วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : เลข 666

เรื่องเลข 666
ไหนๆก็พูดถึงสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายไปแล้ว ก็เลยมาต่อกันที่เรื่องเลข666ต่อ ซึ่งจะมีเกิดขึ้นในช่วงท้ายยุคสุดท้ายนี่เองวิวรณ์13:11-18

11 แล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค

12 มันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนและต่อหน้า มันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น ที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว

13 สัตว์ร้ายนี้แสดงหมายสำคัญใหญ่ จนกระทำให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย

14 มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสำคัญนั้น ซึ่งทรงยอมให้มันกระทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลก สร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบ แต่ยังไม่ตายนั้น

15 ทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้น เพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้ และให้มีอำนาจที่จะกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้น ถึงแก่ความตายได้

16 และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมี และคนจน ไทและทาสให้รับเครื่องหมาย ไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา

17 เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น ซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือเลขชื่อของมัน

18 ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดี ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก {สำเนาต้นฉบับบางฉบับว่า หกร้อยสิบหก}• เลข666เป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้น และมันบังคับให้ทุกคนต้องรับเครื่องหมายของมันไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา เพื่อไม่ให้ซื้อขายได้เว้นแต่มีเครื่องหมายนี้ สัตว์ร้ายนั้นก็ได้แก่ระบบของประเทศผู้มีอำนาจทางการค้า ฯลฯ พวกนักวิชาการพระคัมภีร์มักจะมองออกไปว่าเป็นแบบนี้ มันมีอำนาจทำให้ไฟตกจากฟ้าสู่แผ่นดินโลก สมมติว่าถ้าอนาคตข้างหน้า ทั้งโลกทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุมล่ะ มีการร่วมมือกันของประเทศต่างๆเป็นสหภาพ ใครจะไปไหน ก็จะรู้จากชิปที่ฝังไว้ และดาวเทียมที่แสกนหาคัวเราได้ตลอดเวลา รวมทั้งในอนาคตยังสามารถยิงแสงเลเซอร์ลงมาบนโลกได้ นี่ใช่อำนาจของคนผู้นี้หรือไม่ (666) มีอำนาจควบคุมทุกสิ่งบนโลก มีอำนาจสั่งทำลายทุกอย่างบนโลก ฯลฯ

• ซึ่งเลขเครื่องหมายนี้ ปัจจุบันเราพอจะมองออกว่าคืออะไร รหัสบาร์โค๊ดที่ไว้ใช้สำหรับซื้อขาย ปัจจุบันมีการฝังชิปไว้ที่มือ แทนการใช้เครดิตการ์ดรูดซื้อของ ถ้าเราไม่มีชิปตัวนี้ฝังไว้ เราก็จะซื้ออะไรไม่ได้ ดังนั้น เราคงต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่สมถะแบบเศรษฐกิจพอเพียง แม้เราไม่ต้องยุ่งกับระบบของโลก แต่เราก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลองชมสารคดีของต่างประเทศบางครับเรื่องเลข 666
• พวกซาตานมีการประทับตรา 666 ฝ่ายพระเยซูก็มีการประทับตราไว้ที่หน้าผากของผู้รับใช้พระเจ้าด้วย


วิวรณ์ 7:3

3 ว่า "จงอย่าทำอันตรายแผ่นดิน ทะเล หรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าเสียก่อน"

• จากพระธรรมตอนนี้ในบทที่ 7 เผ่าต่างๆของอิสราเอล ในข้อต่อๆมาและคนทุกชาติทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งวิวรณ์ 7:9

9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็มองดู และ ดูเถิด คนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก• ข้าพเจ้าเชื่อเป็นมั่นคงว่าเราผู้เชื่อจะรอดพ้นจากการข่มเหงของเหล่าซาตานเป็นแน่ ถ้าเรารู้ตัว เตรียมการก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระแวดระวัง เฝ้าสังเกตดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ ผมได้เอาข่าวสารต่างๆมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราไปบ้างแล้วนะครับ ถ้าพระเจ้าทรงนำและประทานโอกาสให้ได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลาย จะเอามาลงให้ชมกันอีกครับ

ปล. หลังจากเขียนบล็อกตอนนี้ไปแล้ว ก็ได้มาเห็นบทความในเว็บของความหวังขอนแก่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรหัส666 และเป็นบทความเชิงวิชาการดีด้วย จึงเอามาลงไว้ให้ชมเพิ่มครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. น่าสนใจและขยายความมากค่ะ..เพราะยุคสุดท้ายมาถึงแล้ว
    คนอีกมากมายยังไม่รู้..และถ้าไม่มีคนประกาศให้เค้ารู้..เค้าจะรู้อย่างไรได้

    ตอบลบ