วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

A) Word of God : พระวจนะสำหรับคริสตชน

พระวจนะสำหรับคริสตชน

เดือนนี้เป็นเดือนกันยา่ยน นับได้ครบ 1 ปี นับแต่วันที่ผมเริ่มเขียนเรื่องลงบล็อกตอนไปประเทศอิสราเอลจนกระทั่งกลับมา แล้วก็ได้เขียนเรื่องต่างๆต่อเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและต้องการรู้  ดังนั้นในปีที่สองที่เขียนเรื่องลงบล็อกนี้คิดว่าจะศึกษาจากพระวจนะตอนต่างๆื แล้วนำมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับทราบเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับใช้แบ่งปันให้กับผู้เชื่อนับแต่ผู้เชื่อใหม่จนไปถึงผู้เชื่อที่เชื่อมานานแล้ว  โดยจะได้เขียนตามโครงร่างข้างล่างนี้


เริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตเก่าของเราในอดีตเป็นอย่างไร  ถ้าเรากลับใจใหม่แล้วจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไร ถ้าไม่กลับใจจะเกิดอะไรขึ้น  นอกจากนั้นเมื่อเรากลับใจใหม่ เราต้องขุดรากถอนโคนสิ่งใดในชีวิตของเราบ้าง เพื่อสิ่งนั้นจะไม่ผันผูกในชีวิตเรา ทำให้เราไม่สามารถเดินก้าวหน้าไปกับพระเจ้าได้อย่างเต็มขนาด

หลังจากนั้นก็มาดูกันว่า เมื่อเรากลับใจใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา เราควรวางคำสอนอะไรไว้ในชีวิตเพื่อเป็นรากฐานแห่งชีวิตของเรา  และเมื่อเรากลับใจแล้ว ใครเป็นผู้ช่วยเราในการดำเนินชีวิต

หลังจากกลับใจแล้ว ชีวิตคริสเตียนของเราจะเป็นอย่างไร  จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

และถ้าเราเชื่อฟังและทำตามพระวจนะพระเจ้า ชีวิตคริสเตียนของเราจะเต็มไปด้วยพระพร เพื่อเมื่อคนทั้งหลายได้เห็น เขาจะได้เชื่อและไว้วางใจองค์พระเยซูคริสต์

ถัดจากนั้นมา ชีวิตคริสเตียนของเราก็จะเติบโตขึ้นไปอีก เริ่มรับประทานอาหารแข็งเพิ่มมากขึ้น  เติบโตมากขึ้นโดยมีเป้าหมายไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์

ภาพแห่งการเติบโตขึ้นนี้ เราต้องมีส่วนร่วมรับใช้ในพระกาย  ยิ่งเรามีส่วนร่วมรับใช้ ก็เหมือนอวัยวะในพระวรกายได้ทำหน้าที่ ร่างกายก็ยิ่งทวีความเข้มแข็งมากขึ้นไปอีก

จนไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้โดยพระคุณของพระเจ้า

ในขณะเดียวกับที่เราทั้งหลายก็รอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ และเตรียมตนเองไว้ให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์

ครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นโครงความคิดที่คิดจะเขียนแบ่งปันในบล็อกนี้ครับ  และในระหว่างที่เขียนเรื่องต่างๆเหล่านี้นั้น หากมีสิ่งใดที่พระเจ้าเปิดเผยให้ทราบให้เข้าใจ ก็จะนำมาแบ่งปันในบล็อกนี้เช่นเคยตามแต่โอกาสครับ  โดยหลักๆแล้ว วันเสาร์คงเป็นวันที่จะเขียนเรื่องที่อยู่ในแผนผังนี้เป็นเรื่องหลักครับ

3 ความคิดเห็น:

  1. รับทราบค่ะ...

    และ ขอพระองค์ทรงเป็น พระกำลังของ อ.คะ

    Cheer up for you.

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ