วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : 70 weeks

70 สัปตะ
Dan 9:24 “มีเจ็ดสิบสัปตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่าน เพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศ ให้บาปจบสิ้น และให้ลบมลทิน เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้ และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

Dan 9:25 เพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่า นับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไป ให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้ ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลาเจ็ดสัปตะ และเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเป็นเวลาหกสิบสองสัปตะแต่ในยุคลำบาก

Dan 9:26 หลังจากหกสิบสองสัปตะแล้ว ท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่าน และประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้น จะทำลายกรุง และสถานศักดิ์สิทธิ์เสีย ที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วม จนกระทั่งที่สุดจะมีสงคราม มีความวิบัติกำหนดไว้

Dan 9:27 ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปตะ ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปตะ ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้น จะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น”

เรื่องสัปตะก็คือสัปดาห์นั่นเอง ในภาษาแปลเก่าใช้คำว่าสัปดาห์ ในดาเนียลได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับระยะเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอิสราเอล พระคัมภีร์ได้บันทึกว่ามีเวลากำหนดไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลคือ 70 สัปตะ หรือ 70 สัปดาห์ แห่งปีกำหนดไว้ หรือ 70 x 7 = 490 วัน ปีแทนวัน = 490 ปี

พระคัมภีร์บอกว่านับจากการที่ถ้อยคำออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ เป็นเวลา 7 สัปตะ = 49 ปี และกรุงเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมลานและคูเมืองเป็นเวลา 62 สัปตะ = 434 ปี รวมเวลาทั้งหมด 69 สัปตะ = 483 ปี หลังจากนั้นท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะถูกตัดออก พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ตอนอายุ 33 ปี ถูกตัดออกและไม่มีอะไรสำหรับท่าน นักวิชาการพระคัมภีร์เชื่อว่านั่นคือช่วงที่ยังไม่ได้เริ่มคือสัปตะที่ 70

สัปดาห์สุดท้ายนี่แหละครับที่สำคัญ มีเหตุการณ์อะไรที่เชื่อว่าปีที่ 70 จะเริ่มขึ้น ซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ผมได้เขียนไปก่อนหน้านี้แล้ว เรื่องพระวิหารที่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่

มาชมเรื่องราวบางส่วนของ 70 สัปตะในสารคดีชุดนี้กันบ้าง เผื่อพี่น้องจะเห็นภาพอะไรๆชัดเจนขึ้น ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปอยู่ในช่วงสัปตะสุดท้ายหนึ่งสัปตะนั้น นี่ถึงเป็นสิ่งบอกเหตุได้ว่า เมื่อใดมีการทำสัญญาสันติภาพและพระวิหารถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อนั้นสัปตะที่ 70 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ถ้าท่านประสงค์จะชมสารคดีชุดนี้ฉบับสมบูรณ์ ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น