วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : กระทำตามสิ่งที่พระเยซูบอกให้ทำด้วยความเชื่อ

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์

     จากเหตุการณ์ครั้งก่อนๆ พระเยซูทำพระราชกิจอยู่ที่เก-ราซา(ฝั่งขวาล่างของรูปGadara)รักษาคนเจ็บป่วย ขับผี ฯลฯ และพระเยซูได้ส่งสาวกไป 12 คน ไปสั่งสอนและกระทำการอัศจรรย์เช่นพระเยซูคริสต์ เมื่อพวกเขากลับมาแล้ว และได้เล่าถึงบรรดาการที่เขาได้กระทำแล้ว พระองค์จึงพาเขาไปต่อที่เบธไซดา (อยู่ริมทะเลสาบด้านภาพบนขวาBethsaida)

Luke 9:10 ครั้น​อัครทูต​กลับ​มา​แล้ว เขา​ทูล​พระ​องค์​ถึง​บรรดา​การ ซึ่ง​เขา​ได้​กระทำ​นั้น ​พระ​องค์​จึง​พา​เขา​ไป​แต่​ลำพัง​ถึง​เมือง​ที่​เรียก​ว่า​เบธ​ไซ​ดา​
Luke 9:11 แต่​เมื่อ​ประชาชน​รู้​แล้ว​จึง​ตาม​พระ​องค์​ไป ​พระ​องค์​ทรง​ต้อนรับ​เขา ตรัส​สั่ง​สอน​เขา​ถึง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​ต้อง​การ​ให้​หาย​โรค​พระ​องค์​ก็​ทรง​รักษา​ให้​
Luke 9:12 ครั้น​กำลัง​จะ​เย็น​แล้ว สาวก​สิบ​สอง​คน​มา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ขอ​ให้​ประชาชน​ไป​ตาม​บ้าน​ไร่​บ้าน​นา​ที่​อยู่​แถบ​นี้ หา​ที่​พัก​นอน​และ​หา​อาหาร​รับประทาน​เพราะ​ที่​เรา​อยู่​นี้​เป็น​ที่​เปลี่ยว”
Luke 9:13 แต่​พระ​องค์​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “พวก​ท่าน​จง​เลี้ยง​เขา​เถิด” เขา​ทูล​ว่า “เรา​ไม่​มี​อะไร​มาก มี​แต่​ขนม​ปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ปลา​สอง​ตัว เว้นเสียแต่​เรา​จะ​ไป​ซื้อ​อาหาร​สำหรับ​คน​ทั้ง​ปวง​นี้”
Luke 9:14 เพราะ​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​นับ​แต่​ผู้ชาย​ประมาณ​ห้า​พัน​คน ​พระ​องค์​จึง​สั่ง​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “จง​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​นั่ง​ลง​เป็น​หมู่ๆ ราว​หมู่​ละ​ห้า​สิบ​คน”
Luke 9:15 เขา​จึง​กระทำ​ตาม คือ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​เอน​กาย​ลง​
Luke 9:16 เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​รับ​ขนม​ปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ปลา​สอง​ตัว​นั้น​แล้ว ​ก็​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ฟ้า​สวรรค์​ขอ​พร แล้ว​หัก​ส่ง​ให้แก่​เหล่า​สาวก ให้​เขา​แจก​แก่​ประชาชน​
Luke 9:17 เขา​ได้​กิน​อิ่ม​ทุก​คน แล้ว​เขา​เ​ก็​บ​เศษ​อาหาร​ที่​ยัง​เหลือ​นั้น​ได้​สิบ​สอง​กระบุง​

     จะสังเกตุว่าตอนแรกพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูพาไปเบธไซดาแต่เพียงลำพัง แสดงว่าไม่มีประชาชนอยู่ด้วย มีเพียงพวกสาวกเหล่าอัครทูต ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ใช้เวลาสั่งสอนตามลำพังกับพวกสาวกของพระองค์ เล่าเหตุการณ์เรื่องต่่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากสาวก 12 คนออกไปตามที่พระเยซูใช้ให้ไปด้วยอำนาจและสิทธิอำนาจ (ฉบับไทยคิงเจมส์  ภาษาไทยฉบับ1971แปลไม่กระจ่างเท่าคิงเจมส์) ผมเคยแบ่งปันเรื่องนี้นานมาแล้วว่า dunamisหรืออำนาจ นั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ให้กับเราแล้ว ให้เรามีอำนาจรักษาคนเจ็บคนป่วย ฯลฯ ส่วนสิทธิอำนาจหรือexousia นั้น บางครั้งภาษาไทยก็แปลเป็นอำนาจเหมือนกันในบางทีซึ่งฉบับ1971 แปลทั้งสองคำในตอนนี้ว่า อำนาจ  ส่วนฉบับไทยคิงเจมส์แปลตามฉบับคิงเจมส์ซึ่งแปลตามภาษากรีก exousiaในตอนนี้คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเช่นเดียวกัีน ผมเคยอธิบายว่า ตำรวจกับรถบรรทุกขนาดต่างกัน แต่รถบรรทุกต้องหยุดให้เมื่อตำรวจยกมือให้หยุด เพราะตำรวจมีสิทธิอำนาจ เช่นเดียวกันนี่คือสถานะของเราที่มีสิทธิอำนาจเหนือผีร้ายทั้งปวง   Luke 10:19 ดู​เถิด เรา​ได้​ให้​พวก​ท่าน​มี​อำนาจ​เหยียบ​งู​ร้าย​และ​แมง​ป่อง และ​มี​อำนาจ​ใหญ่​ยิ่ง​กว่า​กำลัง​ศัตรู ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​จะ​ทำ​อันตราย​แก่​ท่าน​ได้​เลย​     เรามีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง อำนาจในตอนนี้คือ exousia และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู  อำนาจในตอนนี้คือ dunamis   ในภาษาอังกฤษคำนี้ก็เช่นกันแปลอย่างเดียวกันว่า power ซึ่งที่จริงควรจะเป็น authority และ power  ครับก็ให้ท่านทั้งหลายได้ดูเบื้องหลังคำ เพื่อท่านจะได้ลึกซึ้งในพระวจนะพระเจ้า และเข้าใจสถานะของเรามากขึ้น  คริสเตียนจึงควรดำเนินชีวิตให้ดีถวายพระเกีัยรติพระเจ้าเพื่อท่านจะได้มีความมั่นใจในอำนาจและสถานะที่พระเจ้าให้กับท่าน   ถ้าท่านไม่รักษาชีวิต ท่านจะมีความมั่นใจหรือ เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย หรือไปขับผี  เพราะว่าทุกสิ่งเราทำด้วยความเชื่อ ถ้าท่านไม่รักษาชีวิตของท่านไว้ให้อยู่ในอยู่โดยพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลา แล้วท่านจะมีความเชื่อในฤทธิ์อำนาจการอัศจรรย์ของพระเจ้าหรือ เพราะบาปเป็นอุปสรรคขวางกั้นระหว่างท่านกับพระเจ้า ท่านจึงควรสำรวจตนเองเสมอ เผลอไปทำสิ่งใดผิดหรือเปล่า อธิษฐานสารภาพบาป ขอพระคุณพระเจ้าช่วยเหลือท่าน ชำระบาปท่าน และขอพระเจ้าช่วยท่าน เพื่อท่านจะไม่ทำสิ่งผิดนั้นอีกต่อไป  อย่าลืมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องร่วมมือทั้งสองฝ่าย ฝ่ายพระเจ้าท่านขอพระเจ้าเมตตาช่วยท่าน แต่ฝ่ายท่านต้องร่วมมือด้วยความตั้งใจของท่านด้วยที่จะไม่ทำสิ่งผิดนั้นอีก

     ที่นี้พอประชาชนรู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนพวกเขาก็ตามพระองค์ไป ขอบคุณพระเยซู ข้อ 11 พระองค์ไม่เคยปฏิเสธประชาชนที่มาหาพระองค์ พระองค์ต้อนรับพวกเขาอยู่เสมอ  เช่นกันครับพระองค์ไม่เคยปฏิเสธพวกท่าน ความต้องการ ความอ่อนแอ ความผิดบาป ฯลฯ พระองค์ช่วยได้ ที่นี่เราเห็นอีกครั้งแล้วว่าพระองค์สั่งสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาโรคให้หาย เราเห็นอีกแล้วว่านี่คือตัวอย่างการรับใช้่แบบพระเยซูคริสต์ ทั้งสอนและกระทำ  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปเทศน์ที่ปทุมฯ พระธรรมตอนที่ผมเทศน์ก็บอกพระราชกิจพระเยซูเช่นเดียวกัน คือ สั่งสอนและกระทำ  หวังใจว่านี่จะเป็นบทเรียนบทหนึ่งในการรับใช้พระเจ้าของท่านนะครับ ออกไปที่ใด ไปหาใคร สั่งสอนความจริงเรื่องแผ่นดินพระเจ้าและกระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

     ชีวิตและการรับใช้ต้องไปด้วยกันครับ ชีวิตดีเราจะมีความกล้าหาญในการทำทุักสิ่งเพื่อพระคริสต์ครับ เหมือนอย่างเหตุการณ์ในตอนนี้ ถ้าชีวิตเราดี เราก็จะมีความเชื่อ พระเยซูสั่งให้ทำอะไร เราจะมีความกล้าหาญที่จะทำด้วยความเชื่อ อย่างในตอนนี้พระเยซูบอกให้พวกเขาทำอะไร พวกเขาก็กระทำตาม ข้อ 15  พวกสาวกนั้นยังมีความคิดที่เป็นแบบมนุษย์อยู่ ในสภาพมนุษย์ที่มีความจำกัด เมื่อเห็นว่าเย็นลงแล้ว พวกสาวกก็บอกพระเยซูให้ส่งพวกเขากลับไปเพื่อพวกเขาจะได้หาที่พักนอนและหาอาหารทาน แต่พระเยซูบอกให้เลี้ยงพวกเขา พวกสาวกบอกว่าไม่มีอาหารมาก ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น เว้นแต่จะไปซื้อมา  แต่พระเยซูบอกให้พวกเขานั่งลงเป็นหมู่ๆ หมู่ละห้าสิบคน ท่านจะเห็นว่าพระเยซูมีการบริหารงานจัดแจงงานให้เป็นกลุ่มๆ แทนที่จะให้ทั้งห้าพันคนนั่งลงแบบสะเปะสะปะ แต่พระเยซูให้นั่งลงเป็นกลุ่มๆทำไม เพื่อเป็นการง่ายในการแจกขนมปังและปลา เป็นการบริหารในการแจก ไม่แจกโดยไม่มีทิศทาง แต่แจกโดยมียุทธศาสตร์ในการแจก(ภาษาการบริหาร) แจกแล้วไม่สับสน แจกลงไปในกลุ่มห้าสิบคน ก็จะมีทั้งหมดร้อยกลุ่ม พวกสาวกก็จะแจกได้โดยใช้เวลาแป๊ปเดียวแทนที่จะต้องแจกกับทุกคนห้าพันคน ก็มาแจกให้กับกลุ่มร้อยกลุ่มแทน และในกลุ่มนั้นก็มาแจกจ่ายกันไปต่ออีกห้าสิบคน   ตัวอย่้างการบริหารงานเราก็ได้เห็นแล้วที่นี่

     ดังนั้นในการดำเนินงานคจ. ในการรับใช้ เราคงไม่สามารถใช้เพียงความเชื่ออย่างเดียว แต่ใช้ความเชื่อพร้อมด้วยการจัดแจงจัดการด้วยว่าจะทำอย่างไรต่อไป  ในการดำเนินการคจ.และในการรับใช้ของเรา เราต้องฟังเสียงผู้เลี้ยงคือพระเยซูด้วยว่าพระองค์ประสงค์จะให้เราทำอย่างไร เมื่อพระองค์บอกเราก็กระทำตามด้วยความเชื่อ ไม่ขาดความเชื่อ ทำตามสิ่งที่พระเยซูบอกให้ทำด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐาน : ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงห่วงใยมนุษย์ทุึกคน พระองค์ทรงเฝ้าดูชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ ไม่มีสิ่งใดที่รอดพ้นสายพระเนตรของพระองค์ได้เพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่ในเรา โดยพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งใจด้วยสุดกำลังที่จะดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตลอดไป ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความเชื่อข้าพเจ้าให้มั่นคงไม่สั่้นคลอน ขอบคุณพระเจ้าขอนำหน้าข้าพระองค์ตลอดไป ข้าพเจ้าจะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ เมื่อพระองค์ตรัสบอก ข้าพระองค์จะเชื่อฟังและกระทำตาม ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน

อีกครั้งหนึ่งให้ชมวีดีโอที่เคยมาฉายในคริสตจักรเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น