วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : 10 คำทำนายสะท้านโลก

ผมได้เห็นวีดีโอชุดหนึ่งในyoutube เรื่อง 10 คำทำนายสะท้านโลก เห็นว่าน่าสนใจดี จึงได้เอามาเปิดให้ชมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

จากเนื้อหาในวีดีโอชุดนี้ ได้นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ 10 ประการด้วยกัน คือ
1. ชนชาติอิสราเอลจะรวมตัวกันเป็นประเทศขึ้นใหม่  อสค. 37:15-23
2. จะมีผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ มธ. 24:5
3. จะเกิดสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม มธ. 24:6
4. จะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆทั่วโลก มธ. 24:7
5. จะเกิดการกันดารอาหาร มธ. 24:7
6. จะมีผู้สอนคำสอนผิดเกิดขึ้นอย่างมากมาย มธ. 24:23-24
7. จะมีโรคระบาดและโรคร้ายที่รุนแรงเกิดขึ้นในโลก ลก. 21:11
8. ความรู้ของมนุษย์จะทวีมากขึ้น ดนล. 12:2-4
9. ความผิดบาปจะทวีความรุนแรงมากขึ้น มธ. 24:12 , 2 ทธ. 3:1-5
10. ข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์จะต้องกระจายไปทั่วโลกและวาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึง และพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จมา มธ. 24:14

คำทำนายทั้ง 9 ประการได้สำเร็จไปแล้ว มีเพียงประการที่ 10 เท่านั้นที่ยังไม่สำเร็จ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าช่วงชีวิตของเรานี้ เป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุด เรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของยุคสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ยังเหลืออยู่อีกประการเดียวนั้น คริสตจักรเราขอมีส่วนร่วมกับพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายทั่วโลกในการทำให้คำทำนายนี้สำเร็จ

3 ความคิดเห็น:

  1. เหตุการณ์เหล่ากำลังเกิดขึ้น ดังที่พระเยซูได้บอกกับเหล่าสาวกว่า ก่อนพระองค์เสด็จกลับมา
    อาจารย์ช่วยนำคำสอนเกี่ยวกับยุคสุดท้ายมาเทศนาบ้างก็ดีนะคะ เพื่อเตือนสติผู้เชื่อทุกคนให้ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ เเละคำสอนผิดเกิดขึ้นเยอะมาก

    ตอบลบ
  2. อือม.. น่าคิดครับ เทศน์บ้างเรื่องยุคสุดท้าย เพื่อเตรียมตัวพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ก็ต้องเริ่มเตรียมตนเองไว้ตั้งแต่วันนี้ ครับ จะลองดูนะครับ ว่าจะมีโอกาสเหมาะเมื่อไร อาจเป็นช่วงจัดงานฟื้นฟูเดือนตุลาคมก็ได้ครับ

    ตอบลบ