วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : Matt24:29-30

มัทธิว 24:29-30

29   "แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้ว  ดวงอาทิตย์จะมืดไป  และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง  ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า  และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน
30   เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์  จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า  มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้  บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า  ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก

นี่จะเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ พอเสร็จคำทำนาย 10 ประการนั้นแล้ว (สิ้นความทุกข์ลำบาก = tribulation) สิ่งที่เป็นAnimationในวีดีโอนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ ผมฟังไม่ออกครับว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่เห็นว่าได้ความรู้สึกดี  เราจะได้ตระหนักและยิ่งเร่งทำการของพระเจ้ามากขึ้น  พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่า เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า  มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ ตรงนี้ผมสงสัยอีกแล้ว เพราะเมื่อดูจากภาษากรีกคือคำว่า Phule แปลว่า tribe หรือ kindred เมื่อไปดูจากแต่ละข้อของที่ใช้คำว่า Phule พบว่าใช้กับอิสราเอลทั้งสิ้น  ผมจึงสงสัยว่าตรงนี้จะหมายถึง Phule เผ่าของอิสราเอลหรือเปล่า  เพราะแน่นอนที่พวกเขาไม่เชื่อในคำพยากรณ์ที่กล่าวมาตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมถึงพระมาซีฮา เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระมาซีฮา ดังนั้นตอนนี้พระมาซีฮามาแล้ว พวกเขาจึงตีอกร้ำให้เพราะเหตุที่พวกเขาไม่เชื่อ
1 ความคิดเห็น: