วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : The saints

ธรรมมิกชน

เหตุที่คิดจะเขียนเรื่องนี้ เพราะได้ยินเสียงเพลงที่ทูตสวรรค์ร้องถึง The saints และ The angles ในพระสิริพระเจ้ารอคอยฟังข่าวสารของพระองค์  ดังที่เขียนในบล็อกเดือนพฤศจิกายน  เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ทำไม ทูตสวรรค์ถึงสนใจ  (ดูอีกรอบได้ที่นี่ http://www.tangle.com/view_video?viewkey=8115b5983ed27fa3d40b)

Halleluyah(s)  breathe it (or ringing) all across the land.
Everybody’s singing at the Lord’s command.
All the saints and the angels up in glory wait to hear the news of Jesus and his children that (or as) they’re coming soon (through)
Halleluyah…..

นี่คือเนื้อร้องที่ทูตสวรรค์ร้องครับ  บนนั้น(สวรรค์) คงมีเพียงแค่ธรรมิกชนหรือวิสุทธิชนและทูตสวรรค์เท่านั้น  นี่เองถึงสนใจวิสุทธิชนหรือธรรมิกชนครับ

G40   ἅγιος   hagios    hag'-ee-os    saints  คำนี้หมายความถึงผู้ที่อุทิศตนให้กับพระเจ้า , มีความบริสุทธิ์ , ไม่มีที่ติ  นี่เป็นคำคำเดียวกับที่ใช้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์  ชนบริสุทธิ์ของพระเจ้า  วิสุทธิชน
                แน่นอนล่ะครับ บนสวรรค์นั้นคงไม่มีคนที่มีที่ติไปอยู่บนนั่นได้  และบนแผ่นดินโลกแม้เรายังไม่สมบูรณ์ แต่พระเจ้าก็เรียกเราเป็น saints หรือธรรมิกชน หรือวิสุทธิชน

ในมธ. 27:52 พูดถึงธรรมิกชนที่เป็นขึ้นมา

Acts 9:13 แต่อานาเนียทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่า เขาได้ทำร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมาก

Acts 9:32 ต่อมาเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้ว ก็ลงมาหาพวกวิสุทธิชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วย

Acts 9:41 ฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้น จึงเรียกวิสุทธิชนทั้งหลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามา แล้วมอบหญิงที่เป็นขึ้นนั้นให้กับเขาทั้งหลาย

วิสุทธิชนของพระเจ้าก็ต้องฝึกฝนตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ใกล้เคียงพระลักษณะพระเจ้ามากขึ้น ซึ่งเราเห็นได้ในชีวิตพระเยซู  เราเห็นชีวิตพระเยซูแล้ว  เราถามตัวเองว่า ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูหรือไม่ ชีวิตภายในของข้าพเจ้าเป็นแบบชีวิตพระเยซูหรือไม่  ชีวิตพระเยซูมีแต่ชีวิตที่เสียสละ ให้ชีวิตออกไปเพื่อฝูงชน เห็นแก่ผู้อื่น  เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง  พระองค์ถ่อมใจ  พระองค์เสียสละ  ถามตัวเราเองว่า  เราเป็นอย่างนั้นหรือยัง  ถ้ายัง  กลับใจใหม่ ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลง  ขอพระเจ้าสอนว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร  ขอพระเจ้าช่วย ไม่มีทิฐิมานะในตนเองอีกต่อไป
รักษาชีวิตของเราไว้  ให้ชีวิตเราใกล้เคียงสมกับชีวิตของผู้ที่กำลังจะอยู่บนสวรรค์ตลอดไป   ท่านอย่าคิดว่า ชีวิตท่านจบอยู่เพียงแค่นี้บนโลกเท่านั้น  แต่ยังมีชีวิตที่เราจะไปใช้อยู่บนสวรรค์ด้วย   สิ่งที่เราควรทำคือคิดให้ยาวๆหน่อย คิดให้ไกลๆหน่อย  ไม่เพียงมองดูชีวิต ความเป็นอยู่ของเราบนแผ่นดินโลกเท่านั้น  แต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเราได้สั่งสมสิ่งใดไว้เพื่อชีวิตบนสวรรค์หรือยัง 

มัทธิว 6:19-21
19   "อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลก  ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้  และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้
20   แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์  ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด  และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้
21   เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน  ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

ถามว่าตอนนี้ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน  ใจของท่านอยู่ที่ไหน  ผมหวังใจเหลือเกินว่าใจของท่านทั้งหลายจะปักไว้ที่แผ่นดินสวรรค์  เพราะนั้นคืออุดมคติสูงสุดที่เราจะไปในภายภาคหน้า  นี่จึงเป็นสิ่งที่ทูตสวรรค์ทั้งหลายสนใจและนำมาใช้ร้องเพลง
1 ความคิดเห็น: