วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

C) Experience : ทริปอินเดีย 0     วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม พรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าก็จะได้เดินทางไปสำรวจโลก ณ ประเทศอินเดียร่วมกับพี่น้องผู้นำครน.อีกหลายท่าน การไปเที่ยวนี้เป็นการไปเยี่ยมชมงานพระเจ้าในประเทศอินเดีย ไม่เหมือนกับอีกหลายๆทริปในอดีตที่ได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปประชุมงานพันธกิจต่างประเทศ ไปเพื่อเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆที่อยู่ในความดูแลของประเทศไทย  หรือไปเพื่อบุกเบิกงานพระเจ้าในประเทศต่่างๆ ถ้าเป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่จะทรงมอบงานพันธกิจต่างประเทศไว้ภายใต้การดูแลอีก ก็ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาด้วยเถิด ในส่วนลึกในใจแล้วมีความคิดว่า งานพระเจ้าน่าจะเริ่มต้นที่ความหวังกรุงเทพฯก่อน เหมือนกิจการ 1:8 เริ่มที่กรุงเยรูซาเล็มก่อน แล้วจึงแพร่กระจายออกไปโดยรอบ ความคิดของข้าพเจ้าก็คิดเช่นนั้น เริ่มจากที่ความหวังกรุงเทพฯก่อน เริ่มทีละเล็กทีละน้อยจนคริสตจักรมีความเป็นหนึ่งเดียว มีความเชื่อเดียว มีนิมิตเดียว คริสตจักรมีกำลังเข้มแข็ง แล้วจึงค่อยขยายไปสู่ตามจังหวัดต่างๆ แล้วแพร่กระจายไปสู่งานต่างประเทศ ถ้าพระเป็นเจ้าทรงโปรด สิ่งที่อยู่ในใจคือพันธกิจชาติพันธุ์ ถ้าพระเจ้าทรงพระเมตตาให้ทำทั้งในไทยและในต่างประเทศ

     ครับ แล้วพบกันครับ ในคำอธิษฐาน ผมอยู่ทางโน้นก็จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทางนี้ด้วยเช่นกัน และมีอะไรที่พบเห็นในระหว่างวัน ตกเย็นมาก็จะนำมาบันทึกไว้ในบล็อกนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น