วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

B) Revival : การฟื้นฟูที่ค่าย

         เมื่อผมมาร่วมค่ายปีนี้ และเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำในค่าย ผมรู้สึกได้ทันทีว่า นี่แหละการฟื้นฟู  อ.มัทธิวได้พาการฟื้นฟูลงมาที่เรา ผมเชื่อว่าคริสเตียนที่ไปร่วมค่าย มีการฟื้นฟูจิตวิญญาณ เพราะเขาได้เห็น เขาได้แสดงออก เขาตอบสนอง ความชื่นชมยินดีไหลล้นลงมาจากเบื้องบนสู่ชาวค่าย  และการฟื้นฟูจิตใจนี้จะอยู่กับพี่น้องทุกคนที่โบสถ์ แม้เรากลับไปแล้ว ถ้าทุกคนจะรักษาชีวิตเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาไว้  และให้มีเพิ่มมากขึ้น  เพราะพระเยซูอยู่กับเราทุกที่ที่เราไป  พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน ทำให้ไฟของพระเจ้านั้นลุกโชนขึ้น และความกล้าหาญในการประกาศพระนามพระเจ้าลงมาในใจเรา  ออกไป นำพาคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นๆ ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้า  ไม่เพียงพูด แต่แสดงให้คนได้เห็น เพราะพระเยซูทำได้  พระองค์อยู่กับเรา  เมื่อนั้นไฟของพระเจ้าจะลุกท่วมแผ่นดินไทย
         เราคงติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไร ไม่เพียงรอคอยการฟื้นฟู แต่ลงมือทำให้เกิดการฟื้นฟู  อาเมน!

1 ความคิดเห็น: