วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำแบ่งปันจากพระวจนะ

ทดสอบครับ สำหรับใช้เวลาน้ำท่่วมไปไหนไม่ได้ ก็ดูกัีนทางนี้ละครับ(ถ้ามีไฟฟ้าใช้นะครับ) ทุกวันอาทิตย์  แต่ถ้าวันอาทิตย์โบสถ์เปิดนมัสการได้ ก็จะนำมาลงไว้วันเสาร์สำหรับท่่านที่มาโบสถ์ไม่ได้นะครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น