วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

C) Experience : เผชิญหนทางที่ดูเหมือนตกต่ำในสายตามนุษย์


และแล้วประสบการณ์ในชีวิตข้าพเจ้าก็มาถึงทางที่ดูเหมือนจะตกต่ำที่สุด คริสตจักรที่ข้าพเจ้าดูแลดูเหมือนจะตกต่ำที่สุดในสายตามนุษย์  แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูทรงดูแลคริสตจักรความหวังหลังนี้อยู่  พระองค์ทรงดูแลสมาชิกทุกคนในคริสตจักรหลังนี้  ทำอย่างไรล่ะ  ที่ข้าพเจ้าจะทำให้เขาเหล่านั้นตระหนักได้ว่า พระองค์ทรงดูแลคริสตจักร พระองค์ทรงดูแลเราอยู่  เราไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลในสิ่งใดเลย  แม้จำนวนสมาชิกจะมีเหลืออยู่เพียงน้อยนิด  แต่เป็นการอนุญาตที่มาจากพระเจ้า  เราไม่จำเป็นต้องวิตกอะไรเลย  พระเยซูคริสต์กระทำ พระองค์จะรับผิดชอบคริสตจักรหลังนี้เอง   ข้าพเจ้าทำได้อย่างหนึ่งคือ ชี้ให้สมาชิกเห็นถึงหลักแห่งพระวจนะพระเจ้า

อาทิตย์นี้ข้าพเจ้าจะเทศนาเรื่องกษัตริย์เยโฮชาฟัท เมื่อเผชิญหนทางวิกฤติ  เมื่อเผชิญหนทางตีบตัน  เขาทำอะไร  เขาแสวงหาพระเจ้า และเขาพาประชาชนทั้งหมดแสวงหาพระเจ้าด้วย  เขาอดอาหารอธิษฐาน และประชาชนทั้งหมดก็อดอาหารอธิษฐานเช่นกัน  สิ่งที่เขาทั้งหลายทำนี้นำมาซึ่งการช่วยเหลือจากพระเจ้า  พระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งให้มาบอกว่าพระเจ้าจะจัดการเอง  ให้ลงไปหาพวกศัตรูเหล่านั้น  กษัตริย์เยโฮชาฟัทและยูดาห์ทั้งหมดเชื่อพระดำรัสของพระเจ้า เขาปรึกษากัน แล้วก็แต่งกองสรรเสริญนมัสการนำหน้ากองทหาร  เมื่อพวกเขาร้องเพลงเคลื่อนพลไปถึงที่ที่ศัตรูพำนักอยู่ ก็พบศพของศัตรูนอนตายเกลื่อนกลาดไปหมด  ศัตรูสู้รบกันเอง โดยพระเจ้าให้กองซุ่มมาทำให้พวกเขางุนงงสู้รบกันเอง   ยูดาห์จึงได้ชัยชนะเพราะพวกเขาแสวงหาพระเจ้า เมื่อพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร (2 พงศาวดาร 20:1-30)

ข้าพเจ้าก็เช่นกันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  มีเพียงการพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้น  ทั้งเรื่องที่โบสถ์และทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัว  สถานการณ์มาประจวบเหมาะในช่วงนี้พอดี  ไม่รู้จะทำอย่างไร  มีเพียงพระเจ้าเป็นที่พึ่ง  มีเพียงพระเจ้าที่เป็นความหวังใจ  ข้าพเจ้าต้องการเห็นคริสตจักรมีจำนวนคนมากพอที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้  ที่จะดูแลกิจการงานต่างๆได้  สิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนอยู่นี้ ข้าพเจ้าไม่ทราบล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับคริสตจักรความหวัง  แต่ข้าพเจ้าเขียนด้วยความเชื่อว่า ไม่นานพระเจ้าจะใช้คริสตจักรความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เหมือนที่พระเจ้าบอกข้าพเจ้าว่าพระองค์เตรียมข้าพเจ้าไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย สำหรับการฟื้นฟูประเทศไทย  ข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่นานเราจะมีกำลังคนพอที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆได้ ทั้งในกรุงเทพฯ ทั้งในไทย และทั่วโลกนี้

ข้าพเจ้าจึงเขียนประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า  เมื่อข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  จิตใจมีเพียงความเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้คริสตจักรนี้  พระเจ้าจะอวยพรสมาชิกที่อยู่ในคริสตจักรนี้  ขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติทั้งสิ้นผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้า

2 ความคิดเห็น: