วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

A) Word of God : showphar

เขาสัตว์  

        เหตุที่สนใจเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะตอนไปที่อิสราเอล เห็นพวกเขาเป่าเขาสัตว์กันเป็นปกติ  แม้แต่ในประเทศไทยก็เห็นเป็นบางที่บางแห่ง  แล้วเขาเป่ากันไปทำไม  มีความหมายอะไรบ้างในการเป่าเขาสัตว์นั้น  เป็นการเป่าเพื่อการนมัสการพระเจ้าหรือเปล่า    จึงลองค้นดูคำว่าเขาสัตว์ในพระคัมภีร์  ก็ได้คำนี้ออกมา showphar
H7782 שׁוֹפָר שׁוֹפָר showphar (sho-far') (or shophar {sho-far'}) n-m.
1. a cornet (as giving a clear sound) or curved horn

 • Showpharในพระคัมภีร์เดิมไม่ใช่เครื่องดนตรีแน่นอน  ไม่ได้เอาไว้ใช้เพื่อการนมัสการ   ดูพระคัมภีร์แต่ละข้อแล้ว เป็นการเรียกรวมตัว  เป็นการทำศึกสงคราม ฯลฯ

·        อพยพ 19:16  พระเจ้ามาพบคนอิสราเอลที่ภูเขา พร้อมด้วยเสียงshowpharดังสนั่น  เข้าใจว่าจะเป็นเสียงแตรที่ทูตสวรรค์เป่า    ข้อ 13 บอกว่า   เมื่อได้ยินเสียงแตรเป่ายาว ให้เขาทั้งหลายมายังภูเขานั้น     จะเห็นว่านี่เป็นการเป่าเพื่อเรียกรวมพล    ข้อ 19 เมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้น โมเสสก็ขึ้นไปพบกับพระเจ้า
·        โยชูวา 6:4  พระเจ้าบอกโยชูวาให้บอกปุโรหิต ทหารและประชาชนให้ทำตามที่พระเจ้าบอก เขาเดินรอบเมืองหกวัน วันละรอบเป่าเขาสัตว์ไปด้วย  พอถึงวันที่เจ็ดเดินเจ็ดรอบ และรอบสุดท้ายเป่าเขาสัตว์ แล้วกำแพงเมืองเยริโคจะพังลงมา     เราสังเกตุเห็นได้ว่า  นี่ก็เป็นการเป่าแตรรวมพลอีกเช่นกัน  อพยพก่อนหน้านี้นั้น ทูตสวรรค์เป่า  แต่ที่โยชูวานี้ปุโรหิตเป่า    โยชูวาในบทที่ 6 นี้ เราจึงได้เห็นการเป่าเขาสัตว์ตามที่พระเจ้าบอกให้ทำ และทำให้มีชัยเหนือศัตรู
·        ผู้วินิจฉัย บทที่ 7 เรื่องคนสามร้อยคนที่เหลือของกิเดโอน  พระเจ้าให้เขาชนะ  และในการรบนั้น เขาใช้แตรเข้าประจันบาน  เมื่อเป่าแตรสามร้อยอันนั้น  พวกคนมีเดียน  คนอามาเลขกับบรรดาชาวตะวันออกก็รบกันเอง
·        เราจะเห็นว่า เขาใช้แตรในการเรียกรวมพล หรือประจันบาญ  ดังนั้น เขาสัตว์จึงไม่ใช่เครื่องเป่าสำหรับการนมัสการ แต่เป็นเครื่องเป่าสำหรับการสู้รบประจันบาน
โยเอล 2:1 จงเป่าเขาสัตว์ที่ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า ให้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นตัวสั่น เพราะวันแห่งพระเจ้ากำลังมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว
เนหะมีย์ 4:20 เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์อยู่ตรงไหน จงวิ่งกรูกันไปที่พวกเราพระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเรา"
·        เนหะมีย์ 4:18,20  นี่ก็เช่นกัน ตอนเนหะมีย์สร้างกำแพงเมือง  ได้ยินเสียงแตรที่ไหน ให้วิ่งกรูกันเข้าไปที่นั่น
·        เอเสเคียล 33  เป่าแตรเพื่อเตือนอิสราเอล  เห็นอันตรายมา และเป่าแตรเตือน  พระเจ้าใช้สำหรับคนยามที่ต้องเป่าแตรเตือนอิสราเอล
·        เยเรมีย์ 6:17  นี่ก็อีกตอน  เป็นดั่งยาม ที่จะเป่าแตรเตือนคนอิสราเอล  ดังนั้นในตอนนี้ เราเห็นการที่พระเจ้าใช้เราเป็นดั่งคนยาม เฝ้าสังเกตุดูว่ามีภัยอันตรายใดใดหรือไม่  ถ้ามีก็ให้เป่าแตรเตือนคนอิสราเอล
·        จากหลายๆตอนที่ดูมา  เราได้เห็น การใช้แตรเพื่อเรียกรวมพล  การใช้แตรเพื่อการสู้รบประจันบาน  และการใช้แตรเพื่อเตือนคนอิสราเอล
ที่นี้ในพระคัมภีร์ใหม่

G4536 σάλπιγξ salpigx (sal'-pigx) n.
1. a trumpet


·        มัทธิว 24:31  ในพระคัมภีร์ใหม่  พระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มาด้วยเสียงแตร

·        1 โครินทร์ 15:52  นี่ก็ใช้เสียงแตร  เป็นเหมือนสัญญาณบอกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

·        1 เธสะโลนิกา 4:16  นี่ก็เหมือนกัน  เป็นเหมือนสัญญาณบอกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น 1 เธสะโลนิกานี้บอกว่าคนที่ตายแล้วในพระคริสต์กำลังเป็นขึ้น  1 โครินทร์ ก็เช่นกัน สัญญาณบอกว่าคนที่ตายแล้วกำลังเป็นขึ้นมา

·        ในวิวรณ์จะมีเสียงแตรปรากฏในหลายบทหน่อย  พระสุรเสียงของพระเจ้าเป็นดุจเสียงแตร  และมีทูตสวรรค์เป่าแตรบอกเหตุต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น ในบทที่ 8 และ 9 

·        ดูเหมือนในพระคัมภีร์ใหม่ พระเจ้าใช้แตรเพื่อบอกเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น  ในขณะที่พระคัมภีร์เดิม การใช้แตรเพื่อเรียกรวมพล  การใช้แตรเพื่อการสู้รบประจันบาน  และการใช้แตรเพื่อเตือนคนอิสราเอล

ดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้  พระเจ้าใช้แตรเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุการณ์ต่างๆว่ากำลังจะเกิดขึ้น  พวกเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้าย  นี่จึงเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุด  สิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย  แตรหรือเขาสัตว์ต่างๆกำลังถูกเป่าขึ้นในประเทศไทย  ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเรามีหูที่เปิดออก  เราคงได้ยินเสียงแตรดังสนั่นหวั่นไหวในประเทศไทยอยู่ ณ เวลานี้


4 ความคิดเห็น:

 1. ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเรามีหูที่เปิดออก เราคงได้ยินเสียงแตรดังสนั่นหวั่นไหวในประเทศไทยอยู่ ณ เวลานี้(เอเมนค่ะ)

  ขอบคุณการแบ่งปันที่ทำให้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
  ขอพระเจ้าทรงโปรดเพิ่มเติมความเข้าใจให้แก่ทุกท่านที่ได้อ่านข้อความในwebนี้และขอพระเจ้าเสริมกำลังอาจารย์ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2553 15:53

  มีหรือไม่ค่ะ ที่เขานำเขาสัตว์มาใช้ในการนมัสการค่ะ หรือว่าในขณะที่เราอยู่ในยุค NT บางครั้งการนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตามที่พระคัมภีร์บอกเสมอไป ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะเคยเห็นบาง คจ. นำมาใช้เป่าในการนมัสการ

  ตอบลบ
 3. อย่างที่ผมเขียนไว้ในบล็อกครับว่า showphar ไม่ใช่เครื่องดนตรีในการนมัสการแน่ สำหรับคริสตจักรเราขอเชื่อตามที่พระคัมภีร์บอกไว้ครับ

  ตอบลบ
 4. SHOFAR เป็นอุปกรที่พระเจ้าใช้ เกียวกับการนมัสการโดยตรง ร่วมกับการถวายเครื่องบูชา (การนมัสการ)และเป็นเสียงแห่งพระสัญญา และเล็งถึงพระเยซูคริสต์ (กดว.7-10) (ในสดด) (ลก.1:68-69)

  ตอบลบ