วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

Hallelujah Songs

กำลังหาเพลงHallelujahอยู่ครับ แล้วก็พบว่ามีเพลงชื่อนี้เยอะมาก เลยเอามารวบรวมไว้ตรงนี้

ฮาเลลูยา มาจากตรงนี้ครับ วิวรณ์ บทที่ 19 ภาษาไทยเขียนว่า "อาเลลูยา"  อาเลลู = praise ye  ยา = Jah หรือ Yahweh = Jehovah   ในพระคัมภีร์เดิมคำนี้ราก มาจากภาษาฮีบรูสองคำ    G239 ἀλληλουϊα allelouia (al-lay-lou-ee"-ah) heb.
1. praise ye Jah!, an adoring exclamation
[of Hebrew origin (imperative of H1984 and H3050)]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น