วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : พระเยซูอยู่ด้วยกับเรา

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์

     วันนี้เป็นวันหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการต้อนรับ การเป็นเจ้าภาพรองรับการมาของผู้นำครน.ทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้่าสำหรับการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯครับ ผมเชื่อในสดุดี 133 ครับ  วันนี้มาดูพระวจนะต่อครับ


ทะเลสาบกาลิลี ทิเบเรียส หรือคินเนเรธ ที่พระเยซูนั่งเรือไปกับพวกสาวก ถ่ายไว้ตอนไปอิสราเอลครับ

Luke 8:22 อยู่​มา​วัน​หนึ่ง​พระ​องค์​เสด็จ​ลง​เรือ​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์ แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ให้​เรา​ข้าม​ทะเลสาบ​ไป​ฟาก​ข้าง​โน้น” เขา​ก็​ถอย​เรือ​ออกไป​
Luke 8:23 เมื่อ​กำลัง​แล่น​ไป​พระ​องค์​บรรทม​หลับ และ​บังเกิด​พายุ​กล้า​กลาง​ทะเล น้ำ​เข้า​เรือ​อยู่​น่า​กลัว​จะ​มี​อันตราย​
Luke 8:24 เขา​จึง​มา​ปลุก​พระ​องค์​ว่า “อาจารย์​เจ้า​ข้า อาจารย์​เจ้า​ข้า ข้าพเจ้า​กำลัง​จะ​จม​อยู่​แล้ว” ​พระ​องค์​จึง​ทรง​ตื่น​ขึ้น​ห้าม​ลม​และ​คลื่น แล้ว​คลื่น​ลม​ก็​หยุด​เงียบ​สงบ​ทีเดียว​
Luke 8:25 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ความ​เชื่อ​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน” เขา​เหล่า​นั้น​กลัว​และ​ประหลาด​ใจ​พูด​กัน​ว่า “ท่าน​นี้​เป็น​ผู้ใด​จึง​สั่ง​บังคับ​ลม​และ​น้ำ​ได้ ลม​กับ​น้ำ​นั้น​ก็​เชื่อ​ฟัง​ท่าน”

     พระวจนะในตอนนี้เป็นตอนที่ผมได้เทศนาในคริสตจักรไปแล้วเมื่อตอนผมมาทำหน้าที่ใหม่ๆ เนื่่องด้วยฝันเป็นคำกรีก G4143 แล้วก็มาเปิดดูในพระคัมภีร์ ปรากฏว่ามีคำนี้จริงๆ แปลว่า เรือ ความเข้าใจและความเชื่อของผมในตอนนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามาหนุนใจผมให้ทราบว่าพระองค์อยู่ในเรือลำนี้ด้วย ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไร พระองค์อยู่ด้วยกับเรา ผมจึงนำพระธรรมตอนนี้ในมาระโกมาเทศนา

     สิ่งนี้ก็เป็นได้กับชีวิตของเราทั้งหลาย ชีวิตท่านก็เปรียบเหมือนเรือลำหนึ่งล่องลอยไปในนาวาแห่งโลกนี้ บางครั้งก็มีคลื่นลมเหมือนอย่างพระธรรมตอนนี้มาจู่โจมใส่เรือ คลื่นลมนั้นอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ที่มาทำให้เราหวาดกลัว จะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน จะเป็นเรื่องอนาคตของเรา จะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ้บของเรา จะเป็นเรื่องผลการเรียนของเรา จะเป็นเรื่องคู่ครองที่จะมีในอนาคตของเรา จะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคง เขย่าชีวิตของเรา หนักที่สุดคือเขย่าความเชื่อในใจเรา ให้รู้สึกว่าพระเยซูอยู่ที่ไหน ทำไมพระองค์ไม่ช่วยเรา ฯลฯ เหมือนอย่างพวกสาวกเหล่านี้  เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำมาก็มากเพราะไปด้วยกัน อยู่ชินกับพระเยซูตลอดเวลา พระองค์รักษาคนเจ็บป่วย พระองค์ทำการอัศจรรย์ต่างๆนานา ซึ่งถ้าเป็นชีวิตของผมสิ่งนี้ก็คงเตือนใจผมได้ว่า ประภพจำได้ไหมว่าพระองค์ช่วยเหลือเจ้ามาแล้วอย่างไร เจ้าเคยผ่านความตายมาแล้วสองครั้ง แล้วพระองค์จะไม่ช่วยเจ้าอีกหรือในการดูแลคริสตจักรความหวังแห่งนี้

     นี่เป็นเหตุการณ์แบบที่พวกสาวกเผชิญ คลื่นลมซัดซาดทำให้เกิดความหวาดกลัว ทำลายความเชื่อ ความเชื่อว่าพระองค์ยังอยู่ด้วย พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่ด้วยกับเหล่าสาวก และอยู่ด้วยกับเราทั้งหลาย พระองค์ผู้นั้นอยู่กับเรา อยู่ภายในเรา พระเยซูสิ้นพระชนม์ ฟื้นคืนพระชนม์ไม่ได้อยู่บนโลกแล้วก็จริง แต่พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับเรา ให้อยู่ในเรา ให้เรามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือ พระวิญญาณของพระคริสต์ โรม 8:9       Rom 8:9 ถ้า​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จริงๆ แล้ว ท่าน​ก็​มิได้​อยู่​ใต้​เนื้อ​หนัง แต่​อยู่​ใต้​พระ​วิญญาณ ผู้ใด​ไม่​มี​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​ไม่​เป็น​ของ​พระ​องค์​
 1เปโตร 1:11  1Pet 1:11 เขา​ได้​สืบ​ค้นหา​บุคคล​และ​เวลา ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​คริสต์​ผู้​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​ตัว​เขา​ได้​ทรง​บ่ง​ไว้ เมื่อ​เขา​ได้​ทำนาย​ถึง​ความ​ทุกข์​ทรมาน​ของ​พระ​คริสต์​ และ​ถึง​พระ​สิริ​ที่​จะ​มา​ภายหลัง​        และนั่นเองเป็นเหตุให้พระองค์เสียพระทัยเมื่อเราไปทำผิดทำบาปทำสิ่งต่างๆอย่างไม่สมควรโดยตั้งใจทำผิดบาป          Eph 4:30 และ​อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า​เสีย​พระ​ทัย เพราะ​โดย​พระ​วิญญาณ​นั้น​ท่าน​ได้​ถูก​ประทับตรา​หมาย​ท่าน​ไว้ เพื่อ​วันที่​จะ​ทรง​ไถ่​ให้​รอด​

     สิ่งที่น่าเสียใจคือรู้ทั้งรู้ เห็นก็เห็นสิ่งที่พระเยซูได้ทำมาแล้ว แต่ตอนนี้เพราะเห็นคลื่นลมแรงซัดเข้ามาในเรือ สถานการณ์รอบข้างมาจู่โจมทำให้เกิดความกลัว หมดเลยครับ ความมั่นใจ ความเชื่อของสาวกที่มีพระเยซูอยู่ด้วย  ดังนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์ให้เราระลึกไว้ว่า เราต้องระมัดระวังใจของเรา อย่าให้สิ่งใด สถานการณ์ใดมาทำให้เราเกิดความหวาดกลัวได้  ผีมารซาตานชอบใช้สิ่งที่เราเห็นมาล่อลวงเรา เหมือนที่มาล่อลวงฮาวา

     กลับมาที่พระธรรมตอนนี้ ท่านได้เห็นแล้วว่าพระเยซูเหน็ดเหนื่อยพระองค์ก็นอนหลับจริงๆ ไม่ได้แกล้งนอนหลับเพื่อจะทดสอบสาวก ผมเชื่อว่าพระเยซูหลับจริงด้วยความเหน็ดเหนื่อย อย่าลืมว่าพระองค์ตอนนี้อยู่ในกายมนุษย์ กายมนุษย์แบบที่มีความผิดบาปเป็นเหตุให้มีความเหน็ดเหนื่อย ความตาย ไม่เหมือนกับกายมนุษย์ก่อนล้มลงในบาปในปฐมกาลก่อนบทที่ 3 กายนิรันดร์ที่ไม่มีความตาย ด้วยเหตุนี้เมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปสมัยแรกๆ เราจึงเห็นชีวิตมนุษย์ยืนยาวมาก  และนี่เองคือเหตุที่พระเยซูคริสต์ต้องเข้ามาในโลกเพื่อมานำมนุษย์ให้กลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่ เหมือนสมัยแรกในปฐมกาล

     ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระคริสต์ ขอบคุณพระวิญญาณ ขอบคุณพระบิดาที่ประทานพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อไถ่บาปให้กับเรา ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทูลขอพระบิดาส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือพระวิญญาณของพระคริสต์เข้ามาในโลก มาอยู่กับคริสเตียนทั้งหลาย เพื่อดูแลเรา เพื่อเป็นเครื่องมัดจำประทับตราในชีวิตเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์ พระองค์จะกลับมารับเราในวันสุดท้ายเพื่อไปอยู่กับพระองค์ในเมืองสวรรค์ สรรเสริญพระองค์!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น