วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

A) Word of God : Joshua Generation

Joshua Generation

            ข้าพเจ้าได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกเมื่อตอนที่ไปอธิษฐานที่อิสราเอล และดูเหมือนเป็นชื่อที่คริสตจักรในประเทศต่างๆก็ใช้กัน  ความเข้าใจแรกเริ่มเมื่อได้ยินก็คิดว่า คงเป็นโปรแกรมการสร้างคนรุ่นใหม่มั๊ง แต่ว่าที่จริงแล้วคืออะไร  ก็ต้องลองศึกษาดูจากพระคัมภีร์ครับ

            โดยความตั้งใจของคริสตจักรทุกคริสตจักรที่มีสุขภาพดีย่อมปรารถนาเห็นคริสตจักรเคลื่อนที่ เจริญเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ  ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย   สิ่งที่จะทำให้คริสตจักรสามารถสานต่อนิมิตนั้นได้คือคนที่มีคุณภาพ คนคือบุคคลากรที่มีคุณค่า  เมื่อพระเจ้าจะทำสิ่งใดในโลก พระเจ้าใช้คน พระเจ้าใช้เอโนค พระเจ้าใช้โนอาห์ พระเจ้าใช้อับราฮาม และพระเจ้าใช้เรา และคนต่อจากเรา
                Joshua Generation จึงเป็นเหมือนโครงการที่มาจุดประกายนิมิตนั้นให้สำเร็จ  Joshua นั้นทำอะไรบ้าง มีแผนในการสานงานต่ออย่างไร ฯลฯ 

                ชื่อโยชูวา มาจากภาษาฮีบรู คำที่ H3091         יהושׁע    יהושׁוּעyehôshûa  yehôshûa    yeh-ho-shoo'-ah, yeh-ho-shoo'-ah  และคำที่ H3091 มาจากคำที่  H3068   יהוה    yehôvâh   yeh-ho-vaw' หรือพระเยโฮวาห์นั่นเอง  โดยสรุปชื่อของโยชูวา ก็มาจากชื่อของพระนามพระเจ้า  ดังนั้น การใช้ชื่อ Joshua Generation จึงให้ความหมายของ สายพันธุ์หรือพงษ์พันธุ์ของพระเจ้า นั่นเอง   นอกจากนั้นชื่อพระเยซูก็มาจากคำในภาษาฮีบรู   Jesus คำที่  G2424   Ἰησοῦς   Iēsous   ee-ay-sooce'   Of Hebrew origin [H3091]

                ที่นี่เรามาดูกันว่า พงษ์พันธุ์ของพระเจ้าหรือโยชูวาที่รับช่วงผู้นำต่อมาจากโมเสสนั้น ในพระคัมภีร์เราเห็นอะไรบ้าง

·        Joshuaนั้นอยู่เคียงข้างโมเสส  ปฎิบัติสิ่งต่างๆตามคำสั่งที่มาจากโมเสส เช่นที่เราเห็นชื่อของโยชูวาปรากฏครั้งแรกใน อพยพ บทที่ 17:9  และในข้อที่ 10 โยชูวาได้ทำตามคำสั่งนั้น
9   โมเสสสั่งโยชูวาว่า  "จงเลือกชายฉกรรจ์ฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลข  พรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดภูเขา"
10   โยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสส  ออกสู้รบกับพวกอามาเลข  ส่วนโมเสส  อาโรน  และเฮอร์  ก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั้น

·        พระเจ้าจะทำอะไร ต้องบอกให้โยชูวาทราบด้วย (สมัยนั้นพระเจ้ายังไม่ได้ตรัสโดยตรงแก่โยชูวา แต่พระเจ้าบอกโมเสสให้เล่าให้โยชูวาทราบพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย)  อพยพ 17:14
14   พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า  "จงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงไว้ในหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึก  ทั้งเล่าให้โยชูวาฟังคือว่าเราจะลบล้างชื่อชนชาติอามาเลข  ไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้านี้เลย"

·        โยชูวาอยู่กับโมเสส ผู้นำของเขาตลอดเวลา เช่นตอนนี้เมื่อโมเสสกล่าวกับพวกผู้ใหญ่ โยชูวาก็อยู่ด้วย
อพยพ 24:13-14
13   โมเสสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้  โมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า
14   และกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่เหล่านั้นว่า  "คอยเราอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะกลับมาหาพวกท่านอีก  อาโรนและเฮอร์อยู่กับพวกท่าน  ใครมีเรื่องราวอะไรก็จงมาหาท่านทั้งสองนี้เถิด"

·        โมเสสเปลี่ยนชื่อโฮเชยา  (ผู้ส่งสาร ผู้ช่วยเหลือ) มาเป็น โยชูวา (พระเยโฮวาห์ผู้ช่วยให้รอดหรือผู้นำชาวยิว) ใน กันดารวิถี 13:16
16   ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อคนที่โมเสสใช้ไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้น  และโมเสสเรียกชื่อโฮเชยาบุตรนูนว่าโยชูวา
·        โฮเชยาหรือโยชูวา เป็นหัวหน้าในเผ่าเอฟราอิม ร่วมกับผู้นำอีก 11 เผ่า ซึ่งโมเสสส่งไปสอดแนมที่ดินแดนคานาอัน  สุดท้ายมีเพียง 2 คน คือ โยชูวาและคาเลบ เท่านั้นที่มีสายตามองเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเชื่อ  โยชูวาและคาเลบได้กล่าวเตือนประชากรอิสราเอลว่าอย่ากบฎต่อพระเจ้า

·        พระเจ้าได้บอกให้โมเสสวางมือบนโยชูวา เพื่อส่งต่อการนำประชากรของพระเจ้าใน  กันดารวิถี 27:18
18   และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า  "จงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในเขามา  จงเอามือของเจ้าวางบนเขา

·        พระคัมภีร์บอกว่าเขาติดตามพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเขา  นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่ควรจะเป็น Joshua Generation ใน กันดารวิถี 32:12  
12   เว้นแต่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์คนเคนัส  และโยชูวาบุตรนูน  เพราะว่าเขาทั้งสองตามพระเจ้าด้วยใจจริง"

·        ในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 31 เป็นเวลาช่วงสุดท้ายก่อนโมเสสจะไปอยู่กับพระเจ้า  พระเจ้าได้เรียกโมเสสและโยชูวาเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพื่อจะพูดคุยกับพวกเขา  และในข้อที่ 23 พระเจ้าตรัสกับโยชูวาโดยตรง

·        พระเจ้าตรัสกับโยชูวา หลังจากโมเสสได้สิ้นชีวิตแล้ว  โยชูวา 1:1
1   อยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ้นชีวิตแล้ว  พระเจ้าตรัสกับโยชูวาบุตรนูนรองโมเสสว่า

โดยสรุป เมื่อเราดูจากพระคัมภีร์  Joshua Generation น่าจะเป็น
1.        คนที่มีแนวโน้มว่าพระเจ้าสร้างชีวิตเขาได้ ซึ่งมาจากการที่พระเจ้าเลือก   กดว. 27:18
2.        คนนั้นน่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อดี ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้ด้วยใจที่เชื่อฟัง (เหนือสิ่งอื่นใด เชื่อฟังพระเจ้าสูงสุด)  อพย. 17:9-10
3.        จะต้องเป็นคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ภายใน คือพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาหรือว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย   กดว. 27:18
4.        ลักษณะชีวิตเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเขา   กดว. 32:12
5.        เป็นคนที่ยินดีรับการสร้างชีวิตผ่านทางผู้นำที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้    อพย. 24:13-14
6.        จะต้องเป็นคนที่ทราบแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับประชากรของพระองค์ ผู้นำจะต้องถ่ายทอดให้พวกเขาทราบ   อพย. 17:14

นี่คือสิ่งที่เห็นจากพระคัมภีร์ครับ หวังว่าจะเป็นพรต่อพี่น้อง จากหลักการที่เห็นในพระคัมภีร์  แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ ชาโลม!

1 ความคิดเห็น: