วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ผู้เชื่อใหญ่กว่ายอห์นบัพติสโต

     แบ่งปันต่อครับ


Luke 7:24 เมื่อ​ผู้สื่อข่าว​ทั้ง​สอง​ของ​ยอห์น​ไป​แล้ว ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​ประชาชน​ถึง​ยอห์น​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ออกไป​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​เพื่อ​ดู​อะไร มิใช่​ดู​ต้น​อ้อ​ไหว​โดย​ถูก​ลม​พัด​นะ​
Luke 7:25 ถ้า​อย่าง​นั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ไป​ดู​อะไร ดู​คน​นุ่ง​ห่ม​ผ้า​เนื้ออ่อน​นิ่ม​หรือ ดู​เถิด คน​นุ่ง​ห่ม​ผ้า​งดงาม​และ​อยู่​อย่าง​ฟุ่มเฟือย​ย่อม​อยู่​ใน​ราช​สำนัก​
Luke 7:26 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ออกไป​ดู​อะไร ดู​ผู้เผย​พระ​วจนะ​หรือ แน่​ทีเดียว และ​เรา​บอก​ท่าน​ว่า ท่าน​นั้น​เป็น​ผู้​ประเสริฐ​ยิ่ง​กว่า​ผู้เผย​พระ​วจนะ​เสีย​อีก​
Luke 7:27 คือ​ยอห์น​นี้​แหละ​ที่​พระ​คัมภีร์​กล่าวถึง​ว่า เรา​ใช้​ทูต​ของ​เรา​ไป​ข้างหน้า​ท่าน  ผู้​นั้น​จะ​เตรียม​มรรคา​ของ​ท่าน​ไว้​ข้างหน้า​ท่าน
Luke 7:28 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ใน​บรรดา​คน​ที่​บังเกิด​จาก​ผู้หญิง​มา​นั้น ไม่​มี​ผู้ใด​ใหญ่​กว่า​ยอห์น​ แต่​ว่า​ผู้​ที่​ต่ำ​ต้อย​ที่สุด​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ใหญ่​กว่า​ยอห์น​เสีย​อีก”
Luke 7:29 (​ฝ่าย​คน​ทั้ง​ปวง​เมื่อ​ได้​ยิน​รวมทั้ง​พวก​เ​ก็​บ​ภาษี​ด้วย​ก็​ได้รับ​ว่า​พระ​เจ้า​ยุติธรรม โดย​ที่​เขา​ได้รับ​บัพติศมา​ของ​ยอห์น​แล้ว​
Luke 7:30 แต่​พวก​ฟาริสี​และ​พวก​บาเรียน​ไม่​ยอมรับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า​สำหรับ​เขา โดย​ที่​มิได้​รับ​บัพติศมา​จาก​ยอห์น​)
Luke 7:31 “เหตุ​ฉะนั้น​เรา​จะ​เปรียบ​คน​ยุค​นี้​เหมือนกับ​อะไร​ดี​
Luke 7:32 เปรียบ​เหมือน​เด็ก​นั่ง​ที่​กลาง​ตลาด ร้อง​แก่​เพื่อน​ว่า ‘พวก​ฉัน​ได้​เป่า​ปี่​ให้​พวก​เธอ และ​เธอ​มิได้​เต้นรำ พวก​ฉัน​ได้​พิลาป​ร่ำ​ไห้ และ​พวก​เธอ​มิได้​ตี​อก​ชก​หัว’
Luke 7:33 ด้วย​ว่า​ยอห์น​ผู้ให้​รับ​บัพติศมา​ก็​ไม่ได้​รับประทาน​ขนม​ปัง​หรือ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ‘มี​ผี​เข้า​สิง​อยู่’
Luke 7:34 ฝ่าย​บุตร​มนุษย์​มา​ทั้ง​กิน​และ​ดื่ม และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ‘ดู​เถิด นี่​เป็น​คน​กิน​เติบ​และ​ขี้​เมา เป็น​มิตร​สหาย​กับ​คน​เ​ก็​บ​ภาษี​และ​คน​นอก​รีต’
Luke 7:35 แต่​พระ​ปัญญา​ก็​ปรากฏ​ว่า​ชอบ​แล้ว โดย​บรรดา​ผล​แห่ง​​พระ​ปัญญา​นั้น”

     หลังจากศิษย์ของยอห์นไปแล้ว พระเยซูได้ถามคนที่เหลืออยู่ว่า ท่านทั้งหลายเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะดูอะไร ถิ่นทุรกันดารก็คือถิ่นที่ยอห์นอยู่ ดูใน มาระโก 1:1-15 และใน ลูกา 1:12-80  ส่วนคำว่าดูในข้อที่ 24 และ 25 นั้น คนละคำกัน ดูในข้อ 24 คือดูอย่างใกล้ชิด ขณะที่ข้อ 25 เป็นคำว่าดูอย่างปกติ

     ท่านทั้งหลายไปดูอย่างใกล้ชิดทำไม ดูใกล้ชิดแสดงว่าต้องสนใจอย่างมาก เหมือนกับเราเวลาถ่ายรูประยะใกล้ เราต้องซูมเข้าไปใกล้ชิดเฉพาะเจาะจงเพื่อจะถ่ายรูป ไม่เหมือนการถ่ายรูปมุมปกติทั่วไปที่ไม่ได้โฟกัสไปที่ใด  ในภาพยอห์นตอนนี้ก็คงเช่นกัน พระเยซูคงจะถามว่าท่านไปในถิ่นทุรกันดาร ดูอย่างมีวัตถุประสงค์ ดูอย่างจดจ่อ มีจุดโฟกัสที่สนใจ ไม่ใช่ไปดูต้นอ้อไหวแน่ ไม่ได้ไปดูคนสวมผ้าอ่อนนุ่มซึ่งไม่ได้อยู่ในถิ่นทุึรกันดารแต่อยู่ในวัง  

     ท่านทั้งหลายไปดูใกล้ชิดดูอะไร ไปดูยอห์น ผู้เผยพระวจนะหรือ ใช่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ พระเยซูบอกว่ายอห์นใหญ่กว่าผู้เผยพระวจนะ เพราะเป็นผู้ที่มาเตรียมทางให้พระเยซู พระคัมภีร์ใช้คำว่า "ทูต" หรือผู้ส่งข่าวสาร เตรียมใจคน บอกให้รู้ว่าพระมาซีฮาจะมาแล้ว ลูกา 1:76-77 เตรียมทางแห่งความรอด พี่น้องต้องทราบความคิดของคนยิวก่อนว่า พวกเขารอคอยพระซีฮา(พระเมสสิยาห์) ยอห์น 4:35 หรือพระคริสต์แปลว่าผู้รับการเจิม  เขารอคอยเพราะในเวลานั้นเขาอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน เขาไฝ่ฝันถึงผู้รับการเจิมที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาจากอำนาจของโรมัน  แต่การรอคอยของเขานั้น เขารอคอยพระเมสสิยาห์ที่จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน เขาไม่คิดถึงพระเมสสิยาห์ที่จะมาเป็นแบบพระคริสต์ที่มาเกิดในรางหญ้า เป็นคนธรรมดา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ชาวยิวในสมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบันจึงปฏิเสธพระคริสต์และจับพระองค์ไปตรึงไว้ที่ไม้กางเขน เพราะเขาคิดไม่ถึง เขาไม่เข้าใจพระเจ้าที่จะมาในสภาพของผู้ต่ำต้อย

     พระเมสสิยาห์ที่จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินจะมาแน่ นั่นคือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ แต่ชาวยิวตาไม่เปิดออกรับความจริงเรื่องนี้  แม้ยอห์นมาเป็นทูต ผู้ส่งข่าวสารนำหน้า ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วใน อิสยาห์ 40:3 ว่าพระเจ้าจะให้เขาเป็นผู้ที่มานำ้หน้า แล้วพระเมสสิยาห์จะมา และจะให้คนทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในขณะที่ยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงถึงการกลับใจใหม่ แต่ชาวยิวจำนวนมากก็ไม่ฟัง และปฏิเสธพระคริสต์

     เมื่อผมเขียนมาถึงตรงนี้ ผมนึกถึงเพลงภาษาอังกฤษ จำไม่ค่อยได้แล้ว ร้องมาตั้งแต่เชื่อใหม่ๆ greater is he that is in me(3x) than he that is in the world.  

1John 4:4 Ye G5210 are G2075 of G1537 God G2316, little children G5040, and G2532 have overcome G3528 them G846: because G3754 greater G3187 is he that is G2076 in G1722 you G5213, than G2228 he that is in G1722 the world G2889.
1John 4:4 ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย ท่าน​เป็น​ฝ่าย​พระ​เจ้า และ​ได้​ชนะ​เขา​เหล่า​นั้น เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ใหญ่​กว่า​ผู้​นั้น​ที่​อยู่​ใน​โลก​

     ใครที่อยู่ในเราที่ใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก  พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับที่อยู่ในเรา ใหญ่กว่าผีมารซาตานที่อยู่ในโลก นี่ละมั๊งที่พระเยซูบอกว่า แม้ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินพระเจ้าก็ใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก เพราะเขาเหล่านั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายใน

     ข้อ 29 ข้อ 30 เป็นการตอบสนองของประเภทคนสองประเภท ข้อ 30 พวกฟาริสีและพวกบาเรียน พวกที่ทำทีเคร่งในหลักธรรม ทำทีดูสูงส่ง รับไม่ได้กับคำสอนของยอห์นที่มาบอกถึงพระคริสต์ที่จะมาในสภาพต่ำต้อย

     แล้วพระเยซูก็เปรียบกับคนในยุคสมัยนั้นว่า เปรียบเหมือนเด็กที่ทำอะไรก็อยากให้คนทำตาม เป่าปี่ก็หวังให้คนเต้นรำ ร้องไห้ก็หวังว่าจะมีคนร้องไห้ด้วย  พอยอห์นมา ไม่กินขนมปัง ไม่ดื่มเหล้าองุ่นก็ต่อว่า พระเยซูมาทั้งกินทั้งดื่มก็ต่อว่า แต่ว่าโดยสติปัญญา สิ่งที่ทำนั้นก็ชอบธรรมแล้ว สิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้ว ชันสูตรแล้ว โดยพระวจนะ ไม่มีสิ่งใดผิด ก็ทำเถิด

     ดังนั้นสำหรับผมแล้ว ผมก็จะทำทุกสิ่งโดยใจวินิจฉัยผิดถูกชอบชั่วดีตามหลักพระวจนะ ผมไม่ต้องการทำสิ่งใดตามใจของใคร หรือทำตามแบบใคร  แต่ผมรับผิดชอบคริสตจักรและทำทุกสิ่งตามพระทัยพระคริสต์ อาเมน.. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น