วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

A) Word of God : The Glory of God

พระสิริพระเจ้า  
                ได้ยินคำนี้ที่คนพูดถึงบ่อยๆ  แล้วก็คิดถึงว่า จะจับต้องได้อย่างไร หรือว่าเป็นสัญญลักษณ์เท่านั้น แสดงการมาอยู่ด้วยของพระเจ้า  จึงเริ่มค้นคว้าดูจากพระคัมภีร์  ประจวบเหมาะกับมาเจอเหตุการณ์ที่ผมไปประกาศที่หมู่บ้านชนเผ่า ดังที่ได้เล่าให้ท่านทั้งหลายได้อ่านไปแล้วนั้น หลังจากนั้นได้มาดูรูปในกล้องที่ลูกสาวผมได้ถ่ายเอาไว้ในบางภาพ บางเหตุการณ์  เห็นเป็นหมอกบางๆ  และมีบางช่วงที่คนเห็นนิมิตเป็นไฟกระจายรอบเต็นท์นั้น  ซึ่งลูกสาวได้บอกว่าเวลานั้น ในเต็นท์นั้นร้อน ทั้งๆที่อากาศหนาว  คนอื่นๆก็เช่นกัน สัมผัสความร้อนได้จากการที่พระเจ้ามาสถิตอยู่ด้วย  และพระสิริของพระเจ้าได้ลงมาท่ามกลางพวกเรา  จึงคิดว่าประจวบเหมาะพอดีกับที่เขียนเรื่องนี้
                ขอเล่าเพิ่มเติมอีกนิดครับ  ตอนที่ผมหงายหลังหมดสติไปนั้น ภรรยาผมได้ถามหมอนิดในเวลาต่อมาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดกับผม หมอนิดบอกว่าผมมีโอกาสตายได้ ถ้าศรีษะผมฟาดพื้น  หมอคนที่ดูแลผมตอนผมเข้าโรงพยาบาลสมัยแรกเมื่อสี่ปีที่แล้วบอกว่า ต้องระวังศรีษะให้ดี อย่าให้ล้ม  เพราะจะทำให้เสียชีวิตได้   นี่แสดงว่า ผีมารจ้องเอาชีวิตผม  แต่ทำไม่ได้  พระเจ้าอนุญาตแค่นี้  อาจารย์คนที่มาจากเบนิน เขาบอกว่าเขาเห็นทูตสวรรค์เต็มไปหมด  และพระเจ้าบอกเขาว่า พระเจ้าอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น   คนในที่ประชุมบอกผมว่าเมื่อผมล้มหงายหลังนั้นเหมือนภาพสโลโมชั่น คือค่อยๆหงายหลังไป  เหมือนผีมารผลักให้ผมล้ม แต่ทูตสวรรค์ประคองหลังและศรีษะผมไว้  เพราะเขาบอกว่า เมื่อผมล้มไปถึงดิน  แต่ศรีษะผมยกอยู่ ไม่กระแทกใส่พื้น  ขอบคุณพระเจ้า
                คนจากส่วนที่ไปด้วยกันที่อ่อนแรงและไม่คิดจะไปค่ายสิ้นปี  เกิดการเปลี่ยนแปลง สมัครค่ายวันนั้นเลย  ฯลฯ  มีหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวครับที่เกิดขึ้น  ขอบคุณพระเจ้า


ภาพเปรียบเทียบบางภาพที่ไปมา

จะเห็นว่าภาพขวามือเป็นเหมือน   หมอกบางๆที่อยู่ที่นั่น  สองภาพนี้ถ่ายมาจากกล้องถ่ายรูปของลูกสาวผมครับ

นี่ก็เช่นกัน

ภาพนี้จะเห็นเป็นรูปดาว  นี่เป็นเพียงบางภาพเท่านั้นครับ ที่เอามาให้ดู  ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าหนุนใจเราว่า พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น


                กลับมาดูเรื่องพระสิริพระเจ้าบ้าง  ขอเริ่มต้นดูจากพระคัมภีร์เดิมก่อนครับ 

H3519 כָּבוֹד כָּבוֹד kabowd (kaw-bode')  

นอกจากที่เห็นในพระคัมภีร์ตอนต่างๆแล้ว  ภาษาฮีบรู พระสิริพระเจ้ายังหมายถึงน้ำหนักด้วย นั่นหมายความว่าเวลาพระสิริพระเจ้าลงมา จะเหมือนมีน้ำหนักลงมาที่ตัวเราด้วย 

จากคำที่ H3519 เห็นพระสิริ เป็นเหมือนเมฆปกคลุม อพยพ 16:10 , 24:16 , 40:35 เป็นเหมือนเปลวไฟ  อพยพ 26:17

พระสิริพระเจ้าเป็นเหมือนเมฆ เป็นเหมือนไฟ ที่นำทางคนอิสราเอล อพยพ 40:34-38 , ลนต.9:23-24

·        สง่าราศีของพระเจ้าเป็นดั่งเมฆ
กันดารวิถี 16:42 ต่อมาเมื่อชุมนุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอาโรน เขาหันหน้ามาสู่พลับพลาแห่งชุมนุม และดูเถิด เมฆมาคลุมพลับพลานั้น และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏ

1 พงษ์กษัตริย์ 8:10-11
10 และอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ที่สุด เมฆมาเต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 11 ปุโรหิตจึงยืนปรนนิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเมฆนั้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

·        เมื่อคนอิสราเอลถวายสรรเสริญพระเจ้า ร้องเพลงโมทนาด้วยใจพร้อมเพรียงกัน   สง่าราศีของพระเจ้าก็ลงมาปกคลุมเต็มพระนิเวศ
2 พงศาวดาร 5:13-14
13 อยู่มาพวกคนเป่าแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ว่า "เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์" พระนิเวศคือพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ก็มีเมฆเต็มไปหมด 14 จนปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศของพระเจ้า

·        อีกครั้ง  2 พงศาวดาร 7:1-3
 1 เมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิษฐานของพระองค์แล้ว ไฟได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้เครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาเสีย และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิเวศ  2 ปุโรหิตเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
 3
เมื่อบรรดาชนอิสราเอลได้เห็นไฟลงมาและสง่าราศีของพระเยโฮวาห์อยู่บนพระนิเวศ เขาทั้งหลายก็กราบซบหน้าลงถึงพื้นหิน และได้นมัสการสรรเสริญพระเยโฮวาห์ว่า "เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์"


1 ซามูเอล 4:21-22 ได้พูดไว้อย่างน่าสนใจว่า เพราะหีบแห่งพันธสัญญาถูกเอาไป  สง่าราศีของพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ด้วย   หีบแห่งพันธสัญญาในสมัยพระคัมภีร์เดิมเป็นเครื่องหมายแห่งการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า  เมื่อหีบของพระเจ้าไม่อยู่กับอิสราเอล การอวยพรของพระเจ้าก็ไม่มาถึง   หีบของพระเจ้าจะกลับมาอยู่กับอิสราเอล พวกเขาต้องชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วย   นั่นแสดงว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์  เมื่อหีบแห่งพันธสัญญากลับมาอยู่กับอิสราเอล  ด้วยความยินดี ดาวิดเต้นโลดถวายพระเจ้า ดั่งที่ผมได้เขียนไว้ในบล็อกก่อนหน้านี้  

                นี่เองสง่าราศีในพระคัมภีร์ใหม่ G1391 δόξα doxa (dox'-ah) ถึงหมายความถึงการสรรเสริญและการนมัสการด้วย  นั่นหมายความว่า เมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญและนมัสการ เรากำลังเชิญพระสิริพระเจ้าลงมาใช่หรือไม่  

·        พระสิริหรือสง่าราศีของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่เท่าที่เห็นได้ ปรากฏได้ก็คงมีตอนนี้เท่านั้น
ลูกา 2:9  สง่าราศีของพระเจ้าปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะ เป็นแสงรอบตัวเขา

โดยรวมแล้วพระสิริพระเจ้าน่าจะหมายถึงการที่พระเจ้ามาสำแดงแก่ประชากรของพระองค์ว่า พระองค์ทรงอยู่ด้วยท่ามกลางเขา  ส่วนที่ว่าจะเห็นหรือสัมผัสได้ว่าพระสิริลงมาหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยพระเจ้าว่าพระองค์ประสงค์จะสำแดง(Manifestation)หรือไม่   แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ

1 ความคิดเห็น: