้น ​พระ​องค์​คง​จะต้อง​ทรง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​หลาย​ครั้ง นับตั้งแต่​สร้าง​โลก​มา แต่​ความ​จริง ​พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​เพียง​ครั้ง​เดียว​เท่านั้น​ใน​ปลาย​ยุค เพื่อ​กำจัด​บาป​ให้​หมด​สิ้น​ไป โดย​การ​ถวาย​พระ​องค์​เอง​เป็น​เครื่องบูชา​

     สรุป มีทั้งเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงที่ยาวนานนับแต่พระเยซูเป็นต้นมา ในพระคัมภีร์เรียกว่า "วาระสุดท้าย" และมีทั้งเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูจะมาช่วงจะ "สิ้นยุค"  ผมเพิ่งจะเข้าใจวันนี้เองครับ จึงนำมาแบ่งปันให้ทราบด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น