วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ตอน “ท่านรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยของเรามีกี่เผ่าพันธุ์ 2”

PP Explore (2)

ครั้งที่ผ่านมาเราได้เริ่มเห็นภาษาต่างๆที่ใช้ในประเทศที่เราอาศัยอยู่ ทำให้ผมนึกถึงพระคัมภีร์ วิวรณ์ 7:9 อีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็มองดู และ ดูเถิด คนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก
พระคัมภีร์ได้บรรยายให้เราเห็นว่า ทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกคน ทุกภาษา จะมาถึงพระเจ้า ดังนั้นไม่เพียงเราจะนำทุกชนชาติมาหาพระองค์ แต่เผ่าพันธุ์ต่างๆที่แม้ไม่ได้ดำรงสภาพความเป็นประเทศก็ต้องมาหาพระเจ้าด้วยเช่นกัน เราจะเห็นว่าในประเทศที่เราอยู่จะมีบางกลุ่มบางเผ่าพันธุ์แม้มีจำนวนประชากรมากเมื่อรวมกับเผ่าพันธุ์นั้นๆในประเทศอื่นๆด้วยแต่ไม่ได้มีสภาพความเป็นประเทศ เขาก็ต้องมาหาพระเจ้าด้วย และในท่ามกลางเผ่าต่างๆนั้น ยังแยกย่อยลงไปถึงภาษาที่ใช้อาจไม่เหมือนกันด้วยแม้เป็นเผ่าเดียวกันดังเราได้เห็นมาบ้างแล้วในครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้เราจะดูต่อ 74 ภาษาที่มีใช้กันในบ้านเรานั้นมีอะไรบ้าง
Lahu 32,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก 119 หมู่บ้าน และยังมีบ้างที่ย้ายถิ่นที่อยู่มาจากประเทศเมียนมาร์และลาว 411,476 คนอยู่ในประเทศจีน 8,702 คนในประเทศลาว 125,000 คนในประเทศเมียนมาร์ 6,874 คนในประเทศเวียดนาม
Lahu Shi 20,000 คนในประเทศไทยในค่ายผู้อพยพใกล้พรมแดนประเทศลาว สมัยก่อนอยู่ในค่ายที่อ.เชียงคำ เดี๋ยวนี้อยู่ในค่ายใกล้อ.ปัว จ.น่าน 3,240 คนในประเทศลาว 5,000 คนในประเทศจีน 10,000 คนในประเทศเมียนมาร์ 6,874 คนในประเทศเวียดนาม
Lamet 100 คนในประเทศไทย ที่จังหวัดลำปาง เชียงราย 16,740 คนในประเทศลาว
Lawa, Eastern 7,000 คนทางภาคเหนือ ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย 1 หมู่บ้านที่อำเภอเวียงป่าเป้า
Lawa, Western 7,000 คนในประเทศไทย หมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 75,000 คนในประเทศจีน
Lisu 16,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร มีบ้างที่อพยพไปทางตะวันตกเฉียงเหนือจากประเทศเมียนมาร์ 580,000 คนในประเทศจีน 1,000 คนในประเทศอินเดีย 126,000 คนในประเทศเมียนมาร์
Lü 83,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด เชียงราย พะเยา ลำพูน น่าน อำเภอเชียงคำ และทั่วภาคเหนือ 250,000 คนในประเทศจีน 134,100 คนในประเทศลาว 200,000 คนในประเทศเมียนมาร์ 4,964 คนในประเทศเวียดนาม
Lua' 6,281 คนทางซีกตะวันออก อ.ปัว จ.น่าน และบนพรมแดนไทย-ลาว
Mal 3,000 ถึง 4,000 คนในประเทศไทย ทางตะวันออกของอ.ปัวและอ.เชียงคำ หมู่บ้านใกล้พรมแดนลาวตอนเหนือ จ.น่าน 23,193 คนในประเทศลาว
Malay มีบางหมู่บ้านในจังหวัดระนอง 7,181,000 คนในประเทศมาเลเซีย 10,000,000 คนในประเทศอินโดนีเซีย 396,000 คนในประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน
Malay, Pattani มีทั้งหมด 3,100,000 คน แบ่งเป็น 2,600,000 คนทางภาคใต้ อ.จะนะ จ.สงขลาตอนเหนือข้ามไปตอนใต้ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สายบุรี ตากใบ และ 500,000 คนในกรุงเทพฯ และที่อื่นๆ
Malay, Satun มีบางหมู่บ้านใกล้จังหวัดสตูล และไม่สามารถประมาณการจำนวนได้ที่รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย
Mlabri 300 คนในประเทศไทย พื้นที่พรมแดนลาว จังหวัดพะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย และบางทีมีในจังหวัดอื่นๆ พูดภาษาลาว 24 คนในประเทศลาว
Mok 7 คน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่ บนแม่น้ำวัง
Moken ชายฝั่งตะวันตก ภาคใต้ของไทย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง 7,000 คนในประเทศเมียนมาร์
Moklen 1,500 คนทางชายฝั่งตะวันตก ภาคใต้ของไทย ภูเก็ต พังงา
Mon 107,630 คนในประเทศไทย บนพรมแดนประเทศเมียนมาร์ กาญจนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ลพบุรี โคราช ตอนเหนือและใต้ของกรุงเทพฯ 742,900 คนในประเทศเมียนมาร์
Mpi 900 คนที่จังหวัด แพร่ พะเยา 2 หมู่บ้าน
Nyahkur 10,000 คนในประเทศไทย ภาคกลางของไทย โคราช เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ
Nyaw 50,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด สกลนคร หนองคาย นครพนม
Nyeu 200 คนที่จังหวัดศรีสะเกษ
Palaung, Pale 5,000 คนในประเทศไทย 257,539 คนในประเทศเมียนมาร์ 5,000 คนในประเทศจีน
Phai 31,000 คนในประเทศไทย อ.ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พูดภาษาลาว 15,000 คนในประเทศลาว
Phu Thai 156,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด นครพนม อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร 154,400 คนในประเทศลาว 209,000 คนในประเทศเวียดนาม
Phuan 98,605 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด อุทัยธานี พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครนายก ปราจีนบุรี อุดรธานี เลย และ 1 หมู่บ้านทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ พูดภาษาลาว 106,099 คนในประเทศลาว
Phunoi มีอยู่บ้างที่จังหวัดเชียงราย 35,635 คนในประเทศลาว
Pray 3 38,808 คนในประเทศไทย กระจายไปทั่วอ.ทุ่งช้างและอ.ปัว
Saek 11,000 คนในประเทศไทย ทางภาคอีสาน ที่จังหวัดนครพนม 14,000 คนในประเทศลาว
Shan 60,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน อ.เวียงแหง จ.เชียงราย เชียงใหม่ แม่สาย ตาก ตามพรมแดนตะวันตกเฉียงเหนือ 3,200,000 คนในประเทศเมียนมาร์
Sô 58,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด นครพนม สกลนคร หนองคาย กาฬสินธุ์ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง 53 หมู่บ้านในไทย 102,000 คนในประเทศลาว
Tai Dam 700 คนในประเทศไทย จังหวัดเลย 699,000 คนในประเทศเวียดนาม 50,000 คนในประเทศลาว
Tai Nüa มีอยู่เช่นกันในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม 250,000 คนในประเทศจีน 35,000 คนในประเทศลาว 72,400 คนในประเทศเมียนมาร์
Thai 20,182,571 คนในประเทศไทย และมีในประเทศสิงคโปร์ ยูเออี สหรัฐอเมริกา
Thai Sign Language 51,000 คนในประเทศไทย
Thai Song 32,307 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด กาญจนบุรี เพชรบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครปฐม สุพรรณบุรี
Thai, Northeastern 15,000,000 คน อีสาน 17 จังหวัด อย่างน้อย 1,000,000 คนในกรุงเทพฯ
Thai, Northern 6,000,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ฮอด น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก 9,396 คนในประเทศลาว
Thai, Southern 5,000,000 คนในประเทศไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช รวมทั้งหมด 14 จังหวัด
Tonga 300 คน 2 พื้นที่ในภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย
Ugong 80 คน ที่จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี
Urak Lawoi' 3,000 คน จังหวัดภูเก็ต ชายฝั่งภาคใต้ของไทย
Yong 12,561 คน ที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และมีในตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์ ที่เมืองยอง
Yoy 5,000 คนในประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร 1,000 คนในประเทศลาว
นี่คือทั้งหมด 74 ภาษาที่มีใช้กันในประเทศไทยของเรา หากเราถามว่าเขาเหล่านี้ได้มาถึงพระคุณความรักของพระเจ้าบ้างหรือยัง สามารถตอบได้ว่ายังต้องเผยแผ่ความรักของพระเจ้าไปอีกมาก ถ้าเราอยากรู้มากขึ้นกว่านี้ว่าสภาพมารู้จักพระเจ้าของพวกเขาเป็นอย่างไร รูปร่างหน้าตาของเขาเป็นแบบไหน ฯลฯ ท่านสามารถไปดูในรายละเอียดได้ที่ http://www.joshuaproject.net/peopctry.php อย่าลืมว่า ถ้าท่านมีข้อมูลดีดี หรือมีข้อคิดสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับงานพระเจ้า สามารถส่งมาได้ที่ ppexplore@gmail.com
ครั้งหน้าเราจะเริ่มออกไปสำรวจกลุ่มคนที่อยู่ไกลตัวของเราออกไปบ้าง ได้แก่กลุ่มคนที่อยู่ในประเทศแถบอินโดจีน สภาพของเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง มาสำรวจโลกร่วมกับผมได้ที่นี่ PP Explore

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น