วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

A) Word of God : Faith

เชื่อ

                เหตุที่เขียนเรื่องนี้เพราะว่าใกล้จะถึงแล้ว คำพยากรณ์ที่มาถึงประเทศไทย  และเราจะมีประสบการณ์ร่วมกับคำพยากรณ์นี้ได้ เราต้องอาศัยความเชื่อของเราเท่านั้น  คำว่า เชื่อ  ดูเหมือนพูดง่ายๆ  ดูเหมือนทำง่ายๆ  แต่ในความเป็นจริงแล้ว คริสเตียนหลายคนกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น  หากบอกว่าเราเชื่อจริง เชื่อคำพยากรณ์จริงก็จงแสดงผลของการกระทำออกมา (ยากอบ 2:17 , 2:26) เช่น การสร้างคน การเตรียมผู้ประกาศ  การเตรียมคริสตจักร(เหมือนที่ผมเคยเล่าเรื่องคริสตจักรของอ.ยุทธศักดิ์ที่เตรียมการรองรับการฟื้นฟูไว้แล้ว) การตั้งเป้าหมาย ฯลฯ  ชีวิตคริสเตียนของเราล้วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อในพระเจ้าทั้งสิ้น  พระคัมภีร์บอกว่าเริ่มต้นด้วยความเชื่อ สุดท้ายก็จบลงด้วยความเชื่อเช่นกัน (โรม 1:17) เหมือนเหตุการณ์การโจมตีของผีมารที่ผมไปเจอมา   คนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ ก็จะไม่ระวังตนเอง  ไม่อธิษฐานปกป้องตนเอง  ไม่ทำสงครามกับผีมารซาตานในพระนามพระเยซู  จะดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ วันๆ โดยหารู้ไม่ว่า ยังมีโลกในฝ่ายวิญญาณ ที่ตาเรามองไม่เห็น แต่มีอยู่จริง  และเราจะรู้ความจริงเรื่องนี้ได้  เราต้องอาศัยจิตวิญญาณของเราเท่านั้น  สำหรับคริสเตียนทั่วๆไป  เขาไม่ประสบสงคราม เพราะเขาไม่ดำเนินชีวิตแบบเอาจริงเอาจัง  ผีมารก็คงไม่ค่อยไปสนใจเท่าไร  แต่สำหรับคนที่เอาจริง  เห็นทุกสิ่งในพระวจนะเป็นเรื่องจริง และระมัดระวังกระทำตาม  แน่นอน ผีมารย่อมแสวงหาโอกาสโจมตี  เขาผู้นั้นต้องตั้งมั่นคงอยู่ ระมัดระวังตัว  และทำสงครามกับผีมารในพระนามพระเยซู โดยมีคริสเตียนท่านอื่นๆเป็นแนวร่วมช่วยกันสร้างเกราะ ล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณไว้รอบชีวิตเขา

                ถามว่าผีมารซาตานชอบการฟื้นฟูประเทศไทยไหม  แน่นอนตอบได้ว่า ไม่ชอบแน่  เพราะจำนวนคนไทยจำนวนมากจะหลุดไปจากพวกมัน ไปอยู่ฝ่ายพระเยซู  พวกมันย่อมไม่ชอบแน่  แล้วมันจะทำอะไร มันจะปิดบังความจริงไว้จากพวกคริสเตียนใช่ไหม  ทำให้คริสเตียนไม่เชื่อคำพยากรณ์นี้ใช่ไหม  มันจะทำให้พวกคริสเตียนไม่เชื่อเรื่องวาระสุดท้ายหรือยุคสุดท้ายใช่ไหม ทำให้คริสเตียนไม่เตรียมตัวใช่ไหม

                สิ่งที่เราทำได้ส่วนหนึ่งคือ ใช้ความเชื่อ  เอาความเชื่อเป็นโล่ห์เพื่อดับลูกศรเพลิงของพญามาร (เอเฟซัส 6:16) มารซาตานยิงลูกศรเพลิงมา ถ้าเราไม่มีความเชื่อ ไม่ใช้ความเชื่อ  ก็เหมือนโล่ห์นั้นไม่ได้ยกขึ้น  ลูกศรเพลิงของพญามารก็สามารถปักเราได้

                อยากจะยกเรื่องความเชื่อมากล่าว จากพระธรรมฮีบรู บทที่ 11
1   ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้  เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า  สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง
ถามตัวเราเองว่า เราหวังในการฟื้นฟูไหม  เราแน่ใจไหมว่าพระเจ้าจะฟื้นฟูประเทศไทย  เราพูด เราประกาศออกไปด้วยความเชื่อไหมว่าสิ่งที่ยังไม่เห็น ยังไม่เกิดนั้น จะเกิดขึ้น
พระคัมภีร์ได้ให้ตัวอย่างแห่งความเชื่อจากบุคคลท่านต่างๆ จากบทที่ 11 นี้
6   แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว  จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย  เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น  ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่  และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์
                ถ้าไม่มีความเชื่อ จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้    ข้อ 33 เป็นต้นไป ผลของคนที่มีความเชื่อ

เมื่อเราดูหนังสือพระกิตติคุณ  เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูกระทำ ล้วนแล้วแต่เพราะความเชื่อทั้งสิ้น  และตอนที่พระเยซูพูดถึงความเชื่อของเราหากมีเพียงเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด  หมายความถึงมีเพียงน้อยนิดเปรียบได้กับเมล็ดพืชที่เล็กมาก (ดูรูปประกอบ) ก็สามารถเคลื่อนทั้งภูเขาได้

                ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้สามารถใช้ความเชื่อ หรือฝึกใช้ความเชื่อ จนเห็นสิ่งต่างๆได้บังเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยพระเจ้าครับ อาเมน!
มาระโก 9:23 พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า "ถ้าท่านเชื่อได้ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง"

ยอห์น 14:12 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น