วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : สิ่งหนึ่งที่จำเป็นคือสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์

     ไม่ได้แบ่งปันเสียนาน กลับมาเริ่มใหม่ครับ ว่าจะอัดเป็นเสียงแบ่งปัน แต่ว่าใช้วิธีเขียนดีกว่า จะได้มีเวลาพิจารณาใคร่ครวญพระวจนะLuke 10:38 เมื่อ​พระ​องค์​กับ​เหล่า​สาวก​กำลัง​เดินทาง​ไป ​พระ​องค์​จึง​ทรง​เข้า​ไป​ใน​หมู่​บ้าน​แห่ง​หนึ่ง มี​ผู้หญิง​คน​หนึ่ง ชื่อ​มารธา​ต้อนรับ​พระ​องค์​ไว้​ใน​เรือน​ของ​เธอ​
Luke 10:39 มารธา​มี​น้องสาว​ชื่อ​มารีย์ และ​มารีย์​ก็​นั่ง​ใกล้​พระ​บาท​พระ​เยซู​ฟัง​ถ้อยคำ​ของ​พระ​องค์​ด้วย​
Luke 10:40 แต่​มารธา​ยุ่ง​ใน​การ​ปรนนิบัติ​มาก จึง​มา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ไม่​สน​พระ​ทัย​หรือ ซึ่ง​น้องสาว​ของ​ข้า​พระ​องค์​ปล่อย​ให้​ข้า​พระ​องค์​ทำ​การ​ปรนนิบัติ​แต่​คน​เดียว ขอ​พระ​องค์​สั่ง​เขา​ให้​มา​ช่วย​ข้า​พระ​องค์”
Luke 10:41 แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ตรัส​ตอบ​เธอ​ว่า “มารธา มารธา​เอ๋ย เธอ​กระวน​กระวาย​และ​ร้อน​ใจ​ด้วย​หลาย​สิ่ง​นัก​
Luke 10:42 สิ่ง​ซึ่ง​ต้อง​การ​นั้น​มี​แต่​สิ่ง​เดียว มารีย์​ได้​เลือก​เอา​ส่วน​ดี​นั้น ใคร​จะ​ชิง​เอา​ไป​จาก​เธอ​ไม่ได้”

     หมู่บ้านที่พระเยซูไปนั้นคงจะเป็นหมู่บ้านเบธานี ซี่งห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม 3.2 กม. เป็นบ้านของมารีย์และมารธา ที่ซึ่งลาซารัสน้องชายก็อยู่ด้วย

     ในขณะที่พระเยซูมานี้ มารธาได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในบ้าน และยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติพระองค์  ชีวิตของมารธาคงจะมีลักษณะเด่นเช่นนี้คือการปรนนิบัติ  อีกตอนหนึ่งเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์บันทึกหน้าที่ของมารธาคือปรนนิบัติ
John 12:1 ก่อนปัสกา​หก​วัน ​พระ​เยซู​เสด็จ​มาถึง​หมู่​บ้าน​เบธานี ซึ่ง​เป็น​ที่​อยู่​ของ​ลาซารัส​ผู้​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​
John 12:2 ที่​นั่น​เขา​จัด​งาน​เลี้ยง​พระ​องค์ มารธา​ก็​ปรนนิบัติ​อยู่ และ​ลาซารัส​ก็​เป็น​คน​หนึ่ง​ที่​ร่วม​รับประทาน​อาหาร​กับ​พระ​องค์​
John 12:3 มารีย์​เอา​น้ำ​มัน​หอม​นา​รดา​บริสุทธิ์​หนัก​ประมาณ​ครึ่ง​กิโลกรัม ซึ่ง​มี​ราคา​แพง​มาก​มา​ชโลม​พระ​บาท​พระ​เยซู และ​เอา​ผม​ของ​เธอ​เช็ด​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์ เรือน​ก็​หอม​ฟุ้ง​ไป​ด้วย​กลิ่น​น้ำ​มัน​นั้น​


     ในพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงของประทานการปรนนิบัตินี้ด้วย ภาษากรีกคำเดียวกับในลูกาและยอห์น
Rom 12:7 ถ้า​เป็น​การ​ปรนนิบัติ​ก็​จง​ปรนนิบัติ ถ้า​เป็น​การ​สั่ง​สอน​ก็​จง​สั่ง​สอน​

     แต่ในขณะที่มารีย์เลือกที่จะใกล้ชิดพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ ข้อ 39  และมารธาขอพระเยซูให้บอกมารีย์ให้มาช่วยเธอปรนนิบัติ  พระเยซูได้เตือนมารธาด้วยการพูดย้ำชื่อเธอถึงสองครั้งให้ระมัดระวัง อย่าทำให้ชีวิตยุ่งยากไปด้วยหลายสิ่ง

     มีสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นและมารีย์ได้เลือกเอาสิ่งนั้น

     ในชีวิตเราอาจมีหลายสิ่งที่ต้องทำ หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ การเป็นหัวหน้างาน การดูแลบ้าน การดูแลลูกหลาน การงานอาชีิพ ความปรารถนาต้องการได้สิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิต การเรียน ฯลฯ  แต่พระัคัมภีร์ในตอนนี้ได้เตือนใจเราว่า มีสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็น นั้นคือ การสัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์และเฝ้ารอฟังพระดำรัสของพระองค์

     ท่านจะละหลายสิ่งนั้นไว้บ้าง แล้วเข้ามาสนใจสิ่งเดียวคือสัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์ไหม ในหนึ่งอาทิตย์มีวันหลักๆวันเดียวในวันอาทิตย์ที่เราทั้งหลายจะเข้ามาแสวงหาพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ ทูลเรื่องราวความต้องการต่างๆต่อพระองค์ รับฟังพระวจนะคำของพระองค์เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา ขอพระเยซูคริสต์ทรงดูแลชีวิตท่านทั้งหลายให้เป็นเช่นนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น