วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

A) Word of God : ภาชนะที่มีเกียรติในบ้านใหญ่หลังหนึ่ง


                ครั้งก่อนๆ ผมได้แบ่งปันถึงชุมชนคริสเตียนที่อยู่ร่วมกันโดยให้ดูจากพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าเปรียบเรากับสิ่งใดบ้าง เราได้ดูมาแล้ว 2 ครั้ง ภาพอวัยวะในพระกาย และภาพของทหารในกองทัพ  ครั้งนี้พระคัมภีร์ได้ให้ภาพตัวเราเปรียบเหมือนเป็นภาชนะที่พระเจ้าต้องการใช้และมีไว้ในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง ใน 2 ทิโมธี  ซึ่งใน 2 ทิโมธีนี้ เปรียบเราไว้ในหลายภาพ เช่นภาพทหาร ภาพนักกีฬา ภาพกสิกร และภาพภาชนะ ซึ่งเราจะได้ศึกษากันในวันนี้
2Tim 2:20 แต่ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บ้างก็มีเกียรติ และบ้างก็ไร้เกียรติ
2Tim 2:21 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติ ซึ่งคัดไว้แล้ว เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง

พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงภาชนะ 2 ประเภท มีเกียรติและไร้เกียรติ  ซึ่งรวมกันอยู่ในบ้านใหญ่หลังหนึ่ง บ้านจะเปรียบได้กับอะไร  ก็คงเปรียบเหมือนกับที่ที่เราอยู่ร่วมกันเช่นเราอยู่ด้วยกันในบ้าน  คริสตจักรก็เป็นที่ที่คนมาอยู่รวมกัน เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง พระคัมภีร์ได้บอกไว้ชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจ เมื่อมีคนมาอยู่รวมกัน ไม่ได้มีเพียงภาชนะเงินหรือทอง ซึ่งเป็นภาชนะที่ดูมีค่ามีราคาเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยภาชนะที่ทำจากดินและไม้  ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำในแต่ละคน  เราดูถูก เราดูหมิ่นภาชนะต่างๆไม่ได้ ภาชนะในบ้านใหญ่ไม่ได้ประกอบด้วยภาชนะอย่างเดียว แต่ประกอบไปด้วยภาชนะหลายอย่าง  อย่าคิดว่าตัวเองมีค่า พระเจ้าใช้มาก แล้วก็เริ่มไปดูหมิ่นดูถูกคนอื่นๆ แล้วก็คิดว่าพระเจ้าไม่ใช้คนนั้นคนนี้แบบที่เราเป็น  นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเรื่องการไปเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน

ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเขียนไว้ในข้อที่ 22-26 เขาจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติ  ดูเหมือนตอนนี้พระคัมภีร์จะพูดถึงคุณสมบัติชีวิตของเรามากกว่า  สิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราทำ มากกว่าของประทานของเราหรือสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า  ดังนั้นสิ่งที่เราควรคำนึงในการที่พระเจ้าจะใช้เรา คือเรื่องชีวิตของเรามากกว่าสิ่งอื่นใด  เราดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าหรือยัง  เราหลุดพ้นจากราคะตัณหาของคนหนุ่มหรือยัง  เราสนใจใฝ่ใจในความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก สันติสุขหรือไม่  เราอยู่ร่วมกับผู้ที่ออกพระนามพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์หรือยัง  เราหลีกหนีจากปัญหาอันโง่เขลาและไร้สาระที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือยัง เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีใจอ่อนสุภาพ ไม่ทะเลาะกับใครหรือยัง  เราสอนคนอื่นด้วยใจอดทนเหมาะจะเป็นครูหรือยัง  ด้วยใจอ่อนสุภาพสอนคนทั้งหลาย  นี่แหละคนที่จะถูกเลือกไว้เป็นภาชนะที่มีเกียรติ

ถ้าใครชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติที่นายหรือพระเจ้าได้คัดไว้แล้ว  คัดไว้แล้วเป็นภาชนะทองคำหรือเงิน เหมาะที่พระเจ้าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์และเตรียมพร้อมสำหรับทำการดีทุกอย่าง

ครับ ถ้าใครประสงค์จะถวายตัวให้พระเจ้าใช้ได้มากๆ  เราก็ต้องเอาจริงเอาจังในการรักษาชีวิตของเราไว้ให้เป็นภาชนะที่พร้อมจะให้พระเจ้าใช้ได้มากได้   ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น