วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ตอน “ท่านรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยของเรามีกี่เผ่าพันธุ์”

ชื่อคอลัมน์ : PP Explore
ผู้เขียน : ประภพ ภูมิวิทยา
สาระสำคัญ : สำรวจข้อมูลนานาประเทศ นานาอารยธรรม นานาเผ่าพันธุ์
กลุ่มเป้าหมาย : คริสตชน
จุดมุ่งหมาย : ให้ข้อมูลเชิงพันธกิจ เพื่อนำไปสู่การมีภาระใจและมีส่วนร่วมในพระมหาบัญชาของพระเยซู


โดย… ประภพ ภูมิวิทยา
PP Explore

ตอน “ท่านรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยของเรามีกี่เผ่าพันธุ์”

ตัวของผมสนใจการทำพันธกิจ เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยมนุษย์ทุกคนที่อาศัยรวมกันอยู่บนโลกใบนี้ และพระเจ้าสนพระทัยแบบเป็นปัจเจกบุคคล นั่นเพราะเหตุที่พระเจ้าห่วงใยสิ่งใด ผมจึงห่วงใยในสิ่งที่พระเจ้าทรงห่วงใยด้วย
พระเจ้าทรงสนพระทัยและห่วงใยมนุษย์มากยิ่งนัก ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครมาจากไหน มีผิวสีอะไร พูดภาษาอะไร หรือแม้แต่กลุ่มคนที่ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนหรือถูกตราว่าเป็นมนุษย์กลุ่มที่ไร้ความศิวิไล พระธรรมวิวรณ์บอกชัดเจนว่าในที่สุดต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์จะมีมวลมนุษย์เหลือคณานับทั่วทุกเผ่าพันธุ์ นั่นคือไม่เว้นสักเผ่าพันธุ์เดียว แม้จะเป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์เล็ก ๆ ที่มีปริมาณคนไม่มากนักที่ยังคงมีชีวิตและหลงเหลืออยู่ในโลกนี้
วิวรณ์ 7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็มองดู และ ดูเถิด คนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก


บทความนี้ผมจึงตั้งใจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคนซึ่งพระเจ้าทรงสนพระทัย เพื่อเราจะมี ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนเหล่านั้น เพื่อจะได้สามารถทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างมีความเข้าใจ

และนี่คือตัวอย่างคำถามที่เราจะค้นหาคำตอบด้วยกัน
ท่านรู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยของเรา มีกี่เผ่าพันธุ์
แล้ว 238 ประเทศทั่วโลก ยังมีความแตกต่างด้านการใช้ภาษาอีกหรือไม่
เผ่าพันธุ์เริ่มแรกน่าจะมีผิวสีอะไร
อะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับงานพระเจ้าในโลกนี้
เราจะมีส่วนร่วมกันปิดจุดโหว่ต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างไร
ฯลฯ
ให้เรามาช่วยกันค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ในบทความ ทั้งนี้หากท่านมีข้อมูลหรือความคิดดี ๆ
สามารถส่งมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และสาระได้ที่ ppexplore@gmail.com


เผ่าพันธุ์ในประเทศไทย
สำหรับตอนแรกของคอลัมน์นี้… ผมขอเริ่มการเขียนบทความจากกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ใน ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย นั่นคือขอเริ่มเขียนจากกลุ่มคนใกล้ที่สุดจนไกลออกไป และชนชาติต่าง ๆ ในโลกนี้ ตามหลักการที่พระเยซูคริสต์ได้ให้แก่สาวกในการประกาศข่าวประเสริฐใน พระธรรมกิจการ 1:8 ว่า ให้ เริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

ท่านผู้อ่านครับ เผ่าพันธุ์ต่างๆที่อาศัยรวมกันอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยของเรานี้ นับว่ามีมากมายเลยครับ ซึ่งเราอาจนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีมากมายเพียงนี้! แล้วคนเหล่านั้นได้รู้จักพระเจ้าและมีคริสตจักรรองรับหรือยัง ใครคือผู้ที่จะอาสาตัวทำพันธกิจกับคนเหล่านี้

ต่อไปนี้ คือเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย
· Aheu 700 คน ในประเทศไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร พูดภาษาลาว โดยมีประชากรทั้งหมด 2,520 คนในโลก
· Akha 60,000 คน อาศัยอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 250 หมู่บ้าน นอกจากนั้นยังพบว่ามีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ 200,000 คน ในประเทศจีน 130,000 คน ในประเทศลาว 58,000 คน และในประเทศเวียตนาม 1,261 คน
· Ban Khor Sign Language อาศัยอยู่ในประเทศไทย 2-3 หมู่บ้าน แต่ไม่สามารถประมาณการจำนวนคนได้
· Bisu อาศัยอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของ จังหวัดเชียงราย และตอนเหนือของจังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้น 1,000 คน และพบว่ามีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศจีน 2,000 คน
· Blang อาศัยอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย 1,200 คน โดยอยู่แถวบริเวณเขตพรมแดนอำเภอแม่สาย ทางตอนเหนือ 1,000 คน และอยู่ที่อำเภอแม่จัน 200-300 คน นอกจากนั้นมีอีกประมาณ 200 คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ทำงานในสวน นอกจากนั้นพบว่ามีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศจีน 24,000 คน และอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ 12,000 คน
· Bru, Eastern อาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวน 5,000 คน ที่จังหวัดสกลนคร ประมาณ 12 หมู่บ้าน และที่จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หมู่บ้าน และยังมีที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว 69,000 คน และในประเทศ เวียตนาม 55,559 คน
· Bru, Western อาศัยอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร 20,000 คน
· Cham, Western อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ กรุงเทพฯ จำนวน 4,000 คน และในอดีตอาจมีในค่ายผู้อพยพ โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา 220,000 คน และในประเทศเวียตนาม 25,000 คน
· Chiangmai Sign Language ไม่สามารถประมาณการจำนวนที่แน่นอนได้
· Chinese, Hakka อาศัยอยู่ในประเทศไทย 58,000 คน ประเทศจีน 25,725,000 คน นอกจากนั้นมีในประเทศ Brunei French Guiana French Polynesia Indonesia (Java and Bali) Malaysia (Peninsular) Panama Singapore Suriname Taiwan
· Chinese, Mandarin อาศัยในประเทศไทย 5,880 คน ในประเทศจีน 867,200,000 คน นอกจากนั้นพบในประเทศ Brunei Indonesia (Java and Bali) Malaysia (Peninsular) Mongolia Philippines Singapore Taiwan
· Chinese, Min Dong ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นไม่สามารถระบุจำนวนได้ แต่ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนนั้นมีจำนวน 8,820,250 คน (นอกจากนั้นมีในประเทศ Brunei Indonesia (Java and Bali) Malaysia (Peninsular) Singapore)
· Chinese, Min Nan อาศัยในประเทศไทยจำนวน 1,081,920 คน และในประเทศจีนมีจำนวน 25,725,000 คน นอกจากนั้นมีในประเทศ Brunei Indonesia (Java and Bali) Malaysia (Peninsular) Philippines Singapore Taiwan
· Chinese, Yue อาศัยอยู่ในประเทศไทย 29,400 คน และในประเทศจีน 52,000,000 คน นอกจากนั้นมีในประเทศ Brunei Indonesia (Java and Bali) Malaysia (Peninsular) Panama Philippines Singapore)
· Chong อาศัยในประเทศไทย 500 คน จำนวนทั้งหมด 4 หมู่บ้านที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด นอกจากนั้นพบว่ามีประชากร 5,000 คนในประเทศกัมพูชา
· Hmong Daw อาศัยในประเทศไทย 32,395 คน ที่จังหวัด เพชรบูรณ์ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก เลย สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ และลำปาง และมีประชากรอาศัยในประเทศจีนจำนวน 232,700 คน ในประเทศลาวจำนวน 169,800 คน และในประเทศเวียตนาม จำนวน 787,604 คน
· Hmong Njua อาศัยในประเทศไทย 33,000 คน ที่จังหวัดตาก น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ เชียงราย พะเยา แพร่ เลย สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศจีน 1,000,000 คน ในประเทศลาว 145,600 คน ในประเทศเมียนมาร์ 10,000 คน นอกจากนี้ยังมีที่อาศัยอยู่หลายเมืองในประเทศเวียดนาม
· Iu Mien อาศัยในประเทศไทยจนำวน 40,000 คน ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง กำแพงเพชร น่าน สุโขทัย จำนวน 159 หมู่บ้าน (มีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศจีน 383,000 คน ประเทศลาว 20,250 คน และในประเทศเวียตนาม 350,000 คน)
· Karen, Pa'o อาศัยในประเทศไทย 743 คน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาศัยอยู่ในประเทศ เมียนมาร์จำนวน560,000 คน
· Karen, Phrae Pwo อาศัยอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยด้านตะวันออกรวมจังหวัดแพร่ โดย ไม่สามารถระบุจำนวนได้
· Karen, Pwo Northern อาศัยในประเทศไทย 60,000 คน จากอ.ฮอด ถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามเส้นทางสาย 1099 ลงไปทางใต้ถึง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
· Karen, Pwo Western อาศัยในประเทศไทยจำนวน 50,000 คน ที่จังหวัดตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนั้นยังมีประชากรอาศัยอยู่ 1,000,000 คน ในประเทศเมียนมาร์
· Karen, S'gaw อาศัยในประเทศไทยจำนวน 300,000 คน ที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายใกล้พรมแทนประเทศเมียนมาร์ และอาศัยในประเทศเมียนมาร์จำนวน 1,284,700 คน
· Kayah, Eastern อาศัยในประเทศไทยจำนวน 98,642 คน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมี ประชากรอาศัยในประเทศเมียนมาร์จำนวน 261,578 คน
· Kensiu อาศัยในประเทศไทย 300 คน ทางตอนใต้ของจังหวัดยะลา พัทลุง สตูล นราธิวาส โดยมีประชากรอาศัยในประเทศมาเลเซียจำนวน 3,000 คน
· Khmer, Northern อาศัยในประเทศไทยจำนวน 1,117,588 คน ที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ โคราช
· Khmu อาศัยในประเทศไทยจำนวน 31,403 คน โดยกระจัดกระจายทั่วประเทศไทยที่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา นอกจากนั้น มีประชากรอาศัยในประเทศลาว 389,694 คน ในประเทศจีนจำนวน 1,600 คน ในประเทศเวียตนามจำนวน 56,542 คน และไม่สามารถระบุจำนวนได้ในประเทศเมียนมาร์
· Khün อาศัยในประเทศไทยจำนวน 6,281 คน ที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และที่อาศัยในประเทศเมียนมาร์ มีจำนวน 114,574 คน
· Kintaq บริเวณพรมแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยแถบจังหวัดยะลา จำนวน 220 คนในประเทศ มาเลเซีย
· Korean มักอาศัยในกรุงเทพฯ (อาศัยในประเทศจีน 1,920,597 คน และอาศัยในประเทศญี่ปุ่น 670,000 คน
· Kuy อาศัยในประเทศไทยจำนวน 300,000 คน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด และที่อาศัยในประเทศกัมพูชา มีจำนวน 15,495 คน ในประเทศลาว 51,180 คน
(อ้างอิงจาก http://www.ethnologue.com)

จากข้อมูลนี้ซึ่งเพียงแค่ส่วนหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งของจำนวนเผ่าพันธุ์ที่พบในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยทั้งทางด้านวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้
ท่านผู้อ่านครับ ให้เราคาดหวังว่าเขาเหล่านี้ทั้งหมดจะสามารถมาถึงพระคุณความรักของพระเจ้าได้ เช่นเดียวกับเรา กรุณาอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านี้ด้วย แล้วในตอนหน้าเราจะมาดูกันต่อว่าในประเทศของเรานี้ยังมี เผ่าพันธุ์อะไรอยู่อีกบ้าง และเราจะมีส่วนในพันธกิจที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบในฐานะเป็นคนของพระองค์ได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น