วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : The Holy Temple 3

พระวิหารหลังที่ 3

อีกสิ่งหนึ่งที่เขากำลังทำกันคือเรื่องพระวิหารหลังที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในยุคสุดท้าย เขาจะใช้เงินที่ได้จากการลงทุนขุดบ่อน้ำมันในทะเลตายมาสร้าง ซึ่งอันนี้ก็เป็นชนวนอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแย่งชิงแหล่งน้ำมันดิบซึ่งเป็นความต้องการในโลกได้ ผมเคยแบ่งปันไปแล้วว่าพระวิหารครั้งหลังจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งแรก และวิหารนั้นคือเราทั้งหลายซึ่งเป็นที่สถิตของพระวิญญาณ เป็นวิหารของพระเจ้า มาดูกันว่าพระวิหารครั้งที่สามจะสำเร็จไหม และคนที่น่าสะอิดสะเอียดจะมานั่งในพระวิหารหรือไม่
วีดีโอชุดนี้น่าสนใจ มีข้อพระคัมภีร์และรายละเอียดเครื่องใช้ต่างๆ

อันนี้ก็น่าสนใจภาพแสดงให้เห็นว่าพระวิหารสามารถสร้างคนละตำแหน่งกับDome of the rock


• ผมเข้าใจว่าที่เขาเชื่อว่าจะมีพระวิหารหลังที่สาม เพราะจากพระคัมภีร์ข้อนี้

2เธสะโลนิกา 2:1-4

1 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เรื่องการซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าของเราจะเสด็จมา และที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้น เราขอวิงวอนท่านว่า

2 อย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่าย หรือตื่นตระหนกตกใจ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคำพูด หรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเรา อ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว

3 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อน และคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้ง คือลูกแห่งความพินาศ

4 ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระ หรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า• ข้อนี้บอกว่าจะมีคนนั่งในพระวิหาร ถ้ามีคนนั่งในพระวิหาร แสดงว่าต่อไปในอนาคตจะต้องมีพระวิหารแน่นอน ตอนนี้ยังไม่มีเพราะที่นั่นยังเป็นDome of the rockอยู่• หรือวิวรณ์ 11:1-2 มัทธิว 24:15 บอกเรื่องพระวิหารในฝ่ายกายภาพ บล็อกครั้งก่อนผมเขียนเรื่องพระวิหารที่อยู่ภายในเราที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารสมัยแรก ที่ผมอ้างอิงมาจาก ฮักกัย 2:9 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้น พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้'" ซึ่งผมเชื่อว่าพูดถึงพระวิหารในเราที่พระวิญญาณสถิตอยู่ด้วย ย่อมยิ่งใหญ่กว่าครั้งแรกแน่นอน• แต่ในตอนนี้เรากำลังดูถึงพระวิหารหลังที่สามในฝ่ายกายภาพที่เขาคิดจะสร้างกันเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์

• ในสถาบันพระวิหารหลังที่สามที่ผมเคยไปถ่ายภาพมาให้ดู เราจะเห็นว่าเขาเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว รอว่าจะลงมือสร้างเมื่อไรเท่านั้น เพราะที่เดิมนั้นเป็นของมุสลิมอยู่ นี่เองจะเป็นเวลาแห่งสัญญาสันติภาพได้ไหม ที่เขาจะสร้างพระวิหารไม่ตรงกับDome of the rock เพราะตำแหน่งพระวิหารนั้นอยู่ห่างไปห้าสิบเมตร ไม่ต้องรื้อของเก่า ถ้าต้องรื้อของเดิมออก เรื่องนี้คงอีกยาวนาน คงจะเป็นปัญหาไปทั่วโลกแน่ ดังนั้น ผมเชื่อว่าเขาคงเลือกใช้วิธีรอมชอมสันติภาพมากกว่า
ดาเนียล 9:27 ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปตะ ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปตะ ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้น จะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น"• สัญญาสันติภาพนั้นจะดำเนินไปได้ช่วงหนึ่งถึงกลางทางคือครึ่งสัปตะก็มีการละเมิดสัญญานี้ และผู้ละเมิดก็จะนั่งบนวิหารนั้น• วิวรณ์ 11:1-2 ท่านจะเห็นว่า ลานชั้นนอกไม่ต้องวัด เพราะเป็นDome of the rockอยู่

1 ท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้วัด แล้วสั่งข้าพเจ้าว่า "จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า และแท่นบูชาและคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้น

2 แต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้น เพราะว่าที่นั่นได้มอบให้แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธนคร ตลอดสี่สิบสองเดือนมัทธิว 24:15 "เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติ ตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด)

• สิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนนี่ได้แก่ผู้ละเมิดสนธิสัญญาสันติภาพ และได้นั่งอยู่ในพระวิหารด้วย ผู้นั่นได้แก่แอนตี้ใครส์ใข่หรือไม่ โอ้ว..นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ• แอนตี้ไครส์จะเป็นใคร สงสัยต้องหาข้อมูลมาเขียนต่อซะแล้ว• ตอนนี้ขอสรุปสิ่งที่เขียนไปแล้วก่อนนะครับ เราได้ดู 10 คำทำนายสะท้านโลก อธิบายว่าคำพยากรณ์ส่วนใหญ่ 9 ประการนั้นสำเร็จไปแล้ว เหลือเพียงการประกาศออกไปทุกชาติทุกภาษา (แต่ในส่วนที่ผมพิจารณาตามพระคัมภีร์ภาษากรีก ผมว่าต้องประกาศออกไปแก่คนต่างชาติทุกชาติพันธุ์ด้วย) เมื่อดูแล้วมีแค่นี้เองหรือ อย่างนี้คริสเตียนก็ไม่เห็นต้องดำเนินชีวิตด้วยความระวังระไวอะไรมากมาย 9 ประการก็สำเร็จไปหมดแล้ว ผมถึงเริ่มดูพระคัมภีร์แล้วก็เห็นพระคัมภีร์พูดถึง Tribulation ความทุกขเวทนา ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีแบบนี้ พอสิ้น Tribulation ก็จะมีดวงดาวมืด ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ตกจากฟ้า ที่ผมเอาวิดีทัศน์ชุด 2 มาให้ดูว่าจะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าคืออุกกาบาตพุ่งมาชนโลก แล้วพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อนั้นบุตรมนุษย์ก็จะเสด็จมาในท้องฟ้า ซึ่งตรงนี้พระคัมภีร์เขียนว่ามนุษย์จะร่ำไห้ แต่ผมดูในภาษากรีกใช้คำว่าPhule ซึ่งเป็นคำที่ใช้กับอิสราเอลเท่านั้นแปลว่าเผ่าต่างๆ ผมถึงถามว่านี่จะเป็นคนอิสราเอลได้หรือเปล่าที่อาจมีบางพวกไม่เชื่อถือเหมือนพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ เสียใจ ไม่ได้ไปด้วย ร้องไห้คร่ำครวญ

• ที่นี่กลับมาตรง Tribulation ผมก็เริ่มยกเรื่องต่างๆมาให้พิจารณา เช่น เรื่องภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป โลกอนาคตคงไม่เหมิอนแบบปัจจุบัน ฤดูกาลเปลี่ยนไป น้ำในทะเลสูงมากขึ้นจนภายใน 30 ปี ไม่มีกรุงเทพฯเหลืออีกต่อไป แกนโลกคงเปลี่ยนเพราะความไม่สมดุลย์ของน้ำในมหาสมุทร ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นไปตามคำพยากรณ์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นจริงในปัจจุบัน , เรื่องเลข 666 ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแต่รอให้ทั้งโลกเคยชินอยู่กับระบบตัวเลข แล้วต่อไปก็ฝังชิพคุมประชากรทั้งโลก ผมถึงบอกว่าถ้าเราจะรอดจากระบบแบบนี้ไปได้เราคงต้องอยู่แบบทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง , เรื่องสงครามโลกครั้งที่สามจะเป็นแบบสู้รบกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพ หรือไม่ก็สงครามอามารเกดโดน ครับนี่คือเรื่องที่เสนอมาแล้ว ครั้งต่อๆไปก็คงนำเสนอ เรื่อง ปฏิปักษ์พระคริสต์ เรื่องรัฐบาลโลก ฯลฯ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตด้วยการเตรียมพร้อม ระวังระไว รู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ แต่ดำเนินขีวิตด้วยการเตรียมตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น