วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ปลดปล่อยคนที่อยู่ใต้อำนาจผีสิง

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์

      แบ่งปันต่อครับLuke 8:26 เขา​แล่น​ไป​ถึง​แขวง​ชาว​เมือง​เก-ราซา​ที่​อยู่​ตรง​ข้าม​กาลิลี​
Luke 8:27 เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​ขึ้น​บก​แล้ว มี​ชาย​คน​หนึ่ง​จาก​เมือง​นั้น​มา​พบ​พระ​องค์ คน​นั้น​มี​ผี​เข้า​สิง และ​นาน​แล้ว​มิได้​สวม​เสื้อ​มิได้​อยู่​เรือน แต่​อยู่​ตาม​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​
Luke 8:28 ครั้น​เห็น​พระ​เยซู​เขา​ก็​โห่​ร้อง และ​กราบ​ลง​ตรง​พระ​พักตร์​พระ​องค์ ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า “ข้า​แต่​พระ​เยซู​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​สูงสุด ​พระ​องค์​มา​ยุ่ง​กับ​ข้า​พระ​องค์​ทำไม ขอ​พระ​องค์​อย่า​ทรมาน​ข้า​พระ​องค์”
Luke 8:29 ที่​พูด​เช่นนี้​ก็​เพราะ​พระ​องค์​ได้​สั่ง​ผี​โสโครก​ให้​ออกมา​จาก​ตัว​คน​นั้น (​ด้วย​ว่า​ผี​นั้น​แผลงฤทธิ์​ใน​ตัว​เขา​บ่อยๆ และ​เขา​ถูก​จำ​ด้วย​โซ่​ตรวน​แต่​เขา​ได้​หัก​เครื่อง​จำ​นั้น​เสีย แล้ว​ผี​ก็​ขับ​เขา​ไป​ใน​ที่​เปลี่ยว​)​
Luke 8:30 ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “เจ้า​ชื่อ​อะไร” เขา​ทูล​ตอบ​ว่า “ชื่อ​กอง” ด้วย​ว่า​มี​ผี​หลาย​ตน​เข้า​สิง​อยู่​ใน​ตัว​เขา​
Luke 8:31 ผี​นั้น​จึง​อ้อน​วอน​ขอ​พระ​องค์​มิ​ให้​สั่ง​ให้​มัน​กลับไป​ยัง​นรก​ขุม​ลึก​
Luke 8:32 ตำบล​นั้น มี​สุกร​ฝูง​ใหญ่​กำลัง​หา​กิน​อยู่​ที่​ภูเขา ผี​เหล่า​นั้น​ได้​อ้อน​วอน​พระ​องค์ ขอ​อนุญาต​ให้​มัน​เข้า​สิง​ใน​ฝูง​สุกร ​พระ​องค์​ก็​ทรง​อนุญาต​
Luke 8:33 ผี​เหล่า​นั้น​จึง​ออกมา​จาก​คน​นั้น แล้ว​เข้า​อยู่​ใน​ตัว​สุกร สุกร​ทั้ง​ฝูง​ก็​วิ่ง​กระโดด​จาก​หน้า​ผา​ชัน​ลง​ไป​ใน​ทะเลสาบ​สำลัก​น้ำ​ตาย
Luke 8:34 ฝ่าย​คน​เลี้ยง​สุกร เมื่อ​เห็น​เหตุการณ์​ที่​เกิดขึ้น ต่าง​ก็​หนี​ไป​เล่า​เรื่อง​นั้น​ทั้ง​ใน​นคร​และ​บ้าน​นอก​
Luke 8:35 คน​ทั้ง​หลาย​จึง​ออกไป​ดู​เหตุการณ์​ที่​เกิดขึ้น และ​เมื่อ​เขา​มาถึง​พระ​เยซู ​ก็​เห็น​คน​นั้น​ที่​มี​ผี​ออก​จาก​ตัว​นุ่ง​ห่ม​ผ้า​มี​สติ​อารมณ์​ดี นั่ง​ใกล้​พระ​บาท​พระ​เยซู เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​พา​กัน​กลัว​
Luke 8:36 ฝ่าย​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​เห็น​ก็​เล่า​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ฟัง​ถึง​เรื่อง​คน​ที่​ผี​เข้า​ได้​หาย​ปกติ​อย่างไร​
Luke 8:37 ชาว​เมือง​เก-ราซา​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​อยู่​ตาม​ชนบท​โดยรอบ จึง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ให้​ไป​เสีย​จาก​เขา เพราะ​ว่า​เขา​กลัว​ยิ่ง​นัก ​พระ​องค์​จึง​เสด็จ​ลง​เรือ​กลับไป​
Luke 8:38 คน​ที่​ผี​ออก​จาก​ตัว​นั้น​อ้อน​วอน​ขอ​ติดตาม​พระ​องค์ แต่​พระ​เยซู​ตรัส​สั่ง​เขา​ให้​ไป​ว่า​
Luke 8:39 “จง​กลับไป​บ้าน​เรือน​ของ​ตัว และ​บอก​ชาว​เมือง​ถึง​เรื่อง​การ​ใหญ่​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​แก่​เจ้า” แล้ว​คน​นั้น​ก็​ไป ประกาศ​แก่​คน​ทั้ง​เมือง​ถึง​เหตุการณ์​ใหญ่​ยิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ได้​ทรง​กระทำ​แก่​ตน​

     เราจะเห็นสภาพของคนที่ถูกผีสิงควบคุมอยู่ว่า เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ถูกผีควบคุมตัวอยู่ เช่น ไม่ได้สวมเสื้อ ไม่ได้อยู่ในเรือน อาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ แผลงฤทธิ์ในตัวเขา หักโซ่ตรวนที่จำจอง เอาตัวเขาไปอยู่ในที่เปลี่ยว      ไม่เหมือนการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเรานะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในเรา เราสามารถควบคุมตนเองได้ครับ อยากพูดสรรเสริญ อยากพูดภาษาแปลกๆ อยากสรรเสริญพระเจ้าท่าทางต่างๆ เราควบคุมตนเองได้ครับ ยกตัวอย่างจาก  1Cor 14:32 วิญญาณ​ของ​พวก​ผู้เผย​พระ​วจนะ​นั้น ย่อม​อยู่​ใน​บังคับ​พวก​ผู้เผย​พระ​วจนะ​
ซึ่งนี่แตกต่างจากการที่ถูกผีควบคุม เขาไม่รู้ตัว เขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ผีให้ทำอะไรเขาก็จะทำสิ่งนั้น เช่นตอนนี้ผีไม่ชอบใ่ส่เสื้อผ้า คนนั้นก็ไม่ใส่ ถามว่าคนปกติจะทำแบบนี้ไหมครับ  ไม่หรอกครับ  เหมือนคนถูกผีเข้าก่อนผมมาเชื่อที่เชียงใหม่ พอผีเข้าสิง ก็ควบคุมตนเองไม่ได้ ถอนขนทุกเส้นออกจากตัวจนหมด

     พอผีพบพระเยซูคริสต์ พบพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ มันก็กลัวจนตัวสั่น มาอ้อนวอนขออย่าทรมาณมัน ด้วยมันรู้อยู่แล้วว่าที่อยู่ของมันคือที่นรกขุมลึก ในวิวรณ์ภาษาปี 1971 เรียกว่าบาดาล ภาษาไทยคิงเจมส์เรียกว่า เหวที่ไม่มีก้นเหว นี่คือที่ซึ่งพญามารพร้อมกับพวกของมันจะถูกขุมขังอยู่เป็นเวลาพันปี  Rev 20:3 แล้ว​ทิ้ง​มัน​ลง​ไป​ใน​บาดาล​นั้น แล้ว​ได้​ลั่น​กุญแจ​ประทับตรา เพื่อ​ไม่ให้​มัน​ล่อลวง​บรรดา​ประชาชน​ได้​อีก​ต่อไป จน​ครบ​กำหนด​พัน​ปี​แล้ว​จึง​จะต้อง​ปล่อย​มัน​ออกไป​ชั่ว​ขณะหนึ่ง 
 แล้วจะถูกปล่อยออกมาล่อลวงคนในโลกให้ทำสงครามกับพระเจ้า สุดท้ายพวกพญามารทั้งหลายจึงถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน    Rev 20:10 ส่วน​พญา​มาร​ที่​ล่อลวง​เขา​เหล่า​นั้น​ก็​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ​และ​กำมะถัน ที่​สัตว์​ร้าย​และ​คน​ที่​ปลอม​ตัว​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ตก​อยู่​ใน​นั้น และ​มัน​ต้อง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน​ตลอดไป​เป็น​นิตย์​ 

     คำว่า นรกขุมลึก หรือบาดาล หรือเหวที่ไม่มีก้นเหว คือคำนี้ครับ G12 ἄβυσσος abussos (ab'-us-sos) n.
1. depthless
2. (specially) infernal "abyss"

     ส่วนคำว่า บึงไฟและกำมะถัน เป็นอีกคำหนึ่ง เป็นที่สุดท้ายที่พวกพญามาร สัตว์ร้าย และคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ รวมทั้งคนที่ยอมตัวอยู่ใต้อำนาจของมาร ไม่ยอมกลับใจสารภาพบาปพึ่งพระคุณของพระโลหิตพระคริสต์ จะได้อยู่ที่นั่นตลอดไป  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า และสำหรับคนที่ปลอมตัวทำเป็นเหมือนเป็นลูกพระเจ้า คนเหล่านี้จะถูกพิพากษานิรันดร์

Rev 20:13 ทะเล​ก็​ส่งคืน​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ตาย​ใน​ทะเล ความ​ตาย​และ​แดน​มรณา​ก็​ส่งคืน​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ใน​แดน​นั้น และ​คน​ทั้ง​หลาย​ก็​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตน​หมด​ทุก​คน​
Rev 20:14 แล้ว​ความ​ตาย และ​แดน​มรณา​ก็​ถูก​ผลัก​ทิ้ง​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ บึง​ไฟ​นี่​แหละ​เป็น​ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​สอง​
Rev 20:15 และ​ถ้า​ผู้ใด​ที่​ไม่​มี​ชื่อ​จด​ไว้​ใน​หนังสือ​ชีวิต ผู้​นั้น​ก็​ถูก​ทิ้ง​ลง​ไป​ใน​บึง​ไฟ​ 

     ที่นี้ผีที่อยู่ในตัวผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีตัวเดียว แต่มีหลายผี ด้วยเหตุนี้มันจึงเรียกตัวมันว่า "กอง" และมันอ้อนวอนขอเข้าไปสิงในฝูงสุกรแทนการส่งไปนรกขุมลึก พอผีไปเข้าสุกร สุกรฝูงนี้ก็เกิดเป็นบ้าขึ้นมาทันทีวิ่งไปลงหน้าเหวตกไปจมน้ำตายหมดสิ้น

     คนเลี้ยงสุกรจึงเข้าไปในเมืองบอกเล่าเหตุการณฺ์นี้แก่ชาวเมืองและบ้านนอกชนบท ต่างก็ออกมาดูเหตุการณ์นี้กัน เห็นคนที่เคยถูกผีเข้านั่งสวมเสื้อผ้าสงบนิ่งอยู่หน้าพระเยซูคริสต์ เมื่อได้ทราบเหตุการณ์นี้แล้ว ต่างก็ขอให้พระเยซูออกไปจากเมืองนี้

     สุดท้่ายคนที่เคยถูกผีเข้าขอตามพระเยซูไปด้วย แต่พระเยซูได้บอกให้กลับไปบ้านเรือนของตนเองและแสดงสิ่งใหญ่ยิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเขา หลังจากนั้นคนนี้ได้เข้าไปในเมืองป่าวประกาศเรื่องที่พระเจ้าได้ทำแก่เขาให้คนทั้งเมืองได้ทราบ  สิ่งนี้เป็นตัวอย่างแก่เรานะครับ เวลาที่พระคริสต์กระทำสิ่งใดเพื่อเรา พระองค์ปรารถนาให้เราแสดงสิ่งที่พระองค์กระทำให้คนทั้งหลายได้รู้เหมือนชายคนนี้ พระเยซูให้ไปแสดง ซึ่งผมคิดว่า ไม่ต้องพูดอะไรคนทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าชายคนนี้แต่ก่อนเป็นเช่นไร แต่เดี๋ยวนี้ชายคนนี้ปกติดี นี่ก็แสดงให้คนทั้งหลายเห็นแล้วว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นแก่ชายคนนี้ และชายคนนี้ได้ป่าวประกาศไปทั่วให้คนทั้งเมืองได้ิยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา ว่าพระคริสต์เป็นผู้กระทำ  นี่คือการเป็นพยานสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับตนเอง แต่สำหรับชายคนนี้พระคัมภีร์เขียนว่าเขาไป "ป่าวประกาศ" G2784 κηρύσσω kerusso (kay-roos'-so) v.
1. to herald (as a public crier), especially divine truth (the gospel)  ให้คนทั้งเมืองได้ทราบ

     คำอธิษฐาน  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่พระองค์ดลใจให้มีผู้เขียนขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งหลาย พระวจนะของพระองค์เป็นฤทธิ์เดชช่วยเยียวยารักษาจิตใจจิตวิญญาณคนทั้งหลายได้ สรรเสริญพระเจ้าที่เราเห็นฤทธิ์เดชอำนาจความยิ่งใหญ่ของพระองค์จากเหตุการณ์ตอนนี้ พระองค์ได้ปลดปล่อยคนทั้งหลายให้เป็นไท ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือคนไทยด้วยเถิด ปลดปล่อยคนไทยให้พ้นจากการขุมขังของผีมารซาตาน โปรดกระทำให้ตาใจคนไทยเปิดออกเห็นสัจจธรรมความจริง โปรดพาคนไทยที่พระองค์เลือกสรรไว้แล้วเข้ามาร่วมชีวิตอยู่กับพวกเราทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน.

1 ความคิดเห็น: