วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

B) Revival : Worldwide evangelistic crusade

ประกาศโดยอ.ไรฮาร์ท บองเกที่ประเทศไนจีเรีย
ที่ประเทศอินเดีย
คนตาบอดรับการรักษาจากพระเจ้า

คนตายฟื้นEph 3:20 ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ฤทธิ์ กระทำ​สารพัด​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​จะ​ทูล​ขอ​หรือ​คิด​ได้ ตาม​ฤทธิ์​เดช​ที่​ประกอบ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​เรา​

อาเมน...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น