วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

C) Experience : เขาบอกว่า "จุดจบของโลก"

ลองมาฟังเรื่องที่นักวิชาการนำมาเล่าให้เราฟังกันครับ

จากดร.สมิทธ ตอนหนึ่ง นำมาเล่าให้ฟังจากข้อมูลของดร.ก้องภพ ซึ่งทำงานที่องค์การนาซ่า
ตอนสอง

ดร.สมิทธ มาพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแผ่นดินไหว ตอนหนึ่ง
ตอนสอง

ดร.สธน มาให้ข่าวเรื่องดาวเรียงตัวว่าไม่มีผลต่อโลก ตอนหนึ่ง
ตอนสอง


คำสัมภาษณ์ดร.ก้องภพ เรื่องปี 2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น