วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

C) Experience : บทสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากพระเจ้า

          หลังจากได้เผชิญสถานการณ์และสิ่งต่างๆมาหลายอย่าง  ทำให้มีความรู้ว่า ยังมีอีกมากมายหลายสิ่งเหลือเกินที่เกินความเข้าใจของเรา  เกินกว่าสิ่งที่มนุษย์จะคิดได้ เหมือนที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ใน ยอห์น 21:25 มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น เอเมน

         ทำให้ข้าพเจ้าได้คิด ว่าจะไม่จำกัดพระเจ้า พระองค์ประสงค์จะทำอะไรสิ่งใด  พระองค์ประสงค์จะสำแดงอะไรอย่างไร  ฯลฯ ข้าพเจ้าขอเปิดใจรับทุกสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้า   ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจไม่เข้าใจเมื่อพระเจ้าสำแดงแก่เรา  แต่ขอพระเจ้าสอนเรา เป็นผู้ชี้นำให้แก่เรา เหมือนดังในพระวจนะ ให้เรามีใจถ่อม เช่นใน 1โครินธ์ 8:2   ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้ว  ผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้

          สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนมาทั้งหมดในบล็อกนั้น  เป็นความรู้ ความเข้าใจ ณ ขณะนั้น บางทีเมื่อผ่านวันเวลาไป ข้าพเจ้าอาจมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้  ดังนั้นข้าพเจ้าขอไม่ปิดบทสรุปแต่ละเรื่องที่เรียนรู้จากพระเจ้า  ข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาจากพระเจ้า ณ เวลานั้นเท่านี้  และในอนาคตพระเจ้าอาจสำแดงบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมอีกก็เป็นได้ อาเมน!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น