วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : การใช้ชีวิตดั่งทหารที่มีวินัย


                อีกภาพหนึ่งของการอยู่ร่วมกัน คือภาพของทหารที่อยู่ในกองทัพ  ทหารเมื่อมาอยู่รวมกัน พวกเขาต้องมีวินัย  รู้สายการบังคับบัญชา  ไม่ใช่ต่างคนต่างทำอะไรก็ได้  ฉะนั้นภาพต่อมาที่ผมเห็นตอนนี้ในการอยู่ร่วมกัน คือภาพของการอยู่ร่วมกัน เป็นระเบียบเรียบร้อย  ดังนั้นเราคงต้องสร้างคริสตจักรของเราให้เป็นดังนี้เช่นกัน  มีความเป็นระเบียบ มีหัวหน้าชัดเจน รู้ว่าใครเป็นผู้นำ รู้ว่าจะตามใคร  มีภาระกิจร่วมกัน           

หน้าที่ของทหาร = สู้รบ   พระเจ้าประสงค์จะให้เราสู้รบได้ดี   ไม่มีใครที่ออกไปสู้รบแล้ว ต้องห่วงการทำมาหากิน

1Tim 1:18 ทิโมธีบุตรเอ๋ย คำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่านั้นท่านจะได้เข้าสู้รบได้ดี

1Cor 9:7 ใครบ้างที่เป็นทหารไปในการศึกสงคราม และต้องกินเสบียงของตัวเอง หรือใครบ้างที่ทำสวนปลูกต้นองุ่น และมิได้กินผลองุ่นในสวนนั้น หรือใครบ้างที่เลี้ยงสัตว์และมิได้กินน้ำนมของฝูงสัตว์นั้น

G4754 στρατεύομαι strateuomai (strat-yoo'-om-ai) v.
1. to serve in a military campaign
2. (figuratively) to execute the apostolate (with its arduous duties and functions), to contend with carnal inclinations
[middle voice from the base of G4756]
KJV: soldier, (go to) war(-fare)
Root(s): G4756

                คุณสมบัติทหาร คือความอดทน  ทนความยากลำบากได้
2Tim 2:3 ฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์

2Tim 2:4 ไม่มีทหารคนใด เมื่อเข้าประจำการแล้ว จะไปห่วงใยกับการทำมาหากินของเขาในชีวิตนี้ เพื่อผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั้นจะได้ชอบใจ

G4757 στρατιώτης stratiotes (strat-ee-o'-tace) n.
1. a camper-out, i.e. a (common) warrior
{literally or figuratively}
[from a presumed derivative of the same as G4756]
KJV: soldier

                ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องเพื่อนทหาร  ให้เราคิดถึงคนที่ทำงานร่วมกับเรา เขาเป็นเหมือนดั่งเพื่อนทหารที่อยู่ในกองทัพเดียวกันกับเรา คือทหารของพระเยซูคริสต์

Phlm 1:2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็นที่รัก และอารคิปปัสผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเรา และถึงคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่าน

Phil 2:25 ข้าพเจ้าคิดแล้วว่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องชายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นำข่าวของพวกท่าน และได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน มาหาท่านทั้งหลาย

G4961 συστρατιώτης sustratiotes (soos-trat-ee-o'-tace) n.
1. a co-campaigner
2. (figuratively) an associate in Christian toil
[from G4862 and G4757]
KJV: fellowsoldier
Root(s): G4862, G4757

            ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเขา  พี่น้องคิดถึงใครได้บ้างครับที่อยู่รอบตัวท่าน  พระคัมภีร์สอนเราว่า เขาเป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเรา  เรามีศัตรูตัวเดียวกันคือมาร  ให้เราสู้รบกับศัตรูนั้นด้วยความเชื่อมั่นที่มีในองค์พระเยซูคริสต์  ให้เราอยู่ในแถวเดียวกันดั่งทหาร ให้เราเดินไปด้วยกัน  รับใช้ด้วยกัน  คริสตจักรเรากำลังประกาศพระนามพระเจ้า และกำลังประกาศศึกสงครามกับผีมารซาตาน  เราจะช่วยกัน อธิษฐานเผื่อกัน  กอดคอไปด้วยกัน  ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเหมือนทหารที่อยู่ค่ายเดียวกัน  เอเมน!


1 ความคิดเห็น: