วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

โปรดเฝ้าระวังและอธิษฐานเผื่อ

  • อธิษฐานเผื่อสถานการณ์บ้านเมืองของเราในเวลานี้
  • อธิษฐานขอให้สันติสุข ความสงบสุขเกิดขึ้นในประเทศไทย
  • อธิษฐานขอพระเจ้าปกคลุมดูแลสมาชิกทั้งหมด รักษาไว้ในความปลอดภัย
  • อธิษฐานขอพระเจ้าเปิดตาเปิดใจคนทั้งหลายในประเทศไทยให้มาถึงแผ่นดินของพระเจ้า
สำหรับอาทิตย์นี้ วันที่ 14 มีนาคม เรายังคงเปิดนมัสการตามปกติ สำหรับท่านทั้งหลายที่สามารถเดินทางมาคริสตจักรได้โดยไม่มีสิ่งใดติดขัดหรือขัดขวางการเดินทางของท่าน   แต่สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ให้นมัสการอธิษฐานที่บ้านของท่าน และสามารถติดตามรับชมการนมัสการ การเทศนา การสอนพระวจนะ ฯลฯ ได้ที่ http://www.hope.or.th/

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับการสื่อสารค่ะ

    ตอบลบ
  2. อาทิตย์นี้เชื่อว่า พี่น้องทุกคนยังคงสามารถมานมัสการที่คริสตจักรกันได้เหมือนเดิมค่ะ... ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกคนให้มีสวัสดิภาพในพระเจ้าเสมอไปนะค่ะ

    ตอบลบ