วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

B) Revival : เรื่องการฟื้นฟูพระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าเรื่องเตรียมข้าพเจ้าไว้สำหรับการฟื้นฟูประเทศไทย  ความจริงการฟื้นฟูนั้นได้เกิดแล้ว  ข้าพเจ้าเพิ่งประจักษ์ความจริงนี้ในวันนี้   นี่อาจเป็นสาเหตุที่เพื่อนผู้รับใช้ข้าพเจ้ามาเยี่ยมข้าพเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นได้  ทำให้ความจริงนี้ได้ปรากฏประจักษ์แก่ตาใจข้าพเจ้า   ท่านที่อยู่มานาน ยังจำได้ไหม ในคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ มีนิมิตที่พระเจ้าให้  เป็นนิมิตลูกไฟที่ลุกลามออกไปจากความหวังกรุงเทพฯ ลามออกไปในประเทศไทย และไปตามที่ต่างๆทั่วโลก  ไฟลามออกไปเรื่อยๆ  สิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยกับข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จไปแล้ว ข้าพเจ้าได้มีส่วนในพันธกิจกรุงเทพฯ  ไทย และทั่วโลก

ที่นี้สิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยกับข้าพเจ้าในรอบใหม่นี้ ที่ให้จุดไฟเริ่มจากคนจำนวนน้อยจนลุกท่วมทั้งคริสตจักร  แล้วไฟเรื่องการประกาศนั้นลามออกไปนอกโบสถ์  ดังนั้นชัดเจนแล้วเรื่องน้ำพระทัยพระเจ้า  ที่ข้าพเจ้าฝากสมาชิกทั้งหลายคิดใคร่ครวญอธิษฐานถามพระเจ้าว่าเราควรจัดประกาศใหญ่หลายวันปีนี้หรือไม่    มีทั้งข้อคิดเห็นสมาชิก มีทั้งสิ่งที่พระเจ้าดลใจข้าพเจ้า    สรุปเราจะขอพระเจ้ามาทำการขับเคลื่อนคริสตจักรเรา ให้ไฟของพระเจ้าลุกท่วมทั้งคริสตจักรเรื่องฤทธิ์เดช เต็มล้นในพระวิญญาณ  แล้วลามออกไปนอกคริสตจักร   ประกาศคริสต์มาสเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะประกาศออกไปนอกโบสถ์ให้คนจำนวนมากได้ยินข่าวดีเรื่องการมาเกิดขององค์พระเยซูคริสต์    แน่นอนเราจะใช้โอกาสคริสต์มาสนี้ประกาศออกไปแก่สังคมโดยทั่วไป เป็นประกาศส่วนตัว และเราจะจัดงานประกาศสักคืนให้ตรงกับวันคริสต์มาส เชิญคนเข้ามารับความรอด เป็นประกาศส่วนรวม  และเราจะจุดไฟการอธิษฐานเผื่อ  เราจะประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะอธิษฐานเตรียมแผ่นดินไทยนี้ให้พร้อมรับการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้า  ขอพระเจ้าเปิดตาเปิดใจคนไทย  เมื่อเราเป็นพยานจะง่ายเพราะเราอธิษฐานขอพระเจ้าเตรียมใจเขาไว้แล้ว  เราจะขอแคร์ทุกแคร์ได้เริ่มต้นทูลวิงวอนเพื่อดวงวิญญาณคนไทยจะรับความรอด  อาเมนไหมครับ!

1 ความคิดเห็น: